vooruit.punt.nl


Wie  zal ooit ’t heelal verklaren

Weten van zijn en ontstaan

Ooit de ruimte evenaren

Wie zal ooit tot het einde gaan

 

Vanaf verre kunnen wij aanschouwen

’t Universum en zijn geheimenis

En slechts hopen en vertrouwen

Dat het niet onze ondergang eens is

 

Wij willen alle geheimen doorgronden

Van het grote en verre sterrengestel

Maar blijven aan de aarde gebonden

Waar ik elke avond duizenden sterren tel.

Reacties


Hoeveel woorden hebben we gelezen

Hoeveel verhalen hebben we gehoord

Hoeveel gedachten zijn bij ons gerezen

En hoeveel hebben we weer gesmoord

 

Over hoeveel woorden hebben we heen gelezen

Aan hoeveel verhalen hebben we ons gestoord

Met hoeveel gedachten hebben we onszelf geprezen

Maar hebben daarmee nooit de top gescoord

 

Hoeveel woorden en gedachten zullen wij nog dromen

Over een toekomst vredig en ongestoord

Zullen wij weten dat, dat nooit zal komen

Als wij vergeten die éne Naam, dat éne woord.

Reacties


Doorzichtig zijn de zonnestralen

Warmte die onzichtbaar hult

En onmerkbaar streelt de wind

Als in vlagen van adem

En onmeetbaar geduld

Een tijdloos voorbijgaan van tijd

Vult transparant het zijn op aarde.

Reacties


Starend naar wolken en blauwe lucht
Naar zon en schaduw
En zien het verschil tussen leven en dood
Waar verdriet zich verschanst
Achter kransen van kleurrijke bloemen
Tussen velden vol witte kruisen.

En recht lopen paden naar de horizon
Die het veld verdelen in vieren
Terzijde de namen in strak gelid
Zwijgend en toch veelzeggend
Wijzend naar het eind van het pad
Waar straks ook ons kleurige bogen sieren.Reacties


Als alle tijd ooit stil zal staan
en alle leven hier op aarde
hier niet meer door zou gaan
wat was dan ooit de intrinsieke waarde

dan hebben wij voor niets gezwoegd
en zijn wij snel vergeten
heeft ons bestaan niets toegevoegd
aan schoon geschapen ketenReacties


Schreeuw uit ! Je zorgen.
Maar, bid om verlichting.
Schreeuw uit ! Je angsten.
Maar, bid om moed.
Schreeuw uit ! Je noden.
Maar, bid om bijstand.
Schreeuw uit ! Je pijnen.
Maar, bid om verzachting.
Schreeuw uit ! Je ellende.
Maar, bid om inzicht.
Schreeuw uit ! Je onmacht.
Maar, bid om wijsheid.

Schreeuw uit !
Maar ……….., bid -in stilte- om rust in je hart!

Schreeuw uit !
Roep, de noden van de daken.
Schreeuw uit !
Roep, de ellende door de straten.
Schreeuw uit !
Roep, het onbegrip door de steden.
Schreeuw uit !
Roep, de wanhoop door de wereld.
Schreeuw uit !
Roep, al het verdriet naar de hemel.

Schreeuw uit !
Maar …………., bid -in stilte- om vrede in je ziel!Reacties


Een schaap kan niet zachter wezen

en heeft geen wittere wol

heel Nederland kan dat in z’n tweets lezen

zij staan met gemekker vol.

 

Vol zelfvertrouwen voert hij campagne

en belooft een paradijs op aard

voor iedereen ontbijt met champagne

het land voor ondergang bewaard.

 

Maar eens wordt ook dit schaap geschoren

en blijkt hij niet zo zachtaardig meer

maar tot de roofdieren te behoren

dan herkent men plots de wolf weer.

Reacties

Wat zou het leven zijn

als hierna niets meer was
enkel angsten en pijn
daarna begraven onder gras

waarom dan alle zorgen
voor niets en niemendal
totdat op zekere morgen
geen mens ons nog herinneren zal.

wat was dan waarde van ons leven
niet anders dan slechts een schijn
aan onszelf alleen de eer gegeven
zonder de schepper dankbaar te zijn.

Reacties


Wie is verantwoordelijk als wij kiezen
voor machten en daden die niet de Uwe zijn
daardoor Uw wil uit ’t oog verliezen
en doen onszelf en U daarmee pijn.

U liet ons onze eigen keuze bepalen
tussen die kwade macht en U
maar kunnen niet onze gramschap halen
uiteindelijk schiep U ieder individu.

Maar toch klagen wij U aan
al is ’t alleen met onze vragen;
O Heer, kom in moeilijkheden naast ons staan
en wil ons moeilijke keuzes dragen.

Neem dan Heer onze dankbaarheid
dat U voor ons de keuze schiep
en door Uw woord en hand geleid
ons tot de goede orde riep.

Reacties


Waarom kan vrede de aarde niet omarmen

eist men het gelijk enkel met geweld

komen om ‘t meer van enkele meer armen

worden steeds meer noden niet geteld.

 

Voor macht en rijkdom moeten mensen lijden

een mensen leven schijnt niet meer in tel

alleen voor eigen roem en bezit nog strijden

zelfs eigen volk bezorgd men hiervoor een hel.

 

Waar men het hardst tegen strijd is de vrede

met gewetenloze leus en vals spel

om eens te worden zwicht men voor geen rede,

hulp ontbreekt, men denkt zij redden zich wel.

 

Maar als wij zelf in ellende geraken

door oorlog of door dictatuur

denken wij anders over al deze zaken

werkelijke vrede en vrijheid is zo duur.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl