vooruit.punt.nl
Waar geen muren maar alleen open deuren zijn
licht van liefde en genade komt binnen stromen
door één geest verbonden met brood en wijn
in verwachting voor uw zegen tesamen komen
 
geen muren Heer kunnen Uw huis vormen
maar gemeenschap in Uw grote naam
leven naar Uw liefdewens en vredenormen
bouwen wij aan Uw wereldkerk tesaam.
Lees meer...
Eén geloof, dat wij belijden.
Eén naam, is onze hoop.
Eén doel, om voor te strijden.
Eén overtuiging, één doop.
 
Sámen delen in Zíjn lijden.
Sámen, getuige van Zíjn liefde zijn.
Sámen, tegen tweespalt strijden.
Als geschapen indivuën, één samenzijn.
 
Als zuster en broeder,
Sámen, één gezin.
Sámen, onder één hoeder.
Sámen, delen het gewin.
 
Níét elkaar beconcurreren.
Náást elkander verder gaan.
Níét betuttelen of beleren.
Sámen, náást elkander, sterk staan.
 
Niet de één is beter dan een ander.
Niemand is slecht, niemand goed.
Leef met respéct voor elkander.
Dat niemand een ander pijn doet.
 
Sámen gaan wij voor één leer.
Die ieder het goede pad moet wijzen.
Sámen onder leiding van één Heer.
Dat dáár geen vragen over rijzen.
 
Sámen, één principe, elk individu.
Strijdend, voor Zíjn koninkrijk.
Sámen, voor later en voor nú.
Als dank voor elk van Zijn liefdeblijk!
Lees meer...
Laat ’s morgens als vogels ontwaken en zingen
mijn  bede tot U opstijgen met hun zang
en wil mij dan ook die ganse dag omringen
samen met de wereld in Uw liefdegang
 
Voor al mijn levensdagen wil ik U vragen
wilt Gij mij, Heer, veilig leiden in Uw spoor
laat mij toch niet mijn zware lasten dragen
gaat Gij mij toch met Uw grote liefde voor
 
Het zijn onzekere vragen die wij stellen
maar het antwoord daarop weten wij toch al
want als Gij al onze zonden op zou tellen
 
komen wij , door schuld, hopeloos ten-val
Maar uit diep ontzag, geloof en overtuiging
beginnen wij de dag met diepe buiging.
Lees meer...
Een weg over brede vlakte,
een pad, dat betreden wordt,
geen borden, die richting wijzen,
geen besef van richting nog doel.
 
Een weg door begroeide heuvels,
door lommerrijk groen struikgewas,
beperkt zicht door hoge bomen,
geen zorgen over richting nog doel.
 
Een weg over hobbelige keien,
slingerend door dor verdroogd gewas,
geen water dat verkoeling kan schenken,
doelloos zwerven zonder richting of doel.
 
Een weg tussen haasten en vluchten,
over keien, asfalt, of  beton,
tussen weten en vragen, hebben en meer,
zekerheid vervaagt, in richting en doel.
 
Een weg door fabrieken en kantoren,
over stinkend asfalt en schrale beton,
in een haasten zonder denken,
de weg bepaalt, de richting en doel.
 
Een weg langs huizen in lange rijen,
een vluchtige ontmoeting, hier en daar,
een enkele overnachting bij vrienden,
de richting bepaald, vaag tekent het doel.
 
Een weg door zachte herfsttinten,
door bossen, en paarse heidevelden,
door akkers, vol geur en groen,
de richting bepaald, het doel bereikt.
 
Een weg, werd hij gekozen?
Gaven we zelf de richting aan?
Of,... werd die richting ons gewezen,
door ‘t Doel dat ons de weg gewezen had?
Lees meer...
Wat is het dat wij elkaar tegenwerken
steeds weer wijzen op elkaars gemis
niet samen kunnen zijn in elkaars kerken
alsof in elke gemeente het geloof anders is
 
leren wij niet uit Zijn liefderijke woorden
dat wij als Zijn kinderen één moeten zijn
om in Zijn heerlijk paradijselijke oorden
samen te eten en drinken, brood en wijn
 
sámen zijn wij toch geroepen tot één lichaam
als ledematen van Zijn gemeente en kerk
kunnen wij staande blijven in Zijn naam
en zijn wij slechts door saamhorigheid sterk.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl