vooruit.punt.nl

 

Een mens kan nooit bezitten waardoor hijzelf bezeten wordt.

’t Zij geld, zilver en of goud, noch eer, roem en/of macht.

Het enige wat een mens kan en mag bezitten is liefde.

En juist die liefde is het wat zichzelf weggeeft.

Reacties (1)

 

Zo vol van klank en schone melodie

vanaf de hoogste tak der eikenkruinen

in bos of park danwel in menig tuinen

een kleine vogel zingend gelijk poëzie.

 

Verscholen tussen ‘t dichte groene blad

door mensenogen bijna niet gevonden

vertelt hij blij en vrolijk onomwonden

wie hem zijn stem en lied gegeven had.

 

Nu sluit ik ‘d ogen als ik hem weer hoor

en dank de Heer die alles schiep en leerde

dat Hij die vogel nooit uit ’t oog verloor,

 

die door zijn zangen Hem steeds vereerde.

 Hoe menigmaal is nog die zang te horen

in eik of beuk en vele vogelkoren.

 

Reacties

Door het zonlicht

zijn wij instaat

overdag te zoeken

en te vinden.

Door Gods Licht

vinden wij ook ‘s nachts

 

Bidden, is zoeken

van de wijzen

 

Waarin kan een gebed

anders eindigen,

dan in; “Wij danken U, Heer”

Reacties

 

Wie “het zoeken” opgeeft,

weet zeker

dat hij “het vinden”

kan vergeten!

 

God geeft

het zoeken nooit op

en vindt altijd!

 

Ook jóú.

Reacties

Als je last van “hoogtevrees” krijgt

 terwijl je toch met beide voeten

op de grond staat,

is je enigste redding nog

om door de knieën te gaan.

Reacties

Geloof is niet alleen het verstand,

of het hart, of  beiden,

maar de aanvaarding

van het onbegrijpelijke

en de overtuiging

van het gelijk

in het onmogelijke.

Reacties

Geloof is niet enkel te zíén

in Zijn wonderen alleen,

 

maar óók te hóren

 

in alle schone klanken

om ons heen.

Reacties

De stilte in de morgen

is de harde roep van God

om de liefde werkelijk

te zien en te verspreiden.

Reacties

Wat is het vreemd,

dat we te wantrouwend zijn

om al onze ellende

- die Hij allang van ons kent –

bij Hem in te ruilen

tegen Zijn goedheid.

Reacties

Als énige wezen

in Zijn schepping,

schonk God de mens

de góddelijke rede,

het verstand.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl