vooruit.punt.nl
Laatste artikelen

 

Een mens kan nooit bezitten waardoor hijzelf bezeten wordt.

’t Zij geld, zilver en of goud, noch eer, roem en/of macht.

Het enige wat een mens kan en mag bezitten is liefde.

En juist die liefde is het wat zichzelf weggeeft.

Reacties (1)


Vertel eens, soms ben ik nieuwsgierig

Hoe je gisteren hebt beleefd

Was je dag beperkt of juist zwierig

Of vind je deze vraag onbeleefd

 

Maar toch, vertel eens…

Ik ben in jou geïnteresseerd

Misschien ben je het met mij oneens

Maar toch… heb ik door vragen alleen geleerd

 

Vertel eens, hoe jij werkelijk over mij denkt

En zeg mij oprecht de waarheid

Wees niet bang dat je mij krenkt

Heus ik geef je alle vrijheid.

Reacties


Vanmorgen is weer een nieuwe dag ontwaakt

Een nieuwe dag vol licht en nieuwe kansen

Een nieuwe dag om te leven en dansen

Een dag vol zonneschijn die vrolijk maakt

 

Een nieuwe dag vol hoop en lach voor morgen

Een dag waarin een nieuwe tijd gaat komen

Een dag om van geluk en vrede te dromen

Een dag vol liefde blijdschap zonder zorgen

 

Dit is de eerste dag voor een nieuw leven

Een droom over een wereld vol nieuw geluk

Zoals elke dag ons nieuwe hoop wil geven

 

Daarom maak de dag door onvrede niet stuk

Er is zoveel wat ons pijnlijk kan raken

Laten wij de toekomst niet donker maken.

Reacties


Soms zie ik sterren over de aarde gaan

Beschenen door zachte glans van maneschijn

Op aarde in zij of fonkelend satijn

Terwijl daarboven de hemellichten staan

 

Als edelsteen diamant, robijn of paarlemoer

Gracieus, blozend en schitterend als brokaat

Geweven uit stof van zilverkleurig draad

Zwevend door zalen over gladde vloer

 

Ach ’t schone van uw sterrenstof zie ik stralen

Verblindend maneschijn en hemellichamen

Helaas kan uw schoonheid niet onsterflijk zijn

 

Doch zal naar ik hoop dit lied vertalen

En na jaren nog steeds uw glans beamen

Herinnerend uw sprankeling als zoete wijn.

Reacties


De wind huilt door de kale bomen

Als zingt het klaaglijk een luguber lied

Een lied vol verlangen en vol dromen

In stemming verlatenheid en verdriet

 

Een lied over hoe de tijden waren

Reeds bij het krieken van de ochtendzon

Als zachte bries door kruinen en bláren

De nieuwe lentedag weer begon

 

En doods staan de bomen stil te dromen

Terwijl de twijgen zwiepen in de wind

Wachtend tot nieuwe lente zal komen

Waarin het jonge leven zich hervindt

 

De aarde rust tot nieuwe bloei en herleving

Opstanding uit dood, een nieuwe herschepping.

Reacties


Het aftellen is begonnen en ik wacht

Nog luttele uren scheiden ons van wat komt

Tijd baant zich een weg door duistere nacht

Tot in eindeloos kabaal de stilte verstomt

 

Voor iedereen hebben we goede wensen

Veel geluk en gezondheid voor een heel Nieuwjaar

We gaan ons aan oliebollen en bitterballen verpensen

En nemen afscheid tot het volgend jaar

 

Zolang zal dan het aftellen weer duren

Zien wij elkaar bijna niet meer

Praten nauwelijks met vriend of buren

En dan begint de hele komedie weer.

Reacties


Zolang is de reis naar Bethlehem

Vol gevaren en moeilijkheden

Gehoor gevend aan roepende stem

Komend uit verschillende steden

Hoever is de reis naar Bethlehem

 

Wie wijst de weg vanuit Nazareth

Door dorre vlakte vol noden

Heeft ons het goede pad uitgezet

En ons alle hulp daar geboden

Hoever is de reis vanuit Nazareth

 

Hoe gaan wij, vanaf Jeruzalem

Via de weg der drie wijzen

Geroepen door hemelse stem

Nadat wij Zijn ster zagen reizen

Wanneer komen wij in Bethlehem

 

Hoever is die moeilijke weg naar Bethlehem

Wanneer komen we daar eindelijk thuis

Geroepen en gelokt door kinderstem

Via Golgotha en het kruis

Hoelang nog is die weg naar Bethlehem.

Reacties


Als wij eens de vrede van Kerst

Echt zouden leren begrijpen

Weer wensen het ware geluk

Liefde voelen en tonen voor alle mensen

Bereid tot delen van voedsel en bezit

 

Dan zou de aarde hemelse glans vertonen

Vrij van jaloezie en haat

 

Wat scheidt ons nu dan nog ver van liefde

Door egoïsme en dom gedrag

Nee, als wij werkelijk Kerst leren begrijpen

Komt ook eens werkelijke vrede op een dag.

Reacties


Lui en traag rekt de dag naar het licht

Maar gaat nog schuil achter wolkengordijn

De hemel blijft nog gesloten en dicht

Wolken wijken nog niet voor zonneschijn

 

De aarde lijkt gehuld in kleurloos grauw

Met tranen vult de hemel rivieren

De horizon tekent in nevelig blauw

De kale bomen die de kim sieren

 

En de natuur houdt zich ademloos stil

Alsof ze wacht op grote dingen

Tot in die nacht voor wie dat horen wil

De engelen hun liederen weer zingen.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl