vooruit.punt.nl


In zacht zonlicht boven de kim

strelen mij ’s morgens Uw ogen

zacht fluisterend door ’t lover

vertelt mij Uw stem van liefde

de nieuwe dag ligt in Uw vermogen

 

door nachtelijk rust gesterkt

zie ik in Uw licht de vrede

de schepping zo U hebt gemaakt

voor elk leven tot heil en zegen

daarom tot U deze dag mijn bede.

Reacties

Ik vraag U Heer schenk mij de juiste woorden

waarmee ik een lied mag schrijven tot Uw eer

en U loven mag elke dag telkens weer

in vrolijke en vloeiende akkoorden

 

laat mij in dat lied Uw grote daden loven

Uw zegen die U op ons uitstort elke dag

U liefde prijzen bij voor- maar ook tegenslag

getuige zijn met hen die in U geloven.

 

Ik breng U mijn dank voor al Uw geduld

dat U wilt horen met toegenegen oren

 en waar U wilt al mijn wensen vervuld

 

daar wil ik zingen samen met blijde koren

het lied met woorden die U mij hebt gegeven

als bewijs dat U mijn leider bent in dit leven.

Reacties

Zachte licht der ochtendzon heeft mij gewekt

rijzende zon bescheen mij met warme stralen

kwam mij op nieuwe dag met vreugd onthalen

nieuwe kansen lagen voor mij uitgestrekt

 

vlinders fladderden tussen kleurrijke bloemen

heel het leven lonkte naar mij deze dag

 het was al schoonheid wat ik rondom zag

reden ten over om de schepping te roemen

 

en in het licht van vroege avondschemering

waarin de zon nog zacht het veld beschijnt

overdenk ik stil en dankbaar de zegening

 

die nooit door menselijk falen verdwijnt

dagen als deze in rust en vrede gegeven

waarin wij op aarde mogen blijven leven.

Reacties

 

Als de dag in schuchtere nevel

begint vanaf de verre horizon

velden schitterend glanzen in dauw

beschenen door de ochtend zon

wolken zweven in azuren blauw

is 't alsof heel de aarde

zingt met luide vogelstem

toegewijd met eer en glorie

met vreugd uit dank tot Hem.

 

Reacties

Als dromen mij omgeven

in duister van de nacht

bij halte van het leven

geen nieuwe ochtendzon wacht

 

dan reis ik tot over de horizon

naar het einde van wijde zee

ziet mijn oog verder dan ik kon

het licht van liefde en vree

 

dan komt er nooit een einde meer

aan gloren van de nieuwe dag

leg ik mij aan de voeten neer

van Hem die ik eeuwig danken mag.

Reacties

Aan het begin van deze morgen

kom ik weer tot U o Heer

nee ditmaal niet met allerlei vragen

maar danken voor het stralend weer

voor de zang der vogels in de bomen

voor bloeien van de bloemenpracht

voor rust die U ons weer wilde geven

in een verkwikkende slaap vannacht.

 

Heer, na al deze vele zorgen

zult U zelf toch wel vermoeid zijn

terwijl wij op deze morgen

nog zo dikwijls komen klagen over pijn

over onbenullig klein dagelijks leed

over zaken die wij beter wensen

terwijl U al zoveel voor ons deed.

Maar ja, wij blijven ook maar mensen.

 

Heer, aan het begin van deze morgen

die Uw aanwezigheid in alle glorie toont

kom ik om U te danken voor Uw zorgen

voor het feit dat U dag en nacht bij ons woont.

Niet met klachten over ’t één of ’t ander

of mijn ontevredenheid te uiten

maar zomaar een buurpraatje te maken

en door Uw zon kan dat heerlijk buiten.

Reacties

In duizend vogelzangen

hoorde ik Uw stem vanmorgen

mocht ik de dag ontvangen

na nachtrust vrij van zorgen

weer genieten op Uw aarde

op een dag vol stralende zon

in dank dat U mij bewaarde

zodat ik U weer prijzen kon

 

Heer deze dag wilt U weer geven

als een groot hemels precent

mag ik weer in Uw genade leven

in zekerheid dat U bij mij bent

zoals de vogels zingen hier op aarde

bij het krieken van Uw zon

bevestigt U ook vandaag de waarde

toen deze stralende dag begon.

Reacties

Zijn deze week begonnen

met gevouwen handen

en gesloten ogen.

 

Heb gelezen in Uw woord

dat wij in vertrouwen

altijd tot U komen mogen.

 

Dank dat U ons ook deze week

Uw zegen niet hebt onthouden

maar gesteund en gespaard.

 

Ondanks steeds ons falen

neem t U ons bij de hand

hebt ons in Uw trouw bewaard.

 

Aan het eind van deze week

willen wij weer de handen vouwen

omdat ook volgende week

wij weer op U kunnen vertrouwen.

Reacties

Donkere hemel bij nacht

geen ster of maan schijnt

en duister is het pad

waar iedere hoop verdwijnt

 

hoop op slechts een kleine ster

lichtpunt om op te richten

over donker pad en ’t is zo ver

iets om mijn weg te verlichten

 

maar als ik ga de weg tot U

hoef ik geen zon, ster of maan

maar kan ik geleid door hoop

mijn wegen verder gaan.

Reacties

Met flarden dartelen woorden door mijn brein

ondanks al mijn moeiten kan ik ze niet vangen

hoewel ik toch eerlijk barst van het verlangen

ik krijg ze maar niet op regel of één lijn.

 

Als versjes schrijver gaat je dit echt frustreren

langzaam zakt je het moede hoofd in de schoot

vraagt men hoe je werk gaat, geneer je je dood

je bidt, lieve Heer zal ik het ooit eens leren.

 

En op een dag gaat je ineens een lichtje op

zo van, zal ik het dan nu zo eens proberen?

Ineens schrijf je dan weer bevlogen non-stop

 

en je weet  wie je als weldoener moet eren.

Ik zit dan ook zelf wel een beetje te schrijven

maar toch zorgt Hij dat ik niet weer af zal drijven.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl