vooruit.punt.nl
In stilte slaak ik mijn zucht
over verloren tijden
waarin ik ben gevlucht
geen lef had om te strijden
of aan toekomst te wijden
maar voor hoon beducht
enkel dat ontvlucht
uit angst voor lijden.
 
En achteraf sta ik verholen
in schaduw van het zijn
en wezenloos verscholen
verbijtende de pijn
heb zelf mijn leven ontstolen
vergokt, verslaafd aan wijn
moet ik nu doelloos dolen
alle goeds voor mij slechts schijn.
Lees meer...
Op en afstand sta ik te kijken
te ver want ik zie niets
slechts in de verte hoor ik geluiden
maar stemmen onderscheid ik niet
 
in het duister tast ik de vormen
maar voel de beweging niet
mijn mond vraagt om water
alleen stof waait om mijn hoofd
 
een zachte drang leidt mij terzijde
als plots de hel openbarst
waarna een milde dauw als regen
mij weer midden in het leven plaatst.
Lees meer...   (1 reactie)
Geen wonder deze morgen
’t was gewoon een nieuwe dag
vergeten zijn weer de zorgen
we beginnen met een frisse lach
 
gisteren is het verleden
iets wat lang weer achter ons ligt
nu in het moment van heden
het oog al weer op morgen gericht
 
morgen weer gewekt door ’t  licht
draait ’t leven perpetuum mobile
op dagelijkse eentonigheid gericht
in het gewoon profiel
 
en als ’s ochtends ’t licht niet rijst
de dag niet voldoet aan patroon
de tijd naar volgende dag niet verwijst
is dan de morgen nog zo gewoon?
Lees meer...
De avond valt in sombere schijn
voelt ook mijn hoofd alsof traag
verdwijnt warmte en kracht
en zakt langzaam naar de nacht
het grauwe licht wat mij omringt
alsof molensteen mijn hersenen wringt.
 
Geen angsten die mij toch omringen
alleen gelatenheid in grauwe tijd
waarin ieder zoekt warmte en liefde
en zijn gedachten aan verleden wijdt
voel ik mijn lichaam als gebroken
in herstellende hevige strijd.
Lees meer...
Al zijn dagen kort
nachten zo erg lang
tijden worden koud
de zon verwijdert
 
leven gaat zijn loop
tijd verandert niet
en wachten duurt lang
op kleine verandering
 
de pijn blijft het sterkst
geluk blijft zo het is
en vrolijk wil ik leven
ondanks gering gemis
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl