vooruit.punt.nlZie niet mijn fouten en zonden

ze zijn te veel om op te noemen

strooi geen zout in mijn wonden

laat je oordeel mij niet verdoemen

 

Al heb ik meer zonden dan velen,

wie zal mij zeggen hoeveel het zijn,

en tóch… wilde Hij brood met me delen

schonk Zèlf voor mij de beker wijn.

 

Denk niet dat ik in zal schatten

wie nu echt slechter of beter is

ik wil mensen in één noemer vatten

ieder genodigd aan Zijn dis.

 

Daarom wees allen elkaars vrienden

en eet tezamen Zijn genade brood

geniet gunsten die wij niet verdienden

die Hij ons aan het kruishout bood.


ReactiesHij deelde ons Zijn lichaam

als ons noodzakelijk brood

een verbond daaraan in Zijn naam

onze deelachtigheid aan Zijn dood

 

Zijn bloed schonk Hij als wijn

om onze zonden wit te wassen

zodat wij straks gereinigd zijn

in Zijn Vaders huis te passen.


Reacties

Voed ons met het  eeuwig graan

dat U Uw volk wilt schenken

zodat zij in Uw voetspoor gaan

telkens Uw goedheid gedenken

 

Geef ons drinken uit die bron

die U uit een rots deed vloeien

die ons laaft onder de hete zon

bloemen in de woestijn doet bloeien

 

laar ons drinken van de wijn

dat wij niet omkomen van dorst

tot wij eeuwig bij U zullen zijn

onze Heil en Levensvorst

 

U hebt in heel Uw leven

bij alles wat U deed op aard

ons het goede voorbeeld gegeven

helaas hebben wij zo weinig bewaard.

Reacties

Zou iemand Uw uitnodiging weerstaan

om als eregast bij U ter tafel te gaan

te eten van het brood dat Uw lichaam is

Uw lijden gedenkend aan Uw dis.

 

Wie zou de beker weigeren gevuld met wijn

om door Uw bloed één te zijn

waarvoor U Uzelf hebt gegeven

voor ons ten eeuwig leven.

 

Zegent U dan de spijs en drank

en neem in liefde onze dank

zodat wij eens verlost van angst en pijn

voor altijd bij U zullen zijn.

Reacties
Dominee uit de stad Herwijnen
zag steeds meer kerkleden verdwijnen
"Heer, dit gaat niet goed
zeg mij hoe dit moet”.
men zei, “Schenk eens betere wijnen!”
 
Lees meer...
Het bloed ten leven vergoten
in teken van de wijn
uit vruchten van de goede rank
die Hij voor ons wil zijn.
 
Een drank vol gloed en vuur
gevuld met vreugd en geest
en frisse smaak, zoetzuur,
maakt het leven tot een feest.
 
Tinteling van leven
parelend in de mond
schatten aan ons gegeven
als teken van een nieuw verbond.
 
’t Sap der druiventrossen
gerijpt door de kracht
van de Geest die ons wil verlossen
van satans boze macht.
 
De wijn als teken van het bloed
vergoten voor onze zonden
het is zo puur, zo zoet,
liefde die ons met God heeft verbonden.
 
Lees meer...
Als een nieuwe dag weer is begonnen
en het licht straalt overal
wij mogen genieten van Uw schepping
van de hoogste bomen
tot het kleinste bloempje
 
zittend op ons eigen plekje
dat U voor ons op aarde schiep,
zo maar ergens gaf U ons vrede
ook al verdienen wij
dat uit onszelf niet
 
geef ons voeten geef ons handen
dat wij U ten dienste zijn
wil ons steeds weer wijzen
op Uw grote liefde en genade
zodat wij beantwoorden in brood en wijn.
 
 
Lees meer...
Aan tafel breekt U het brood
de spijs die ons voor eeuwig voedt
herinnert aan Uw lijden en dood
vergeving door gena voorgoed
 
Uw beker lest onze dorst
met onvolprezen zoete wijn
nadat U onze zonden hebt getorst
tot wij in Uw zalig huis zullen zijn
 
verzadigd met brood en wijn
vieren wij daar eeuwig feest
er zal dan voor altijd vrede zijn
het doel waarvoor U
op aarde bent geweest.
Lees meer...
Deel mij het brood
dat Uw gebroken lichaam is
als het manna
waarmee U Uw volk
voedde in de woestijn.
 
Les mijn dorst
met de wijn
dat Uw bloed is dat vergoten is
verzadig mij als bij de bron
uit de rotsen in de woestijn.
 
Zegen mij met de zegen
waarmee U brood en wijn
gezegend hebt aan Uw avondmaal
en bovenal schenk mij Uw Geest
die U zond in Liefde.
Lees meer...
 
In brood en wijn geeft Hij de tekenen
van Zijn gebroken lichaam aan het kruis
omdat Hij altijd op ons wil rekenen
Hem te gedenken in Zijn Vaders huis
 
dat wij altijd Hem zullen herinneren
als onze Heiland die voedt de ziel
ons wil blijven zien als Zijn kinderen
die Hij ieder vergaf die Hem afviel
 
Hij wil brood en wijn blijven delen
met van Zijn dis uit overvloed
net zoals Hij aan het meer eens velen
met vissen en brood heeft gevoed
 
bovenal voedt Hij onze zielen met Zijn vrede
vergeeft telkens aan Zijn maal onze schuld
enkel Zijn grote Liefde en gena is de rede
dat Hij onze magen met geestelijk voedsel vult.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl