vooruit.punt.nl


Zonsopkomst boven Apeldoornskanaal

Heerde 


’s Morgens begint de dag in gloed

verlicht de ganse horizon

als de zon de aarde begroet

en verrijst als vurige ballon

 

verwarmt de dag met haar stralen

beschijnt het ganse veld

om aan het eind der dag te dalen

verlicht de kim tegengesteld.

 

’s Avonds eindigt de dag weer in gloed

daalt de zon als vurig rode ballon

en brengt ons een laatste groet

voor ze verdwijnt achter de horizon.


Reacties

Koester die ene lichtstraal

in je leven.

 

Dank voor dat ene

uur van geluk.

 

Herinner dat ene moment van warmte

door liefde gegeven.

 

Geniet van alle kleurige bloemen

die bezorgen je levensgeluk.

 

Ontvang de zon iedere morgen.

met een stralend blijde lach.

 

Ontspan iedere avond

na een drukke dag.

Reacties

Vroeg is de morgen ontwaakt

nog vroeger was ik uit de veren

de dag begroetend

die zonnestralen braakt

over lijnen van de einder

en kleurt de hemel rood

 

’t is slechts een onsje van ’t leven

een minitred in levensgang

waarin  wij gaan in dromen

met realiteit verweven

in onophoudelijke levensdrang

Ach, mag het een onsje meer wezen?

Reacties

Er zijn tv-presentatoren

die niet willen weten

wat een gast bedoelt

maar in een rechtstreeks

kruisverhoor

hen nagelen aan het kruis

dat hun omroep

voor hen opbouwt.

Reacties

Nog is de nacht in  mijn hoofd niet geblust

bij het kieren van de eerste zonnestralen

nauwelijks ben ik mij van mijn zijn bewust

of de dagtaak komt mij van mijn bedstee halen

 

in de ban van onwezenlijk tweeduuster

zoek ik mijn pad langs wel bekende weg

word gaandeweg mijn zijn bewuster

en het doelbereik door zelfoverleg

 

stilaan verdwijnt door zonnestraal

en vogelzang de nachtelijke duisternis

ontplooit mijn bewustzijn maximaal

word ik weer wakker en dauwfris.

Reacties

 

Vanaf verleden naar de dag van heden

ach, het lijkt ons allemaal slechts zo kort

vandaag zullen we de toekomst betreden

waarvan niemand kan weten hoe  het wordt

 

geen richting aangewezen op een bord

wat ons enige zekerheid zal geven

voor langere termijn of in het kort

in het ongewisse blijven wij zweven

 

wij blijven naar hogere status streven

zoeken het geluk steeds weer meer en meer

en wensen ons veel comfort in het leven

omgeven door aureool van roem en eer

 

laat ons op die ene avond in het jaar

alleen het beste wensen voor elkaar.

 

Reacties

Een bal is geworpen

raakt of mist z’n doel

even geen aandacht

en je verknalt de boel.

 

Geraakt, bezeerd,

verontwaardig gereageerd,

maar geen respect

wat je eigen mening nekt.

Reacties
Geef mij voeten geef mij handen
gedachten dat ik woorden spreek
leg niet mijn wil aan banden
zodat ik niet om vrijheid smeek
 
ik wil gaan over effen paden
lopend naar een verre horizon
niet vermoeid of zwaar beladen
naar daar waar de dag begon
 
gaan zal ik mijn eigen wegen
groetend mensen groot en klein
steeds behulpzaam en genegen
maar bovenal wil ik mijzelf zijn.
 
 
Lees meer...
Ik vestig niet mijn blik
op het ene punt
in één lijn aan het einde
‘k weet dat er vele straten zijn
waar zeer veel schoon
nog te genieten valt
 
maar is mijn hulp u ongewenst
vráág mij dan niet
uw straatje te betreden
kom liever op míjn pad
ik kan immer hulp gebruiken
met meerderen wordt ’t altijd wat.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl