vooruit.punt.nl


Ach lieve Heer, het is als alle dagen

ik wil heus niet lastig zijn en ook niet klagen

maar ik voel me zo verward met al mijn vragen

U hebt de mens toch naar Uw beeld geschapen

maar, als ik goed begrijp, droeg U nimmer een wapen

hoe zouden wij in dit geweld toch kunnen slapen

 

Wij horen van vree in Uw goddelijke hoven

dat U de wereld bestuurt vanaf Uw troon daarboven

het is, Heer, voor ons mensen zo moeilijk te geloven

 

En tòch…, zult U eens op aarde zegevieren

de wereld met paradijselijke schoonheid sieren

nooit zal ’t kwaad nog op Uw schepping tieren.

Daarom Heer, wil ik niet langer meer klagen

maar bidden om Uw gunst op alle dagen

en tot Uw komst blijmoedig mijn leven dragen.

Reacties

Heer, hier kom ik weer eens met mijn vragen

er is zoveel wat ik niet kan begrijpen

waarom moeten sommige mensen zoveel dragen

U kunt toch, waar nodig is, ingrijpen.

 

Heer weet U nog wel dat U ons hebt geschapen

dat U het overzag en het was goed

op de dag daarop bent U gaan slapen

omdat U net als wij ook rusten moet.

 

Maar Heer heeft U de wekker wel gezet

zodat U op tijd zou ontwaken

of bent U nu door drukke tijden bezet

bent U nu bezig met andere zaken.

 

Heer nog steeds wachten wij op Uw verlossing

dat U ons eens zal komen helpen

stort Uw mededogen over ons als een bevrijding

en komt ons troosten en onze tranen stelpen.

 

Maar U wacht tot wij Uw Koninkrijk bouwen

en in gebed te komen voor Uw troon

daarmee onze zorgen U toe te vertrouwen

enkel steunend op de belofte van Uw Zoon.

Reacties

Geef mij stilte van de natuur

de grootheid van de schepping

van de morgen tot ’t avonduur

de dank aan wie ik dit ontving

 

geef mij warmte van zonnestralen

velden die wijd en zijd getuigen

luchten en wolkenvelden die verhalen

over de Heer waarvoor zij juichen

 

en al juich ik mee in de vrede

waarin ik hier mag leven

klinkt toch gelijkertijd mijn bede

“Heer wil dit overal op aarde geven”.

Reacties

Even vragen wij ons af,

 dikwijls maar heel even,

wie ons ook vandaag

weer ons voedsel heeft gegeven.

 

Even, dikwijls maar heel even,

staan wij een momentje stil

bij de bron van ons leven

die ons steeds weer voeden wil.

 

Dikwijls nog veel minder

buigen wij in dank ons hoofd

ondervinden geen hinder

van beloftes door ons beloofd.

 

Slechts even dringt tot ons door

dat voor onze spijs en leven

Zijn eigen leven aan het kruis verloor

Die ons dagelijks voedsel wil geven.

Reacties

Leer ons in hoop

de toekomst dragen

in levensloop

Uw gunsten vragen

de zekerheid

van Uw wezen

die U ons in de doop

als teken hebt gegeven

dan wordt angst

en twijfel verdreven

tot eeuwige hoop.

Reacties


Heer hoe lang is het geleden

dat ik werkelijk tot U bad

U weet toch dat ik U niet ben vergeten

maar dat ik gewoon even geen tijd had

 

ik had het druk met zoveel zaken

ik was bezig met dan weer zus of zo

en… Heer, ik kan ’t echt niet maken

maar ik krijg de tijd ook niet cadeau

 

zie wat ik heb gezwoegd en gedaan

altijd ben ik rusteloos en druk Heer

ook nu kan ik niet stil blijven staan.

Ach, ik bid een andere keer wel weer.

Reacties (2)

Vang me in Uw netten

stop mij in Uw kooi

onderwijs mij Uw wetten

U maakt mijn dagen mooi.

 

U houdt mij niet gevangen

achter tralie of een muur

U kent mijn verlangen

geeft vrijheid van uur tot uur.

 

Ik wil Uw gevangene zijn

in netten van Uw woord

eens bevrijd van alle pijn

bij het openen van Uw poort.

Reacties

 

Ik geef m’n zinnen

het vermogen

te vluchten wereldwijd

met de winden

en de wolken

zich verspreidend

tussen volken

in vriendschap voorbereid.

 

Om Gods steun

wil ik bidden

dat mijn woord

van begrip en vrede

in de wind gezaaid

vruchtbare aarde vinden

en de zielen binden

tot schoven

als ze zijn gemaaid.

Reacties

Zoek mijn weg niet langs blinde paden

door moeras of ondoordringbaar woud

wil slechts door ondiepten waden

waar een vaste grond mijn voetstap houdt.

 

Zal geen gevaren zoeken op mijn wegen

door een schier onbekend terrein

maar eerst vragen om Uw zegen

om van Uw hulp altijd zeker te zijn.

 

Lopen  mijn wegen door vreemde streken

landen en volkeren die ik niet ken

nog nooit bent U van mijn zij geweken

zodat ik ook daar zeker van U ben.

 

Leid mij op het pad geëffend door Uw hand

naar het huis dat U voor mij bestemde.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl