vooruit.punt.nl


Ben zo benieuwd wat er ligt over de horizon

Nee, niet na het einder van het zicht

Maar daar, waar zelfs de zon de aarde niet bereikt

Daar ver buiten ’t heelal en buiten ’t licht

 

Men zegt dat daar geen leven mogelijk is

Daar schijnt noch morgen- noch avondrood

 

Toch moet juist ook daar zonlicht stralen

Daar licht een stad van schitterend goud

Gebouwen rusten op diamanten pilaren

En hebben gevels gekroond met ivoor

Zilveren fonteinen spuiten uit parelmoeren schalen

 

Maar niet de schoonheid van het aardse goed

Die men achter die parelen poorten zou verwachten

Het is de zachte hemelse gloed

 Die geleden leed doet verzachten.

Reacties

 

Soms is het of de tijd even stil gaat staan

of er geen toekomst in het verschiet meer is

gevangen door zwaar verdriet of een gemis

en kun je alleen bijna niet verder gaan.

 

Zwaar en vermoeiend zijn dan de dagen

eenzaam en donker zijn dan de nachten

worden gestuurd door duistere krachten

wij worden belaagd door angstige vragen.

 

Wat helpt het stil te staan bij al die zorgen

te blijven hangen in ellende en verdriet

terwijl Hij ons in Zijn liefde heeft geborgen

 

met eeuwige toekomst nog in het verschiet

van wieg tot graf wil Hij ons altijd verzorgen

voert aan Zijn hand ons in de nieuwe morgen.

Reacties

Eens zal er een tijd komen,

doet er niet toe wanneer,

dat we bevrijd zijn van dromen

van vrees en alle zeer

 

alleen door zeker weten

in aanvaarding geloofd

zal men nooit vergeten

 wat schriften hebben beloofd

 

geen bewijzen kunnen staven

wat geen mens ooit heeft gezien

maar is in ’t heden te leven

voldoende overtuigend misschien.

Reacties

Niet zomaar op een keer

ben ik begonnen met dichten

’t was tegenslag

wat mij woorden gaf.

Een stem, een overweging,

die vroeg naar mijn verdriet,

of ik de weg niet kende

om verder te gaan.

“Schrijf,”zei Hij,

“Hoe Ik je wil leren,

samen met Mij

verdriet en pijn te keren!”

Reacties

Hij zei  ; “Ik bèn!

Altijd naast je,

boven je,

onder je.

Altijd ligt Mijn hand

op je schouder

tot zegen en steun.

 

Overal wil ik

je toevlucht wezen

liefde die jou omringt.

“Ik bèn!

Wil altijd wezen.

 

ABBA! VADER!!”

Reacties

Dagen vormen leven

als gesloten parelsnoer

met gouden slot

verbonden door vandaag

 

 

in verband dat gisteren

naar morgen loopt

waar nieuwe dag weer

hoop zal vormen

 

zolang morgen dus bestaat

is geen toekomst uitgesloten

dus het eeuwige morgen

duurt heel lang.

Reacties
Als dood niet langer bedreigend
en sterven geen angst meer is
dan moet na dit leven
alleen het paradijs nog wezenlijk zijn
Lees meer...
Hoort U niet mijn klagen
over gebreken en tekort
over last die ik moet dragen
elke dag die zwaarder wordt
 
U hebt toch belooft te geven
alles wat in leven nodig is
als wij voor Uw schepping streven
is ons voortbestaan gewis
 
Heer ik zie zo weinig van dat goede
dat U sprak in Uw geschreven woord
neemt U ons werkelijk in Uw hoede
als wij leven zo het hoort?
 
Niets wat ik vroeg van aardse rijkdom
mocht ik ontvangen uit Uw hand
slechts zekerheid als ik tot U kom
ik uit gená mag wonen in Uw land.
Lees meer...
En wij dachten
dat wij sterker waren
dan Hij
die wij gevangen namen
maar nu,
nu wij naar onszelf staren
in wanhoop
slechts schuilen samen
vragen wij,
Zijn lijden in gedachtenis,
Hem redding
voor de mensheid
die nu leeft
in rampspoed en gemis
dat Hij hen
van armoe en angst bevrijdt
die wij eens
veroordeelden tot de dood
en voor Wie
geen straf te zwaar was
Hij komt
en lenigt onze nood.
Lees meer...
Tien geboden,
zeggen wat niet mag,
niet kan, en is verboden.
 
Tien woorden van God,
vertegenwoordigen Zijn gezag,
en elk woord is een gebod.
 
Leven naar tien woorden,
gebonden aan de Wet,
“Wee, hen!”, die zich niet stoorden.
 
Tien geboden om te leven,
in een strakke vorm gezet,
ons als “levensdwang” gegeven.
 
Maar..., ik geloof, op Zijn gezag,
juist door die “Tien Woorden”,
dat ik in vrijheid leven mag.
 
Zijn woord zegt van Hem te houden,
boven alles en iedereen,
en dat geeft mij juist vertrouwen.
 
Het zegt, Hij wil mij bevrijden,
Hij laat mij nooit alleen,
Hij ziet mijn vreugde, en mijn lijden.
 
En na mijn dagelijks werk,
wil Hij dat ik voldoende rusten zal,
en wil Hij mij sterken in  Zijn kerk.
 
Mijn ouders mag ik eren,
van hen houden bovenal,
door van hun voorbeeld steeds te leren.
 
Iedereen mag ik handelen in respect,
mijn vreugd en leed met hen delen,
in een band, die vertrouwen wekt.
 
Iedereen mag ik liefde geven,
troosten, lijden helen,
in een blij en hoopvol leven.
 
En, volg ik Zijn wensen niet,
maar volg mijn eigen wil alleen,
is Hij het, die in gena vergeving biedt.
 
Hij dwingt ons niet Zijn weg te gaan,
en stuurt ons nooit heen,
Zijn woord verlicht slechts ons bestaan
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl