vooruit.punt.nl


Ik zocht in villa en paleis

naar een machtig Heer en koning

ook zocht ik in rijke woning

in schone tuin als paradijs.

 

Wie schets echter mijn verbazing

toen ik een kind vond in een stal

dat eens de wereld richten zal

als beloofde grote Koning.

ReactiesEngelen zongen op velden

rondom de stal van Bethlehem

toen ze aan herders vertelden

ginds in een kribbe vindt je Hem.


Reacties

Elk jaar weer wachten wij op licht

in donkere tijd ons gebracht

houden angstvallig de deur dicht

wijl buiten het ware Licht wacht.

Reacties

Alle wegen naar roem en eer

leiden eens tot teleurstelling

en keren daarna nimmer weer

voor ieder een ware kwelling.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl