vooruit.punt.nl

Hoe lang heb ik gewacht
op mijn eigen ik, mijn zijn,
zeker weten dat ik ben
zoals ik ook wezen mag.

Waar ligt mijn roots
mijn toekomst of mijn heden
schreden die ik zetten moet
om mijzelf te blijven.

Toch blijf ik staan
en zie de dagen komen
in vertrouwen door te gaan
om tot U te komen


Reacties

Wij zijn op weg
Naar een land wat we niet kennen
Waar liefde en geluk
Ons zullen verwelkomen

Wij zijn op weg
Lopen blind het pad
Volgend een stem
Die onze doofheid overstemt

Wij zijn op weg
Naar Hem die wacht
En Zijn hand ons biedt.

Wij zijn op weg
Lopend onder
Bogen van hoopReacties

Er hoeft noch pracht noch praal
met woord of dienst verbonden.
In diamant robijn of edelmetaal
wordt niet het geluk gevonden.

Opgesloten tussen muren van goud
zelfs in de prachtigste paliezen
blijft liefde dikwijls kil en koud
ook al zal de mond U prijzen.

Slechts vanuit het oprechte hart
dat zingt vanuit een zuivere geest
geen goed met kwaad verwart
viert men oprecht Uw feest


Reacties


Hij liep veertig dagen door de woestijn

Heeft die voor ons gelopen

Leed daar verzoeking, honger, pijn

Nadat Hij zich als

Vaders zoon had laten dopen

 

Hij weerstond de verleiding van ’t kwaad

Leed meer ellende dan menselijk lijden

Gaf zich niet over aan satans verraad

Maar leerde hem op eigen terrein bestrijden

 

Heeft Hij dan ook van ons gevraagd

Die weg te gaan die Hij heeft gelopen

Immers niemand is daarin ooit geslaagd

Het enige wat Hij van ons verlangt

Is om ons in vertrouwen te laten dopen.

Reacties

Toen ik dacht

Helemaal

Aan de zijkant

Te staan

 

Keek ik

Om mij heen

 

En ontwaarde

Een machtig

Onverslaanbaar leger

Dat mij beschermde

Reacties
Als een brandhaard is soms het leven

Waarin je verschrompeld en verschroeit

Aangewakkerd door tegenwind

Laaiend door dorre oude takken

En geen brandwacht die komt blussen

Je voelt je als in eenzaam vuur

 

Slechts kan een diepere warmte bekoelen

Warmte met armen om je heen

Die brand de verzengende hitte

Tot een koele zachte bries en zet je

In vuur en vlam voor verdere levensduur


Reacties


Ik ben niet beter dan ieder ander, Heer

Maar voor U ben ik ook echt niet minder

Leer mij dat ik ook ieder mens waardeer

Of dat ik door eigen waan niemand hinder

 

Een ieder is geschapen naar Uw beeld

Elk mens met eigen gestalte en gave

Maar zelf hebben we ons in klassen verdeeld

En houden ons eigen bezit en have

 

Op Uw hele schepping Heer zijn wij de kroon

De parel en het pronkstuk van Uw hand

Uw aarde gaf U ons als dagelijks loon

Om die te bewerken gaf U ons verstand

 

Ook mij gaf U mijn deel, niet minder of meer

Waaraan ik weet, ik ben niet minder of beter Heer.

Reacties


Ik droomde van een tuin vol bloemen

Vlinders en vogels vlogen er bij tal

En tussen planten hoorde je bijen zoemen

In het midden ruiste een blanke waterval

 

Vele paden leidden mij door perken met rozen

En schenen alle naar één kant te gaan

Ook ik heb daar een weg gekozen

Voor ik verwonderd in het midden van die tuin bleef staan

 

Daar stond een troon waarvan helder licht kwam stralen

En een warme stem sprak mij zo vredig aan

Kom verder Mijn zoon sta niet te dralen

Verwarm je in mijn licht voordat je verder zult gaan

 

En na dat ik ontwaakte in de morgen

Hoorde ik nog die zachte lieve stem

Kon ik weer verder zonder zorgen

Al mijn lasten liet ik achter bij Hem.

Reacties


Steeds tracht ik het goede

Maar grijp meestal mis

Ontsteek dan over mezelf in woede

En weet dat ook dat ’t verkeerde is

 

Toch weet ik wat velen wisten

Op welke paden ik hoor te wandelen

Naar Wiens beeld ik moet handelen

Daarom meneer, noem mij christen

 

Al ga ik dikwijls ’t verkeerde pad

Langs wegen vol bedrog en listen

Toch heb ik mijn medemens lief gehad

Daarom meneer, noem mij christen

 

Schuilen wil ik onder één naam

En wil niet over waar of onwaar twisten

Maar leven in vrede tezaam

Daarom meneer, noem mij christen.

Reacties


Ik hoorde hem zingen in hoge bomen

Op hoge toon een lied van lof en eer

Als een lied van engelen in mijn dromen

Een dankbetuiging aan de Heer

 

Zo zuiver heeft zelden een lied geklonken

Zo helder duidelijk en toch zo teer

Van vroege morgen tot de sterren blonken

En vroeg de volgende dag was hij er weer

 

Ach kon ik zingen met zijn passie

Mij uiten zo hij dagelijks deed

Zo vol overgave en vol actie

Laten horen dat ik van Zijn liefde weet.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl