vooruit.punt.nl

 

Een mens kan nooit bezitten waardoor hijzelf bezeten wordt.

’t Zij geld, zilver en of goud, noch eer, roem en/of macht.

Het enige wat een mens kan en mag bezitten is liefde.

En juist die liefde is het wat zichzelf weggeeft.

Reacties (1)

De weg die ik alleen wil lopen
Is eenzaam en zwaar
Zit vol vallen en klemmen
En overal gevaar

Daarom reik mij een hand
En wil mij veilig leiden
Daar naar een vredig land
En van angst bevrijdenReacties

Hij liep veertig dagen door de woestijn
Heeft die voor ons gelopen
Leed daar verzoeking, honger, pijn
Nadat Hij zich als
Vaders zoon had laten dopen

Hij weerstond de verleiding van ’t kwaad
Leed meer ellende dan menselijk lijden
Gaf zich niet over aan satans verraad
Maar leerde hem op eigen terrein bestrijden

Heeft Hij dan ook van ons gevraagd
Die weg te gaan die Hij heeft gelopen
Immers niemand is daarin ooit geslaagd
Het enige wat Hij van ons verlangt
Is om ons in vertrouwen te laten dopen
Reacties

Een eenvoudig houten kruis
doet denken aan een koude kribbe
duistere nacht waar engelen zongen
eindigde in een dag zonder licht

een woord van God
dat op de aarde klonk
gesmoord in bloed
begraven in een graf

waar Gods Zoon de vrede bracht
en liefde was Zijn woord
daar klinkt nu een bittere klacht
wordt slechts geween gehoord

duister is het graf
en eeuwig de dood
was dit dan nu de straf
voor Hem die vrede bood?

Maar nú schijnt helder licht
uit ’t graf van de opgestane Heer
Hij heeft de overwinning verricht
de dood is nu niet eeuwig meer

nu klinkt weer in duistere nacht
de schone engelenzang
God Zelf toonde Zijn grote macht.
En wij, wij zijn nu niet meer bangReacties

Ik had een droom, en laat me dromen
Die droom die zegt dat ieder mens is gelijk
Die droom die enkel gaat over vrede
Tederheid, liefde en vriendschap waar ik kijk
Laat mij koesteren die dromen
Dat zwart, wit, bruin, geel of rood elkaar vinden
En alle naties tot een eenheid komen
Niet allen gelijk maar wel als vrinden
De wereld vormen als eens het paradijs
Verbonden in de ban van liefde en geluk
Tezamen naar slechts één doel op reis
Verlost van angst en haat en wereldse druk.

Ik had die droom, en ik koester die droom
En ik bid dat eens die droom
Ook werkelijk uit mag komen.

(Naar de speech van ds. Martin Luther King)


Reacties

Mijn hart is gevangen in beton
en longen verstopt door asfalt
een brein in nevel verstikt

bloedbaan door plastic dichtgeslibd
ingewanden verkrampt verwrongen

van huid ontdaan
sierraden en kleding gestolen.

Ontzet mijn hart
ontstop dan longen
en verdrijf nevel van mijn brein

filter de loopbaan van het bloed
ontneem mijn ingewanden druk

plant mijn huid
met groene sierraden en kleding

Reacties

Hebben wij het verhaal geschreven
Dat ons vertelt over dood en leven
Dat ons vertelt hoe leven ontstaat
Vanaf de wieg en na de dood niet verder gaat

Wie is er ooit in lang verleden
Als eerste op een dode aarde getreden
En vond toch pen en papier
Beschreef hoe ’t was, toen en hier

’t Leven bestaat slechts uit theorieën
We bestaan enkel dus uit fantasieën
Geschiedenis en geloof ten spijt
Voor falen betreft geen mens verwijt

Waar ligt de hof van Gethsemane
Waar ligt de heuvel Golgotha
Waar ’t kruis eens stond
Voor een vonnis zónder gena

En als ’s morgens de zon weer rijst
Na een donkere kille nacht
Als hemelslicht uit de spelonk van Arimathea
Wordt dan nog steeds geen warmte en heil gebracht?

Zijn wij meer dan onze God
Dat wij exact weten welk lot
Ons op aarde is beschoren
Zijn wij uit lucht, water en chemie geboren?Reacties

Het leven brengt zoveel onzekerheid
En loopt dikwijls door een doolhof
Van twijfel en droefgeestigheid
Zicht op toekomst triest en dof

Wat brengt ons die uitzichtloosheid
Dat dwalen van dag op dag
Het gebrek aan weten en bestendigheid
Het zweven tussen traan en lach

Wij zijn het zelf die blijven zoeken
En lopen om weten en feiten heen
Zonder wijsheid te halen uit boeken
Slechts twijfel hebben wij gemeen


Reacties

Wat is de waarheid,
niets anders dan verschil
wat naar andere mening leidt
in bereidheid of in wil

de één verklaart
zo is het normaal
terwijl een ander ontwaart
’t is leugen allemaal

zoveel zaken in stramien
worden als dagelijkse loop
als heel gewoon bezien
en geveegd op één hoop

wie waarheid van andere kant bekijkt
komt dikwijls tot de ontdekking
dat de realiteit toch wel eens afwijkt
door gezichtsbedrog of -beperking

niet de massa heeft altijd gelijk
al voert zij in meerderheid
uiteindelijk blijkt toch de praktijk
ook wel neer te leggen bij minderheid
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl