vooruit.punt.nl


Reik ons de brandende toorts ontstoken door Uw geest

Opdat wij op aarde Uw licht mogen verspreiden

Uw liefdevol woord in waarheid zullen belijden

Brandend van verlangen naar Uw wederkomstfeest

 

Laat ons met Uw vuur rond heel de aarde schijnen

Zodat Uw woord overal in gloed wordt gebracht

Geef ons Heer de moed en bovenal Uw grote kracht

 Opdat uw wonderen niet in het niets verdwijnen

 

Heer dat wij dat vuur met onze liefde voeden

Behoedzaam dragen als Uw dierbare gaven

Steeds weer tegen doven zullen behoeden

 

En met de gloed en warmte ons steeds laven

Ook voor anderen ontsteken Uw helder licht

Uw  licht uitschijnen is niet meer dan onze plicht.

Reacties


Ik ben niet beter dan ieder ander, Heer

Maar voor U ben ik ook echt niet minder

Leer mij dat ik ook ieder mens waardeer

Of dat ik door eigen waan niemand hinder

 

Een ieder is geschapen naar Uw beeld

Elk mens met eigen gestalte en gave

Maar zelf hebben we ons in klassen verdeeld

En houden ons eigen bezit en have

 

Op Uw hele schepping Heer zijn wij de kroon

De parel en het pronkstuk van Uw hand

Uw aarde gaf U ons als dagelijks loon

Om die te bewerken gaf U ons verstand

 

Ook mij gaf U mijn deel, niet minder of meer

Waaraan ik weet, ik ben niet minder of beter Heer.

Reacties


Heer leer ons hen die ons bespotten vergeven

Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis

Leer ons met vijand zoals met vrienden leven

Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis

 

Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen

Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt

Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen

Als verder alle houvast voor ons verdwijnt

 

Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen

Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld

U leidt hen als een herder Zijn kudde schapen

Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt

 

Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen

Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen


Reacties

 

Hoe lang zocht ik naar die bron in de woestijn

Die plek waar schaduwrijke palmen groeien

En naast held’re bron dadelbomen bloeien

Bij blanke fonteinen zal ’t heerlijk rusten zijn

 

Hoe lang moet ik gaan door brandend hete zon

En aan de einder slechts het troosteloze zicht

Van dorre vlakte in ‘t verblindend zonnelicht

Geen hoop geen leven aan verre horizon

 

Doch niet heel de aarde bestaat uit enkel nood

Eens zal mijn weg mij naar nieuw leven leiden

Daar ligt de toekomst die vrijwaart van de dood

 

De oase van vertroosting en bevrijden

Daar loop ik aan de hand die Hij mij bood

En zal Hij mij naar het paradijs geleiden.

Reacties


Als slanke handen die zacht de snaren strelen

En toveren welluidend klanken in ’t gehoor

Terwijl bladeren ruisen als fuga in een koor

En duizenden vogels een adagio kwelen

 

Zo streelt een zachte bries door kruinen der bomen

En zonnestralen vallen door het groene dek

Aan rust en vredige gevoelen geen gebrek

In paradijs’lijk woud om tot jezelf te komen

 

Hier bemerkt men nog de ware scheppingssfeer

Waarmee God de aarde vroeger heeft ontworpen

Hier voelt men het gemis en eenzaamheid veel meer

 

Van het paradijs waaruit wij zijn verworpen

Maar ’t verzekerd ons ook van Zijn nieuw verbond

Dat Hij sloot toen Hij Zijn enige Zoon ons zond.

Reacties


Tot ver over de horizon schijnt ‘t licht

Dat overal liefde en vrede brengt

Zich zonder dat wij vragen tot ons richt

En ons duister met zachte glans vermengt

 

Een zachte stem die ons noodt te komen

Roepend vanachter verre horizon

Die ons vraagt om niet te blijven dromen

Maar te komen tot de levensbron

 

Laten we dan gaan in vast vertrouwen

Aan die vertrouwde hand die ons steeds leidt

Aan een nieuwe wereld in vrede bouwen

Steeds in vrede tot elkaars dienstbaarheid bereid

 

Dan zal eens de hele aarde leefbaar worden

Een elk met het wapen der liefde omgorden.

Reacties


Lieve Heer de keus heeft U ons Zelf gegeven
Te leven met of zonder Uw heilige wetten
Voor ons op aard of voor U naar ’t hoger streven
Maar wij willen de wereld naar eigen hand zetten

Toch is het beter als wij op Uw woord letten
En vragen hoe wij Uw wil steeds kunnen doen
In plaats van ons steeds tegen U te verzetten
En onze tijden in ledigheid te verdoen

Heer, U schiep de aard als paradijs’lijk plantsoen
Met bomen en bloemen in velerlei kleuren
Wij vragen U Heer maak het weer net als toen
Dat U bij Uw wederkomst ook goed kan keuren

Dan heerst over heel de aarde weer Uw glans
En ieder schepsel schenkt U weer een nieuwe kans.Reacties

Schilderij "De verloren zoon" van Rembrand 


Waarom wil iedereen meer en beter zijn
En voelt zich boven anderen verheven
Zal nooit fout of ongeluk kunnen vergeven
Maar leeft enkel in eigen verdriet en pijn

De één heeft meer gaven dan de ander
Maar daarom hoeft hij nog niet neer te zien
Voor Één is ieder mens gelijk in aanzien
Al is de één dom en de ander schrander

Ieder mens is gelijk geschapen in ‘t leven
Niemand vormt daarop een uitzondering
Naar Zijn beeld zijn wij gevormd en gebleven

Daarom verdient ieder mens bewondering
Ieder is voor Hem Zijn geliefde kind
Die alleen bij Hem de troost en vrede vindt.
Reacties


Als zachte bries door kruinen der bomen
En warme tongen van onblusbaar vuur
Bent U tot de mens op aarde gekomen
Geleidt hem van geboorte tot stervensuur.

U geeft hem de gave van ’t zien en horen
De blijdschap en daag’lijkse verwondering
Van bloemenpracht tot zang der vogelkoren
Zo U ooit schiep zonder uitzondering.

O Heilig vuur doe onze harten kloppen
Gedreven door Hem die U gezonden heeft
Dat wij niet onze oren toe zullen stoppen
Maar erkennen dat Hij is opgestaan en leeft.

Laat ons dan telkens weer om vrede bidden
Om die reden kwam U toch in ons middenReactiesDat Amor en Eros verbroederen mogen
En samen dragen de toorts van ‘t liefdesvuur
Alsof ze leven in zelfde tijd op zelfde uur
En ieder mens eens leren elkaar gedogen.

Mensen als Venus en Apollo samen gaan
In eensgezindheid het oorlogsvuur bestrijden
De wereld van honger en ellende bevrijden
Tezamen Ares en Mars door liefde verslaan

Hoe droom ik dat ooit die tijd eens zal komen
Gedreven door een Geest die brengt ons vrede
En waarheid wordt die niet zal blijven bij dromen

Een Geest die elk verzet overwint door rede
Reeds hoort men Hem door zachte bries in bomen
Waarmee Hij ook in ’t paradijs de aard beklede
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl