vooruit.punt.nl


Pas in duister donker van de nacht

zien wij met ons beperkt zicht

de ware grootheid van Zijn kracht

Die de hemel bezaait

met zilveren sterrenpracht.

ReactiesHoe mooi de dageraad ook wezen moge

genietend vanaf het zonnerijzen

en uren in het dagelijks licht

 

tovert ons de avond schone kleur voor ogen

waarboven wolken zacht vergrijzen

en langzaam verduistert het zicht.


Reacties


Hoe dikwijls heb ik daar niet stil zitten dromen

daar op die oever aan de rand van het meer

glans en spiegeling verwonderden steeds weer

in weerschijn van lucht, zon, wolken en bomen

 

bewonder reine lelie ontsproten uit ’t diep

ontworsteld aan slip het donker ontvloden

telkens weer kun je mij in extase noden

tot dank aan Hem die jou eens in leven schiep

 

O laat mij hier in vrede nog jaren blijven

hier op deze vredige schone plek

die ik als paradijselijk kan omschrijven

 

het ideale oord, een plaats zonder gebrek

een wereld vol van goddelijke natuur

waar ik genot zal vinden tot aan mijn laatste uur.

Reacties

 

Heb vanavond weer getracht

de miljoenen sterren te tellen

die in deze duistere nacht

meer zijn dan wij veronderstellen.

 

Kleine speldenprikken in ’t fluweel

fonkelend vanuit het ver heelal

zal ooit iemand weten met hoeveel

jullie daar staan te stralen in tal.

 

Ik heb mijn poging opgegeven,

enkel stil genoten van jullie licht

mijn handen heb ik opgeheven

in dank tot jullie schepper gericht.

Reacties

Verwondering is geen kwestie van verstand

maar de aanvaarding

van het dagelijkse wonder

en de schoonheid hiervan om ons heen.

 

Inderdaad zou je denken dat mensen

meer kunnen dan God

God schiep de hemel en de aarde

en alles wat er op, er in en er boven is

in zes dagen.

 

En de mens ............,

kan dit alles in een dag vernietigen !

Reacties

waarheen zullen wij wenden

zoekend Uw aangezicht

die wij vanaf de beginne kenden

die ons omgeeft met genade

met liefde en zorg

behoedt voor val en het kwade

stond door Uw dood voor ons borg.

 

U zendt het licht waarin wij leven,

warmte door straling  van Uw zon

hebt de aard tot erfdeel gegeven

schoon als paradijs waar ’t eens begon

’t geluk mogen we hier vinden

volgend Uw steunend woord

in vrede leven met onze vrinden

door Uw liefdesvoorbeeld aangespoord.

Reacties
Jezus is niet meer op aarde.
Zijn wonderen nam Hij mee.
Herinnering die men bewaarde.
Als de spijziging aan de zee.
 
Vele zieken heeft Hij genezen.
Zelfs doden heeft Hij opgewekt.
In de bijbel kunnen wij lezen,
vanwaar Zijn roem nog strekt.
 
Nee, alles is nu zo heel gewoon.
Wonderen gebeuren niet meer.
Jezus is boven als Gods Zoon,
Hij is zover weg als onze Heer.
 
Zien wij dan niet in het voorjaar,
uit dorre aarde de jonge plant?
Kom, dan wijzen wij aan elkaar,
nieuwe wonderen van Gods hand.
 
Laat ons in volle verwondering,
zien de wonderen van God.
En ons buigen in aanbidding,
dankend voor ons dagelijks lot.
 
 
Lees meer...
Heer als een medemens mij niet ligt
en ik geen begrip op kan brengen
mijn interesse zich naar anders richt
laat mij dan onbegrip met liefde mengen
in plaats van mijn gevoel van onbehagen
te uiten in tekenen van onlust en stress
met verbaal geweld zijn mening belagen
in woorden die scherp zijn als een mes.
 
Heer, geef mij inzicht in Uw leven
zo U met Uw liefde de mens tot orde riep
met zachte woorden hem voorbeeld geven
en met wijsheid alleen Uw vrede schiep
te leven zoals U hier op aarde deed
zal mij dat steeds tot rust en steun zijn
als ik van Uw getuigenis daarvan weet
geduldig en lankmoedig, liefdevol en rein.
Lees meer...
Dus daarom kon ik niet dragen
het lijden dat U bracht aan het kruis
verborg steeds mijn diepste vragen
te gaan de rechte weg naar Uw huis.
 
Steeds wilde ik zelf mijn lasten dragen
over het door mijzelf gekozen pad
wilde mij door U niet laten schragen
omdat ik dacht dat ik zelf de kennis had.
 
Zo ging ik mijn weg onder klagen
dat niemand ooit mijn zorgen zag
en zelf mijn kruis moest dragen
terwijl bij mijzelf de oorzaak lag.
 
En toen ik bijna bezweek op dat pad
nam U van mijn schouder het kruis
en hebt in mijn ellende mijn hand gevat,
zo Heer, leidde U mij veilig naar huis
Lees meer...
Hoe zou een wereld zo vol schoonheid
door mensenhand gemaakt kunnen zijn
zo schoon volmaakt in harmonie geleid
met alle details groot of juist ragfijn.
 
Zou die schoonheid tot ontplooiing komen
als wondere oase van zo’n kleur en rust
in vormen van bloemen, planten en bomen
als niet het zonlicht hen tot leven kust?
 
Slechts verwondering kan ons treffen
bij aanschouwen van al dat schoon
moeten wij ons hart in dank verheffen
Hem lofzingend op eerbiedige toon
 
Hoe ontzaglijk groot moet Hij wel zijn
die heel deze kosmos geschapen heeft
en leed voor ons zoveel smaad en pijn
maar ons toch nog Zijn schepping geeft.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl