vooruit.punt.nl


Hij liep veertig dagen door de woestijn

Heeft die voor ons gelopen

Leed daar verzoeking, honger, pijn

Nadat Hij zich als

Vaders zoon had laten dopen

 

Hij weerstond de verleiding van ’t kwaad

Leed meer ellende dan menselijk lijden

Gaf zich niet over aan satans verraad

Maar leerde hem op eigen terrein bestrijden

 

Heeft Hij dan ook van ons gevraagd

Die weg te gaan die Hij heeft gelopen

Immers niemand is daarin ooit geslaagd

Het enige wat Hij van ons verlangt

Is om ons in vertrouwen te laten dopen.

Reacties


Toen ik dacht

Helemaal

Aan de zijkant

Te staan

 

Keek ik

Om mij heen

 

En ontwaarde

Een machtig

Onverslaanbaar leger

Dat mij beschermde


Reacties
Als een brandhaard is soms het leven

Waarin je verschrompeld en verschroeit

Aangewakkerd door tegenwind

Laaiend door dorre oude takken

En geen brandwacht die komt blussen

Je voelt je als in eenzaam vuur

 

Slechts kan een diepere warmte bekoelen

Warmte met armen om je heen

Die brand de verzengende hitte

Tot een koele zachte bries en zet je

In vuur en vlam voor verdere levensduur


Reacties


Ik ben niet beter dan ieder ander, Heer

Maar voor U ben ik ook echt niet minder

Leer mij dat ik ook ieder mens waardeer

Of dat ik door eigen waan niemand hinder

 

Een ieder is geschapen naar Uw beeld

Elk mens met eigen gestalte en gave

Maar zelf hebben we ons in klassen verdeeld

En houden ons eigen bezit en have

 

Op Uw hele schepping Heer zijn wij de kroon

De parel en het pronkstuk van Uw hand

Uw aarde gaf U ons als dagelijks loon

Om die te bewerken gaf U ons verstand

 

Ook mij gaf U mijn deel, niet minder of meer

Waaraan ik weet, ik ben niet minder of beter Heer.

Reacties


Ik droomde van een tuin vol bloemen

Vlinders en vogels vlogen er bij tal

En tussen planten hoorde je bijen zoemen

In het midden ruiste een blanke waterval

 

Vele paden leidden mij door perken met rozen

En schenen alle naar één kant te gaan

Ook ik heb daar een weg gekozen

Voor ik verwonderd in het midden van die tuin bleef staan

 

Daar stond een troon waarvan helder licht kwam stralen

En een warme stem sprak mij zo vredig aan

Kom verder Mijn zoon sta niet te dralen

Verwarm je in mijn licht voordat je verder zult gaan

 

En na dat ik ontwaakte in de morgen

Hoorde ik nog die zachte lieve stem

Kon ik weer verder zonder zorgen

Al mijn lasten liet ik achter bij Hem.

Reacties


Steeds tracht ik het goede

Maar grijp meestal mis

Ontsteek dan over mezelf in woede

En weet dat ook dat ’t verkeerde is

 

Toch weet ik wat velen wisten

Op welke paden ik hoor te wandelen

Naar Wiens beeld ik moet handelen

Daarom meneer, noem mij christen

 

Al ga ik dikwijls ’t verkeerde pad

Langs wegen vol bedrog en listen

Toch heb ik mijn medemens lief gehad

Daarom meneer, noem mij christen

 

Schuilen wil ik onder één naam

En wil niet over waar of onwaar twisten

Maar leven in vrede tezaam

Daarom meneer, noem mij christen.

Reacties


Ik hoorde hem zingen in hoge bomen

Op hoge toon een lied van lof en eer

Als een lied van engelen in mijn dromen

Een dankbetuiging aan de Heer

 

Zo zuiver heeft zelden een lied geklonken

Zo helder duidelijk en toch zo teer

Van vroege morgen tot de sterren blonken

En vroeg de volgende dag was hij er weer

 

Ach kon ik zingen met zijn passie

Mij uiten zo hij dagelijks deed

Zo vol overgave en vol actie

Laten horen dat ik van Zijn liefde weet.

Reacties


De korte weg van het leven

Een pad om moeilijk te gaan

Lijkt lang al is ’t slechts even

Voor wij aan het einde staan

 

Wij zien hier slechts de horizon

Het eind van alle zicht

Maar niet dat daar voor ons begon

Het eeuwig durend vredeslicht

 

Daar ligt de eindeloze levensweg

Daar ligt het eeuwige begin

Waar ik mijn lot in Zijn handen leg

Ga met Hem Zijn koninkrijk in.

Reacties


Lieve Heer, U zit daar nu wel boven

En ziet alles wat hier op aard gebeurt

Maar moeten wij dat allemaal geloven

We hebben al zoveel ellende betreurd

 

Eens, zegt U, mag ieder bij U komen,

Eens zal voor ieder de hemel opengaan

 Komt er een eind aan alle dromen

Zullen ook wij door ’s hemels zalen gaan

 

Maar toch blijven wij inmiddels wachten

Hier op deze bedorven aard

Blijven hier met al onze klachten

Heer, is dat het wachten waard

 

U vraagt ons op Uw woord te vertrouwen

Maar voor ons is ’t zo ongewis

Of wij daar echt op kunnen bouwen

Of Uw belofte betrouwbaar is

 

Maar wat zou ons aardse leven wezen

Als dat voor ons ‘t eind van alles is

Als niet na de dood onze ziel gerezen

In het bloed van Uw vergiffenis.

ReactiesAls stormen nooit voorbij zouden gaan

De zee altijd ruw zou blijven

Wolken altijd bedekken zon en maan

Nooit van de hemel zouden drijven

 

Dan is de wereld somber en grauw

En blijft de aard in duister verborgen

Dan straalt geen warmte, enkel kou

En bestaat ’t leven enkel uit zorgen

 

Maar iedere dag rijst weer de zon

Straalt haar schijn over de aarde

Schemert de kim waar ’t licht begon

 

En terwijl de stormwind bedaarde

Komen ook de golven weer tot rust

Wordt heel de schepping weer gesust.


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl