vooruit.punt.nl

Wij slepen voort door eindeloze woestijn
Door brandende verzengende vlakte zand
Waar uur tot uur alle dagen zelfde zijn
Evenals onmetelijke zee zonder strand

Het maakt in ’t leven geen wezenlijk verschil
Of dagen door hitte of kou worden bepaald
Waar het werkelijk om gaat is de vaste wil
Dat men het gestelde doel aan ’t eind behaald

Het leven wordt bepaald in voor- en tegenspoed
Al reizend door dorre vlakte of over zee
Waar zon genadeloos brand of felle storm woed
Het is het pad van ons levens procédé

Waar zand en zee elkaar als strand ontmoeten
Daar zullen wij ‘t doel aan ‘d horizon begroeten.Reacties

Zijn ijdele waan als klatergoud gerezen
Door ’t glanzend spiegelbeeld voor zijn beneveld oog
Zijn verbeelding niet door waarheid te genezen
Geen eenvoud waar hij in nederigheid voor boog

Een schoonheid, trots van aanzien en gestalte
Ver verheven boven alle plebs en volk
Met intelligentie van zeer hoog gehalte
Zijn woorden dikwijls scherp als een geslepen dolk

Maar zie het lijf wordt ouder en gerimpeld
Het spiegelbeeld glanst nog maar wordt bedekt door stof
De geest wordt langzaam oud en versimpelt
Het aanzien, eens zo fier, ontvangt niet meer lof

Als een bloem, eens aanbeden door godinnen
Verteert zijn trots en klatergoud vanbinnen.

Reacties

Mijn muze ik wil je aan mijn zij niet ontberen
Jij bent de inspiratie van stem, mijn lach, mijn zang
Uit jouw stem kan ik steeds weer de woorden leren
Jouw uitstraling en liefde is waar ik naar verlang

Ach, blijf schoonheid in het ritme van mijn gedicht
En schenk ‘t metrum van je melodieuze stem
Zweef door mijn brein als schone vlinder vederlicht
Met jouw ideeën zo lieftallig en adrem

Als vogelzang hoor ik jouw wonderschone lach
Ik zie je figuur als een heldere fontein
Je slanke taille zo ik bij geen vrouw ooit zag
Ja heel mijn leven wil ik enkel bij jou zijn

O schone muze, elke dag dat ik jou bemin
Geeft mijn leven als een zonnestraal weer zin.

Reacties


Schilderij van Hans Versfelt

Ik droom de dagen van weleer als in het heden
De dagen onbezorgd van jeugd, geluk en spel
Toen tijden onbekommerd om de toekomst streden
Gedachten aan zorg en last waren niet in tel

Ik droom de wereld geschapen in zijn eenheid
Met menig hemellichaam en sterren en maan
Die ongeschonden door menselijke domheid
Als ‘t paradijs vol bloemen en bomen zal staan

Ik droom mijn dromen van liefde geluk en hoop
Dat ooit op deze aarde de vrede zal komen
Een eind zal komen aan ellende en wanhoop
Dat elk volk zal koesteren deze dromen

Wie weet wordt ooit mijn droom nog eens realiteit
Al wordt hij nu aangezien voor kinderlijkheid.Reacties


Hoe lang zal tijd ons nog ten dienste staan

Verlangen wereldvrede eens beschaven

De volken als eenheid  tezamen gaan

Op heel de aarde haat en nijd begraven

 

En zullen wij dan de dorstigen laven

Ons louter samen aan de liefde wijden

En geven ied’re vreemdeling veil’ge haven

Om tegen ellende en nood te strijden

 

Dan zal de aarde bevrijd zijn van lijden

De banden verbroken van dwang en slavernij

De ziekte en pijn zullen we bestrijden

Is ieder mens van lasten en zorgen vrij

 

Hoe schoon zullen de bloemen dan weer bloeien

Als ieder elks welzijn dan weer zal boeien.

Reacties


Je schoonheid is niet alleen je buitenkant

Al straalt je gezicht en huid ook als de zon

Die schijn blijkt op den lange duur niet bestand

Maar zal na verloop spatten als een ballon

Dan rest van jou nog slechts verschrompeld vel

En kennen je vrienden je nauwelijks meer

Dan ben je tussen kennissen niet in tel

En leef je dag op dag met onnoemlijk zeer

Vandaar voedt je hart elke dag met zonneschijn

Met warmte van een zachte gulle lach

En doe geen mens met woord of daad toch pijn

Laat je innerlijk schijnen van dag tot dag

                                              Als je van binnenuit vrede kan halen

                                                     Ziet elk de schoonheid uit je ogen stralen

Reacties


Vanmorgen is weer een nieuwe dag ontwaakt

Een nieuwe dag vol licht en nieuwe kansen

Een nieuwe dag om te leven en dansen

Een dag vol zonneschijn die vrolijk maakt

 

Een nieuwe dag vol hoop en lach voor morgen

Een dag waarin een nieuwe tijd gaat komen

Een dag om van geluk en vrede te dromen

Een dag vol liefde blijdschap zonder zorgen

 

Dit is de eerste dag voor een nieuw leven

Een droom over een wereld vol nieuw geluk

Zoals elke dag ons nieuwe hoop wil geven

 

Daarom maak de dag door onvrede niet stuk

Er is zoveel wat ons pijnlijk kan raken

Laten wij de toekomst niet donker maken.

Reacties


Soms zie ik sterren over de aarde gaan

Beschenen door zachte glans van maneschijn

Op aarde in zij of fonkelend satijn

Terwijl daarboven de hemellichten staan

 

Als edelsteen diamant, robijn of paarlemoer

Gracieus, blozend en schitterend als brokaat

Geweven uit stof van zilverkleurig draad

Zwevend door zalen over gladde vloer

 

Ach ’t schone van uw sterrenstof zie ik stralen

Verblindend maneschijn en hemellichamen

Helaas kan uw schoonheid niet onsterflijk zijn

 

Doch zal naar ik hoop dit lied vertalen

En na jaren nog steeds uw glans beamen

Herinnerend uw sprankeling als zoete wijn.

Reacties


De wind huilt door de kale bomen

Als zingt het klaaglijk een luguber lied

Een lied vol verlangen en vol dromen

In stemming verlatenheid en verdriet

 

Een lied over hoe de tijden waren

Reeds bij het krieken van de ochtendzon

Als zachte bries door kruinen en bláren

De nieuwe lentedag weer begon

 

En doods staan de bomen stil te dromen

Terwijl de twijgen zwiepen in de wind

Wachtend tot nieuwe lente zal komen

Waarin het jonge leven zich hervindt

 

De aarde rust tot nieuwe bloei en herleving

Opstanding uit dood, een nieuwe herschepping.

Reacties


Ben soms geneigd de boel de boel te laten

Gewoon als vrije vogel te leven bij de dag

Zonder zorg over koetjes en kalfjes praten

Te doen of ik moeiten van gisteren niet zag

 

De dag van vandaag “Carpe Diem” vrij plukken

Zwieren en zwaaien als herfstblad langs de straat

Vrolijk en vrij zijn moet toch elk mens lukken

En hopen dat het leven ook morgen zo gaat

 

Door herfststormen niet gebonden aan één plek

Frank en vrij zorgeloos de toekomst begroeten

Elke dag hier en daar een luchtig gesprek

Gewoon alles mogen en nooit iets moeten

 

“Carpe Diem” de wereld is mooi, de wereld is van mij

Laat mij dwalen, laat mij zwerven dan pas ben ik vrij.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl