vooruit.punt.nl

Hoe kun je ongelovig zijn

als je de zon, de maan, de sterren,

planeten, dieren en planten ziet ?

Is er ook maar iets van dit alles

wat uit het niets tot stand is gekomen

of door de mens geschapen kan zijn ?

 

Ongeloof is als een overnachting

in een leegstaand pand.

De bescherming rondom

is zo koud, zo zwijgzaam,

ja ....zo bedreigend vaak  

Reacties

Het meest onherstelbare

wat ooit ter wereld is gebeurd,

is de dood van een Mens

door ons allen.

 

En juist die onherstelbaarheid

leidde tot het grootste herstel

ooit tussen hemel en aarde.

Reacties

Als wij moeten kiezen voor onszelf,

onze naasten ,

of voor God,

zouden alléén wijzelf

er goed van af komen.

 

God Zélf heeft reeds bewézen,

dat als Hij moest kiezen,

Hij de enige is

die er slécht van af komt.

Reacties

Het meest bevreemdende recht,

dat wij ons toe-eigenen,

is het onrecht op beloning

bij normaal gebruik van onze gaven,

die wij uiteindelijk zelf

voor niets hebben ontvangen

Reacties

Inderdaad zou je denken

dat de mensen meer kunnen dan God.
God schiep de hemel en de aarde,
en alles wat er op, er in, en er boven is,
in zes dagen.
 
En de mens ............, 
 
kan dit alles in een dag vernietigen ! 
Reacties

Hebben wij verantwoordelijkheid voor het “wereld gebeuren”

als God de wereld leidt ?

En ......,

is God verant­woordelijk

als wij Zíjn leiding niet wíllen aanvaarden ? 

Reacties

Genade is de grootste en duurste gift, zonder dat er ook maar íéts tegenover kán staan,

alleen ..... aanvaarding 

Reacties

Belangrijker dan het weten van Gods wil,

is de overgave aan Zijn liefde en barmhartigheid
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl