vooruit.punt.nl


Ooit hebben wij een wereld gekregen

Vol gaven, pracht en praal

Vrijheid om ons vrij te bewegen

En ’t scheppen van vrede voor allemaal

 

Een wereld zo niemand schoner kan denken

Geschapen voor liefde en verwondering

Om Hem in ere te gedenken

Een wereld die ons vasthoudt in betovering

 

Maar dikwijls zien wij niet die wonderen

Aanvaarden ze als alledaags en gewoon

In plaats van ons steeds te verwonderen

En Hem te danken voor Zijn troon.

Reacties


Wat is een gedicht

Meer dan woorden

Geschreven met zwarte inkt

Op witte vellen papier

Gedachten die ontwaken

In slapeloze nachten

En niet het brein verlaten

Voor het ochtendlicht.

 

Gedachten die ontplooien

Tot lichte muziek

Die spreken als zachte klanken

Als wij in ’t zonlicht danken

Voor rust en leven

Voor bloemen en vogelzang

Op dagen voor niets gegeven.

Reacties


Vanuit het groene lover komt een koor
Met gemengde klanken ons tegemoet
Een ochtendlied schoon in ‘t gehoor
Uit honderd kelen klinkt een groet
Aan een belofte voor nieuwe dag
Dank aan het nieuwe leven
In tonen vol eerbied en ontzag
Elke morgen opnieuw gegeven

https://www.youtube.com/watch?v=NrZq-fbbw9Q
Reacties

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik niet altijd kan geloven
niet altijd glorie zing en halleluja
dat de vlammen wel eens doven
en ik mijn eigen weg dan ga.

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik geen goed gelovige ben
ik hoor dan wel Uw woorden
maar denk dat ik U niet goed ken
omdat vele mij daarvan stoorden.

Als U de mens goed kent lieve Heer
hoe kunt U dan nog naar hem horen
hem hoeden en bewaken dag en nacht
neigt U steeds naar hem Uw oren
zelfs heeft hij U ter dood gebracht.

Maar U bestaat slechts uit louter liefde
in genade wilt U ons aanvaarden
en vraagt van ons niets daarvoor terug
dan dat wij niet in ongeloof ontaarden

Reacties


Dank Heer, dat U mij vanmorgen weer op deed staan

zodat ik van het zonlicht weer mag genieten

laat mij, Heer, zo nog vele dagen door mogen gaan

laat mij in dankbaarheid niet aan U voorbij schieten.

 

Ik begroet deze dag met vreugd Uw ochtendzon

de schoonheid van parelende dauw op de velden

beschenen door Uw licht dat koude nacht overwon

verwelkomt door vogelzang die Uw lof vermelden.

 

Hoe wonderlijk schoon ontvouwt Uw scheppingspracht

 de wonderen geschapen door Uw handen

geheel de aard en heelal getuigt van Uw grote macht

laat ons dat verkondigen in alle landen.

Reacties


Geef mij zoele zomerwind

die waait over groene velden,

frisse bries door lover

dat alles wat mij omringt

met verlangen naar mijn jeugd

 

Geef mij de zachte wind

door ruisende halmen riet

en over vlakke spiegel

van oever tot oever

golfjes laat kabbelen.

 

Geef mij de zang der vogels

als inspiratie tot gedicht,

vrijheid als de hinde door het bos.

 

En geef mij dank voor het leven

voor de adem in de wind

door mijn Schepper mij gegeven.

Reacties


Als kwam de dag op vleugels gedragen

zo wekte mij de zachte ochtendzon

‘wijl vrolijke vogelzang begon

en nieuwe kansen voor ’t rapen lagen

 

de vlinders zweefden tussen bloemen

het leven lachte mij toe deze dag

het was al schoonheid wat ik zag

een rede om de Schepper te roemen

 

in ’t licht van vroege avondschemering

waarin de zon nog ‘t veld beschijnt

bepeins ik in alle stilte de zegening

 

die nooit en nimmer meer verdwijnt

in vrede zijn deze dagen gegeven

dat wij op aarde kunnen leven.

Reacties

Als daglicht in zachte schijn

de dageraad omvat

in laat seizoen en tijd

en stervensgeur van blad

wijst naar vergankelijkheid

 

rest nog alleen dank

voor warme geurige tijden

 van zonneschijn en rozen

zonder gedachten te vermijden

dat wij voor ondank kozen.

Reacties


Als stil het donker

bezit neemt van de dag

aan de hemel

het stergeflonker

stralende maan

met brede lach

 

dan vouwen wij onze handen

in dankbaarheid

voor Hem die ons beschermde

over ons steeds ontfermde

door deze dag heeft geleid

ons bevrijdt uit kwade banden.

Reacties

Heer als wij van Uw goedheid zingen

steeds weer weten van Uw goede dingen

van Uw liefde en welbehagen

mogen om Uw gunsten vragen.

 

Dan Heer is elke dag weer een feest

gedragen en aangespoord door Uw Geest

van dag tot dag in Uw licht

  een leven voor Uw aangezicht.

 

Geef ons dan de lust tot danken

in blijde zang en vrolijke klanken

voor alles dat U ons hebt gegeven

voor een blij en oprecht leven.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl