vooruit.punt.nl

Schilderij "De verloren zoon" van Rembrand 


Waarom wil iedereen meer en beter zijn
En voelt zich boven anderen verheven
Zal nooit fout of ongeluk kunnen vergeven
Maar leeft enkel in eigen verdriet en pijn

De één heeft meer gaven dan de ander
Maar daarom hoeft hij nog niet neer te zien
Voor Één is ieder mens gelijk in aanzien
Al is de één dom en de ander schrander

Ieder mens is gelijk geschapen in ‘t leven
Niemand vormt daarop een uitzondering
Naar Zijn beeld zijn wij gevormd en gebleven

Daarom verdient ieder mens bewondering
Ieder is voor Hem Zijn geliefde kind
Die alleen bij Hem de troost en vrede vindt.
Reacties


Mijn liefste kom en zing van liefde, minnen,

Geleid door citer, harp en vrolijke fluit

Bekoorlijk beeldt je dans de vreugde uit

Genietend van je schone klank en zinnen.

 

Die zullen saamgevoegd in vorm en akkoord

Geheel ons hart en gemoed met lusten strelen

Verdriet en pijnen zullen er door weer helen

Een feest voor ieder die van je warmte hoort

 

 Laat niemand dan te vroeg de lampen doven

Opdat de bruidegom de poort niet sluit

U wordt geweerd uit feestzaal en van hoven

 

Dans nu mijn liefste en deel je liefde uit

En geef elke gast van wat je hebt ontvangen

En wacht dan op je bruidegom in verlangen. 

Reacties
De wijsheid heeft ons nooit bekoord
Wij tasten hier als blinden rond
Geen mens die ergens vrede vond
Al staat dat duid’lijk in Zijn woord.
 
Het vliegt als lucht in ‘t ledig heen
Men acht het van geen enkel waarde
En vindt het last wat men bewaarde
Hetgeen gist’ren nog wijsheid scheen.
 
Toch ligt in wijsheid rust en vrede
Die men steeds overal weer zoekt
Maar nooit is het, het zeker weten
 
Dat zonder toewijding of bede
Een mens ook resultaten boekt
Geen mens moet ooit de Bron vergeten.

Naar Bijbelboek Prediker

Reacties


Laat ons de woorden aanvaarden

die in het boek van vrede staan

laat niet onze daden ontaarden

in zaken die buiten de liefde gaan.

 

Dat wij handelen in de geest van Uw woord

naar Uw wil ons steeds te buigen

U steeds lovend in zang en akkoord

aan ieder van Uw liefde getuigen.

 

Buiten liefde klinkt alles als loos metaal

een hol vat zonder klank of inhoud

een noodkreet in een lege zaal

een levende dood, dor en koud.

 

Breng dan ook in ons Uw Geest

die ons voor ’t eeuwige leven doet kiezen

dan wordt ook ons aards bestaan een feest

en zullen wij Uw genade niet verliezen.

 

Galaten 5:13-24

Reacties

Nee, niet de zoon die het huis verliet,

ik ben altijd Vader trouw gebleven

nooit deed ik Hem verdriet

ik werkte voor Hem heel mijn leven.

 

Mijn jongere broer is van huis gegaan

hij wilde de wereld in met vrinden

al die tijd heeft Vader op wacht gestaan

tot hij de weg terug zou vinden.

 

Zijn hele erfdeel heeft hij verbrast,

geen penning bleef hem over

nergens was hij meer welkome gast

alle vriendschap was heel snel over.

 

Nu kwam hij bij Vader als arm bedelaar

smekend of Die hem weer  aan wilde nemen

je houdt het niet voor mogelijk maar ’t is waar

straks gaat hij nog weer een erfdeel claimen.

 

En Vader richt een feestmaal aan

voor die schooier, die verrader

want Hij zegt; “Zie Mijn zoon is opgestaan.

Nu ben Ik weer zijn Vader.”

 

Maar ik wend mij van dat feestmaal af,

nog nooit kreeg ik een heel klein bokje

hij krijgt ’t gemeste kalf en geen straf.

Ik trek mij boos terug in mijn hoekje.

 

Maar Vader zegt; “Kom mijn zoon,

al wat ik nu nog heb is toch van jou

jij mag ter rechter kant van Mijn troon

als dank voor je trouw.

Reacties

Reeds klinken bazuinen

uit noord en zuid,

uit oost en west.

 Stormen waaien

uit vier hoeken,

ruiters gordt uw wapenrusting aan.

 

Maar aan de glazen zee

zie ik duizenden maal duizenden

in witte kleding staan.

Een Lam, geslacht

met geopende boekrol

die door de wereld is gegaan.

 

En vooraan zal een zuil van vuur

hen allen leiden

naar een gouden stad

over het geëffend pad

waar zachte harp muziek

het hart zal verblijden.

 

Klink dan bazuinen

van noord tot zuid,

van oost tot west.

Doe storm van angst

en pijn gaan liggen

tot eer en glorie

van de Koning in die gouden stad.

Reacties

Wie wil vinden moet zoeken ook naar het doel.

Wie het doel niet vindt,

wordt dikwijls door het doel gevonden.

Wie niet zoekt zal ook nooit vinden.

Wie zich niet openstelt,

zal nooit gevonden worden.

Reacties

Verantwoordelijk voor vijf ponden

een zware last drukt op mij

aan vertrouwen van mijn Heer gebonden

laat Hij mij toch in besteding vrij.

 

Zie ik geen uitkomst hoe te handelen

hoe ik met Zijn gave om moet gaan

beveelt Zijn Geest met mij te wandelen

en blijft altijd als steun naast mij staan.

 

Ook waren het slechts twee ponden

blijft nog mijn verantwoording groot

en blijkt Zijn liefde onomwonden

dat Hij mij niet als kleinere verstoot.

 

Ook met mijn ene pond moet ik werken

aan Zijn kapitaalvermeerdering

en niet alleen binnen

maar ook buiten kerken

mijn Heer waarderen in bewondering.

 

Maar ook al krijg ik nog zoveel gaven

en die alleen voor mezelf houden

zou ik slechts mijn eigen vonnis graven

in een verloren Godsvertrouwen.

 

 

Mattheüs 25 

 

 

Reacties

Als golving door ruisend riet

rimpeling over spiegelend water

weerschijn van zonnestralen

zachte melodie van vogelstemmen

gehuld in kleuren van regenboog

zal zo eens vrede op aarde dalen?

 

Hoop, een stil verlangen

naar vertrouwen, vriendschap,

warmte van begrip en geest

door materie niet te vervangen

geloof en liefde

hiervan is de Liefde het meest.


1 Corinthiërs 13 : 13


Reacties
Wat zou ik zijn
zonder liefde.
Een hart van steen
en bittere gal.
 
Al zou ik volkeren
kunnen regeren,
koning zijn of held,
zonder liefde
ben ik geen van al.
 
Had ik al het goud
en edelstenen
van de wereld,
zo ik geen liefde heb
weet ik niet
wat ik missen zal.
 
Maar heb ik liefde
en geloof tezamen
dat, wat ik nodig heb.
Word ik ook
in moeilijkheden
gered uit ‘t diepe dal.
 
Naar 1 Korintiërs 13; 1t/m 13
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl