vooruit.punt.nl


Vanmorgen is weer een nieuwe dag ontwaakt

Een nieuwe dag vol licht en nieuwe kansen

Een nieuwe dag om te leven en dansen

Een dag vol zonneschijn die vrolijk maakt

 

Een nieuwe dag vol hoop en lach voor morgen

Een dag waarin een nieuwe tijd gaat komen

Een dag om van geluk en vrede te dromen

Een dag vol liefde blijdschap zonder zorgen

 

Dit is de eerste dag voor een nieuw leven

Een droom over een wereld vol nieuw geluk

Zoals elke dag ons nieuwe hoop wil geven

 

Daarom maak de dag door onvrede niet stuk

Er is zoveel wat ons pijnlijk kan raken

Laten wij de toekomst niet donker maken.

Reacties


Soms zie ik sterren over de aarde gaan

Beschenen door zachte glans van maneschijn

Op aarde in zij of fonkelend satijn

Terwijl daarboven de hemellichten staan

 

Als edelsteen diamant, robijn of paarlemoer

Gracieus, blozend en schitterend als brokaat

Geweven uit stof van zilverkleurig draad

Zwevend door zalen over gladde vloer

 

Ach ’t schone van uw sterrenstof zie ik stralen

Verblindend maneschijn en hemellichamen

Helaas kan uw schoonheid niet onsterflijk zijn

 

Doch zal naar ik hoop dit lied vertalen

En na jaren nog steeds uw glans beamen

Herinnerend uw sprankeling als zoete wijn.

Reacties


De wind huilt door de kale bomen

Als zingt het klaaglijk een luguber lied

Een lied vol verlangen en vol dromen

In stemming verlatenheid en verdriet

 

Een lied over hoe de tijden waren

Reeds bij het krieken van de ochtendzon

Als zachte bries door kruinen en bláren

De nieuwe lentedag weer begon

 

En doods staan de bomen stil te dromen

Terwijl de twijgen zwiepen in de wind

Wachtend tot nieuwe lente zal komen

Waarin het jonge leven zich hervindt

 

De aarde rust tot nieuwe bloei en herleving

Opstanding uit dood, een nieuwe herschepping.

Reacties


Ben soms geneigd de boel de boel te laten

Gewoon als vrije vogel te leven bij de dag

Zonder zorg over koetjes en kalfjes praten

Te doen of ik moeiten van gisteren niet zag

 

De dag van vandaag “Carpe Diem” vrij plukken

Zwieren en zwaaien als herfstblad langs de straat

Vrolijk en vrij zijn moet toch elk mens lukken

En hopen dat het leven ook morgen zo gaat

 

Door herfststormen niet gebonden aan één plek

Frank en vrij zorgeloos de toekomst begroeten

Elke dag hier en daar een luchtig gesprek

Gewoon alles mogen en nooit iets moeten

 

“Carpe Diem” de wereld is mooi, de wereld is van mij

Laat mij dwalen, laat mij zwerven dan pas ben ik vrij.

Reacties


Wel mogen dagen somber zijn en donker

Met gemis aan zonneschijn over dag

Maar ’s nachts staat de hemel vol stergeflonker

En toont de maan zijn stralende milde lach.

 

Nu en dan verras je ons met zware buien

En storm rukt de bladeren van de bomen

Die door de straten dansen langs de puien

Om ergens in luwe plek tot rust te komen

 

Maar ook dagen straal je met volop zon

Benader je bijna de warmte van zomer

En ieder geniet in ‘t park of op balkon

Of ergens op het gazon als een dromer

 

En verder willen wij niet aan toekomst denken

Aan winterse kou en sneeuw geen aandacht schenken.

Reacties


In deze dagen dat de zon zich niet laat zien

Zie ik in gedachten weer de gele rozen

Zie ik struiken bloeien die ik heb gekozen

En wacht tot ik alles eens terug zal zien

 

Dan komen weer de vlinders en de bijen

Bevolken vissen en kikkers weer de sloot

Dan is het veld niet meer uitgestorven en dood

En zullen wij onder open hemel vrijen

 

Ik vergeet de donkere grauwe luchten

En zie weer de heldere warme zonneschijn

Dan hoeven wij geen regen meer te duchten

 

Wat zal het komend voorjaar dan weer zalig zijn

Dan bloeien weer  bloemen, rozen en bomen

Maar tot dan moet ik nog een winter dromen.

Reacties


Ik geniet de vroege maagdelijk ochtendschijn

De frisse ochtenddauw over het vlakke veld

De zon rijzend boven verre horizonlijn

De glans van de laatste ster die wordt geteld

 

Ik geniet parelende druppels dauw aan twijgen

Die schitteren als diamant, smaragd of robijn

Geen mens kan ooit een schoner ketting rijgen

Van kralen of van edelsteen die mooier zijn

 

Ik geniet warme uitbundige herfstkleuren

Van het vallend blad tussen bomen in het bos

Geniet van de frisse typische herfstgeuren

Van het lover neergedwarreld op ’t groene mos

 

Geniet zo van de herfst en schoonheid der natuur

Van late zonneschijn aan een hemel van azuur.

Reacties


Mijn hart gaat uit naar ’t ruime vlakke land

Met langs verre horizon de boerderijen

Waar langs paden populieren staan in rijen

En ruisend riet op d’ oevers langs de  waterkant

 

Waar vogels vliegen langs de hoge hemelboog

En witte wolken onderbreken ’t azuren blauw

Het veld des morgens bedekt met parelend dauw

Vanaf het water stijgt reeds vroeg nevel omhoog

 

Uit de verte wordt de roep der koekoek gehoord

De leeuwerik zingt luid boven ’t gele koren

Dit is de plek waar mijn wensen worden verhoord

 

Hoe schril is het contrast waar geluiden smoren

In klokkenspel, motorgeronk en straatkabaal

Opgesloten zicht tussen beton en metaal.

Reacties


Waar blijft de tijd die wij aan woorden wijden

Verkistend strooiend in de wind en het zwerk

De tijd in ledigheid zonder paal en perk

Waar wij naar achterklap en roddel glijden

 

Waar zijn de tijden van het glorieus fatsoen

Dat iedereen zich verre hield van laster

Zijn woorden toomde in kluister of raster

En geen medemens ooit smaad aan zou doen

 

Ach vriend het is zo lang reeds van alle tijden

De mens is verslaafd aan eigen tong en woord

Reeds tijden door schijnt het niet te vermijden

 

Zijn eigen stem wordt door hemzelf vaak niet gehoord

Daarom behandel elk mens met eerbied en respect

Omdat elk vogeltje zingt zo hij is gebekt.

Reacties


Zacht ruisten bomen in bries onder voorjaarszon

 In kleuren en geuren van jeugd en levenslust

Een wereld waar opnieuw ‘t jonge leven begon

In schaduw van bomen die noden tot rust

 

En ’t lommerrijk lover zwierde zacht in de wind

In pastelgroene tinten als schitterend smaragd

Aan menig tak die hen met stoere boom verbind

Zo ruiste en zong het stille woud dag en nacht

 

Nu buigen de kruinen onder gierend geweld

Huilt de wind door kalende takken der bomen

De bladeren dansen hun allerlaatste dans

 

En zelfs worden hier en daar bomen geveld

De dieren schuilen voor hun winterdromen

Pas na de winter komt alles weer in balans.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl