vooruit.punt.nl

Een vogel vloog hoog langs de wolken

En zag de aarde steeds minder groen

Hij dacht hoe moet ik in een lied vertolken

Dat de mensen daar iets aan moeten doen

 

Steeds komen er minder insecten

Bloemen en planten worden niet bevrucht

Mens waar blijf je met je intellecten

Ben je voor ondergang niet beducht

 

De vogel vloog verder en verder

En overal was de ellende zo groot

Hij riep tot de grote herder

Heer, redt de aarde van gewisse dood.

Reacties


Op de neuzelbeurs

zomaar wat rond neuzelen

heel gezellig toch?

 

Heb eens geneuzeld

in mijn eigen platte beurs.

was niet gezellig!

Reacties


Wat is leven waard
Voor geen goud noch diamant
Kan men het kopenReacties


Ik verlang naar kleuren

en vogelgezang

na dit egaal gebeuren

winter duurt zo lang

 

stilte die me overvalt

en lage temperaturen

vooral als de avond valt

met z’n eenzame uren

 

ik verbeeld me weer

bloei van blanke margriet

en nederig en teer

de kleine vergeet-me-niet

 

vlinders vliegen in gedachten

tussen geurige jasmijn

ik kan haast niet wachten

tot het lente zal zijn.

Reacties


Schilderij van Hans Versfelt

Ik droom de dagen van weleer als in het heden
De dagen onbezorgd van jeugd, geluk en spel
Toen tijden onbekommerd om de toekomst streden
Gedachten aan zorg en last waren niet in tel

Ik droom de wereld geschapen in zijn eenheid
Met menig hemellichaam en sterren en maan
Die ongeschonden door menselijke domheid
Als ‘t paradijs vol bloemen en bomen zal staan

Ik droom mijn dromen van liefde geluk en hoop
Dat ooit op deze aarde de vrede zal komen
Een eind zal komen aan ellende en wanhoop
Dat elk volk zal koesteren deze dromen

Wie weet wordt ooit mijn droom nog eens realiteit
Al wordt hij nu aangezien voor kinderlijkheid.Reacties


Hoe lang zal tijd ons nog ten dienste staan

Verlangen wereldvrede eens beschaven

De volken als eenheid  tezamen gaan

Op heel de aarde haat en nijd begraven

 

En zullen wij dan de dorstigen laven

Ons louter samen aan de liefde wijden

En geven ied’re vreemdeling veil’ge haven

Om tegen ellende en nood te strijden

 

Dan zal de aarde bevrijd zijn van lijden

De banden verbroken van dwang en slavernij

De ziekte en pijn zullen we bestrijden

Is ieder mens van lasten en zorgen vrij

 

Hoe schoon zullen de bloemen dan weer bloeien

Als ieder elks welzijn dan weer zal boeien.

Reacties


We proeven het leven

Eten het brood

En drinken de wijn

 

Het is om het even

Goud of lood

Of hoe ‘t na ons zal zijn

 

We vieren het feest

’t leven duurt kort

 

Zijn niet bezorgd

Hoe ’t morgen wordt

Reacties


Nooit heb ik mij boven anderen verheven

Alleen mijn eigen gedachten schreef ik op

Maar wie niet wil hoeft niet met mij te leven

Ik ben ook geen stumper in de dop

 

Ik vraag niet of je mij zult of wil begrijpen

Enkel mij te aanvaarden als een mens als jij

Ik zal mij aan jouw hoogmoed niet vergrijpen

Van elke rancune ben ik geheel vrij

 

Ik heb mijn eigen weg in het leven gekozen

Misschien niet altijd even goed of zelfs slecht

Die weg ging ook niet altijd over rode rozen

Maar hoe hij liep, hij liep altijd recht

 

Met vele mensen ben ik opgelopen

Dwars door dalen of over bergen heen

Mijn ogen oprecht en altijd open

Een hart van vlees en niet van steen.

Reacties


Vandaag kwam ik de vrede tegen

En heb hem gevraagd waar hij al die tijd was

Ik zei; “U hebt zolang gezwegen,

Terwijl toch iedereen over oorlog las”

 

Hij zei; “Ik heb reeds zolang op aarde gezworven.

En geen media erkende mij.

Door al dat leed ben ik duizenden doden gestorven

Niemand luisterde, wat ik ook zei.

 

Zolang de mensen elkaar niet willen horen

De één zich boven de ander verheven voelt

  Is de wereld geen vrede beschoren

Wordt elke poging reeds in de kiem bekoeld.

Reacties


Laat mij schrijven in eigen woorden

Waarmee ik eigen keus beschrijf

 Het is immers mijn verantwoorden

Dat ik bij mijn eigen standpunt blijf

 

Jij mag toch ook je eigen keus bepalen

Hoeft niet bang te zijn dat ik je iets verwijt

Je zult er echt niet door in mijn ogen dalen

We kunnen ook verschillen zonder strijd

 

Schrijf gerust wat je eigen mening is

Geloof me dat ik dat zal respecteren

Zonder hoogmoed of enige ergernis

We kunnen altijd zoveel van elkaar leren.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl