vooruit.punt.nl

Down en murw geslagen

ledigde ik de fles

maar ook de inhoud

vulde noch mijn geest

noch mijn ziel.

 

Ze bleven beide leeg

als de ziel van de fles.

Reacties
Reddende engelen in EU-verband
storten bakken geld in Griekenland
problemen zijn daarmee verdwenen
Griekse reders blijven op de benen
 
Hoera, Europa’s eenheid is gered
met z’n allen in één ganzentred
op naar vaststaand faillissement
na gedane zaken beuren we geen cent
 
word ons straks verteld door overheid
tja ’t ligt niet aan ons beleid
delen mee met uitgestreken snuiten
naar je euro’s kun je fluiten.
Lees meer...
Leven in economische crisis
van ene monetaire ramp naar ander
crashes op de beurzen
failischementen op de bank
 
Overal politieke onrust
oorlogen opstand en geweld
onvrede over socialestatus
angsten voor intergratie
 
Multiculturele invloeden geweerd
wat vreemd is wordt gemeden
individualisering nekt het volk
alleen voor eigen ego wordt gestreden
 
Liefst blijf ik in mijn eigen hoekje
heb zo zelf mijn gedachtengang
zoek de vrede en rust in mezelf
om dat te vinden duurt dikwijls
 
al een leven lang.
Lees meer...
Wellicht mag het u reeds lang zijn opgevallen
mijn brein verdeelt  in cijfers en getallen
afstanden tussen het noorden en het zuiden
hoe men maaltijd in oost of west zal kruiden.
 
Mijn hersenspinselen gaan langs de evenaar
waar aarde balanceert als op strakke snaar
reizen van kou op de pool naar warme tropen
waar mijn gedachten gaan is niet te lopen.
 
Doodvermoeid word ik van alle aspiraties
vooral als ik denk wat ik nog denken ga
en dan krijg je ook nog drukte met relaties
 
besef dat ik midden in het leven sta
al weet ik door die chaos echt niet meer precies
hoe mijn gedachten moet stallen in proza
Lees meer...
Hij kijkt rond of niemand hem zal horen
en trekt een scherm tegen zichtbaarheid
briest heel zijn gram en waant zich niet
verloren door eenzaamheid of zwijgplicht
hem ooit opgelegd tot helderheid klaart.
 
Vertrapt planten en bloemen in bagger
maar denkt daarbij aan schoon gedicht
terwijl klanken als van bazuinen hem
ontvlieden die duister verdichten waar
juist zwijgzaamheid helderheid baart.
 
Stil luisteren oren naar weemoed en pijn
klanken in angst en siddering uitgesproken
die aandacht en schoonheid zoeken of
met heftig verweer zijn band verwijderen
waarmee alle verlangens gebonden zijn.
Lees meer...
Hele zomer was het er niet van gekomen
gewoon een daggie met z’n beiden uit
paar dagen rot gewerkt om de tuin
in orde te krijgen in winterstaat,
gelukkig het KNMI geeft droog weer op
morgen met de hond op pad een eindje rijden
dan wandelen, ergens eten, weer een eindje
rijden, nog eens een eindje wandelen,
ergens thee drinken en weer naar huis.
’t Had zo mooi kennûh weize’.
 
Juist, ’t HÁD, twintig km. van huis,
wat denk je? Hozen! En de lucht potdicht.
Die KNMI-amateurs hadden natuurlijk
te hete koffie met te weinig koffiedik
om er goed in te kunnen lezen
ze moeten nog maar voor een paar miljard
aan satellieten de ruimte in knallen
de aardopwarming en weersverstoringen
zijn toch ’t gevolg van vervuiling.
We zijn halverwege maar weer gekeerd.
Lees meer...
Wat is het toch dat zelfs
eiken buigen laat
de trotse kruin doet hangen
het gras onstuimig
over vlakte in regelmaat
als golven voortbeweegt
en water opspat
tot schuimende branding.
 
Zo vind ik ook dikwijls
gejaagde onrust in mijn ziel
als word ik opgedreven
met golven van onzekerheid
of waarin ik mijn hoofd
moet buigen voor mijn onbegrip
mijn rust opspat als water
dat woest en schuimend
 
door de branding gaat.
Lees meer...
Een groet aan u allen mijn gelieven
het harte bloed ten afscheid mij zo zeer
tot diepst beroerd is thans mijn ziele teer
ik wil u door aanwezigheid niet ontrieven
 
mijn tenten sla ik helaas wel elders op
enige tijd zal ik wel anders toeven
dan tussen koeien en boerenhoeven
vermaken ander-halve-man en paardenkop
 
vaarwel o allen die mij niet zullen missen
gij redt u zelve wis en zeker wel
als dat niet zo is zou ik me zwaar vergissen
 
ik ga vertrekken met geluid van toeter en bel
of ik terugkom zal ik nog wel beslissen
voor enige dagen is ’t echter. Vaarwel !
Lees meer...
De avond verbrak
te vroeg verbinding
de nacht trok één lijn
de morgen gaf geen gehoor
de dag wilde niet ontwaken
en de avond
knapte af
zodat de nacht wakker werd
de morgen geen licht toeliet
en de dag weer in dommelde
tot eindelijk
de avond ontwaakte.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl