vooruit.punt.nl

Over wegen

 

De levensweg is als deelname aan het verkeer. Aan het eind van een “bomvolle” snelweg, wordt je stuurmans­kunst beoordeelt naar het aantal deuken en krassen die je hebt veroorzaakt. Zowel aan je eigen voertuig, als aan dat van anderen .

Je kunt belerend overkomen, maar je kunt ook gewoon richtingborden langs je weg plaatsen, dan kan iedereen zelf uitmaken of men ze volgt of niet.

Waar een wil is, is een weg ! Er worden heel wat wegen -gewild- voorbij gelopen.

Typisch, de weg naar het eind van de wereld, eindigt altijd bij het begin.

Het richtingbord “Principe” wijst altijd twee kanten op, eerst terug en daarna recht voor je .

Het waarschuwingsbord dat oplicht “U rijdt te snel”, licht altijd pas op als je teveel haast hebt om het te lezen.

Je verantwoordelijkheid tegenover je medemens wordt nergens beter getest,......... dan wanneer het stoplicht voor je neus op rood springt.

Een bekeuring is niet alleen een financiële aderlating, maar ook een principiële karakterwaarschuwing.

Zorg er wel voor dat door je snelheidprincipes de andere weggebruikers niet belemmerd worden.

De wegen “Roem” en “Glorie” leiden allebei -in langere of kortere tijd- naar de stad “Teleurstelling” .

Als een standpunt een rotonde blijkt te wezen, kun je het beste de eerste de beste afslag nemen.

Het aller-verrassendste van een levensweg is, dat hij plotseling een haakse bocht vertoont, als je denkt dat je aan het eind bent gekomen.

Er zijn levenswegen die gesierd worden met bloemen, bomen, en planten, anderen lopen door dor zand met cactussen en tussen distels door.

Sommige levenswegen worden zo smal, dat je er met geen voertuig meer door kunt. Dan heb je nog een zware voettocht voor de boeg.

Reacties

In de politiek wordt -heel dikwijls- “stemmen winnen” verwisseld met “stemming makerij”

In-feite is politiek, praktijkloos meelopen met de ontwikkelingen in de samenleving. Behalve in de verkiezingstijd, dan loopt ze veel te ver vooruit

In-feite is politiek, praktijkloos meelopen met de ontwikkelingen in de samenleving. Behalve in de verkiezingstijd, dan loopt ze veel te ver vooruit

Verantwoordelijkheid krijgen zegt nog niets van je, die verantwoordelijkheid ook op je nemen, en waarmaken des-te-meer

Regeren is niet moeilijk, tenzij .......... er een oppositie is

Oppositie werkt, als ze op de te verwachten fouten wijst. Als ze alleen de fouten aanwijst die al gemaakt zijn, is ze noch geschikt voor oppositie, noch voor regering

Heel veel meningen klinken verschillend, maar beogen dikwijls hetzelfde doel

Liberalisme is de vrijheid, alles op dezelfde manier te verliezen zoals het gewonnen is

Een democratie geeft geen garantie voor een regering die door een samenleving wordt gewenst. Wel......., op een regering die door die samenleving wordt verdiend

Politiek heet het steunpunt te zijn van handel, ontwikkeling, vooruitgang, en veiligheid.  Maar is door de verbin­ding en afhankelijkheid aan de economie, de schommel van de wispelturigheid der criminaliteit

 

Economie is een blinde olifant in een porseleinkast, die “de Horlepiep” danst met zijn -eveneens blinde- vriendin het nijlpaard, genaamd Politiek begeleid door het ensemble van “Bureaucratie Buffel” 

De economie klampt zich vast aan de waarde van het materieel geluk, en veegt alle gevoelswaarden en menselijke emoties in de goot

Belasting betalen doe je voor een gemeenschap waartoe je zelf behoort

Belastinggelden zijn bestemd om een samenleving gezamenlijk in stand te houden en op te bouwen, tot bloei van veiligheid en welzijn. Niet om meer ambtenaren in te zetten om de blunders van economie en politiek te bekosti­gen !

Overheidsuitgaven zijn een zuiver bewijs, dat met andermans “nering” de “tering” ver te werpen is

Is “goed koopmanschap” het volgen van overheidsvoorbeeld ?

Overheidsbeleid is de richtlijn voor de gemeenschap, maar wordt zo dikwijls slechts bepaald aan de hand van reeds gemaakte fouten

De vraag of wij de overheid moeten gehoorzamen, beantwoordt alleen de overheid zélf in zijn daden

Een goed verstaander heeft dikwijls maar een half woord nodig.     “Wá-bli…?” 

Reacties

 

Heel soms zet zwijgen de mensen aan tot denken !!

Met zwijgen zegt men dikwijls meer, dan met een stroom van woorden.

 “Kort van stof” betekend lang niet altijd minikleding

De inhoud van een rede zegt meer over de spreker, dan de dúúr van zijn betoog.

Kan uitdrukkingsvaardigheid van groter belang zijn dan de inhoud van de gebruikte uitdrukking ?

 Met veel woorden niks zeggen, is net zo’n kunst als domweg toegeven dat je het ook niet weet.

Zonde van de tijd, dat wie het meeste spreekt, dikwijls het minste te zeggen heeft

Wie altijd ‘t laatste woord wil hebben, komt -gegarandeerd- in ademnood

Met veel woorden niks zeggen, is net zo’n kunst als domweg toegeven dat je het ook niet weet.

Over “verschil van mening” kan men úren discussiëren. Wat jammer, ........ men had die tijd toch veel beter kunnen gebruiken om over dingen te spreken waar men ‘t wél over eens is ?

Wie de grond van “stille wateren” wil peilen, moet gebruik maken van de echo’s “geduld en takt”.

Is het doordrukken en -drammen van onze eigen wil en/of mening, eigenlijk geen teken van onmacht ?

Veel discussies kunnen worden voorkomen, als men eerst de doelstellingen -van alle meningen- duidelijk maakt

Discussie is geen gespreksvorm. Het is; zoeken naar ruzie, eigenwil doordrukken, een ander overtuigen van zijn/haar domheid, en jezelf op een voetstuk plaatsen.

 Wat blijft er over van “opbouwende kritiek”, als je er eerst iemand mee “de grond in boort”, en vervolgens alle aandacht op je eigen idee vestigt ?

Het zal u zeer zeker weleens opgevallen zijn; bij een meningsverschil heeft sóms  - hééél enkel - de tegenpartij ook weleens gelijk !

Onenigheid met je medemens is dikwijls zo onbeduidend, dat je hem/haar maar beter gelijk kunt geven.

Vraagt u zich ook weleens af; “Hoe zoveel verstand, zoveel domheid kan bevatten ?”

Echt 100% gelijk krijg je pas, als je absoluut je eigen mening voor jezelf houdt.

Het is met mensen als met goudrenetten, de gladste zijn de besten niet

“Als ik niks zeg, denk ik na.” ......  “Hou dan nu -in de vrede- je mond eens een keer !!”. 

Reacties

                              Come to Me

 

Wie om liefde bidt, bidt om God. Want God ís Liefde

Liefde kan niet van één kant komen en/of beantwoord worden. Al kunnen wij niet de liefde opbrengen zoals God die aan ons schenkt, toch vraagt Hij van ons onze liefde in alle gebrekkigheid aan Hem te schenken

Liefde is alleen dan volmaakt, als ze niet alleen God óf de mensen omvat, maar sámen in één noemer zoals Christus ons leerde in Zijn samenvatting van de wet

Aanvaarding in geloof betekent ook de alledaagse dingen gewoon op je af kunnen laten komen, en de afloop van het resultaat aan Gods beslissing overlaten als je zelf geen oplossing meer ziet.

Overgave is meer dan overwinning. Wie zich overgeeft aan de liefde -dus aan God- heeft de grootste overwinning behaald

Wie niet in het leven van Jezus Christus en in Zijn kruisdood de oneindigheid van Gods liefde ziet, heeft nog nooit naar de werkelijke wijsheid in het leven gezocht

Het echte vergeven ligt daar waar wij nooit de gedachte aan vergeving op kunnen brengen....., in het vergeten

Is het moeten bekennen dat wíj onze énige redder en zaligmaker hebben gedood aan het kruis, geen overtuigend bewijs dat wij van God en Zijn liefde nog zo weinig begrijpen ?

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl