vooruit.punt.nl
Gij gaf ons veel,
Gij gaf ons al,
de liefde, zo heel,
de troost,
die heel ons leven wezen zal.
 
Zal ons leven zijn,
geschenk van Uw hand,
dat wij, nederig, klein,
onze dankbaarheid,
tonen met hart en verstand.
 
Dat wij onze gaven,
gebruiken tot Uw eer,
al onze noden laven,
in gehoorzaamheid,
kennende Uw grote liefde Heer.
 
Stel niet ons vertrouwen,
eindeloos op de proef,
laat ons op Uw goedheid bouwen,
Uw goedheid,
waarin Gij de wereld droeg.
 
Draag voor al onze zonden,
gena en vergeving aan,
zodat wij niet machteloos gebonden,
in Uw grootheid,
ten onder zullen gaan.
 
Laat ons, in Uw offer weten,
dat wij niet zijn geschaad,
opdat wij nooit mogen vergeten,
Uw liefde,
waaraan ons leven ten grondslag staat.
Lees meer...
Zwaar gekwetst, na lange tijd,
als belofte niet wordt gehouden,
klinkt een klacht en zwaar verwijt,
tegen wie wij vertrouwden.
 
Gods woord houdt eeuwig stand,
Hij zal en wil Zijn werk volenden.
Al is ’t onmogelijk van mensen kant,
Hij zal en wil wat Hij beloofde zenden.
 
Wachten wij vol wanhoop op Zijn woord,
op wat Hij ons eens beloofde,
dan schrijdt de hoop nog eeuwen voort,
voor hem, die Gods woord geloofde.
 
Hoe schoon gloort dan na jaren,
de vervulling van Zijn woord.
Waarom zo vruchtloos zorgen baren?
Daar God Zich aan de tijd niet stoort.
 
Belofte houdt een spanning in.
Een waarde om op te bouwen.
Hoop, vanaf het eerste begin,
tot na jaren, een diep vertouwen.
Lees meer...
Door geboden zwaar gebonden
te houden aan de regels
tien woorden gegeven in de Wet
door God Zelf geschreven
als Zijn heilige wil op papier gezet.
 
U zult uw God alleen slechts eren
dien niemand anders dan Hem alleen
maak ook geen gesneden beelden
roep met Zijn naam Zijn toorn niet op
en de zevende dag zult u niet werken.
 
Uw broeder moet u eren als uzelf
dat kán toch niet zo moeilijk zijn
u mag noch bedriegen noch bestelen
noch begeren iets van zijn bezit
en nog minder mag u iemand doden.
 
Het zijn wensen die niet dwingen
die ons willen leiden tot het goede
en als wij die allen aanvaarden
juist van angst en dood ontbinden
alleen voor ons een vrijheid zijn.
Lees meer...
Een boot op ‘t Meer van Tiberias,
een visser, die zijn netten las,
na rijke vangst.
 
Een roepstem op het strand;
“Kom visser, kom aan land,
en volg Mij, zonder angst.
 
Een visser, die zijn boot verliet,
en zonder dat men hem ried,
zijn Meester volgde.
 
Hij bleef bij het verleden niet staan,
en samen zijn zij verder gegaan,
zonder te weten wat volgde.
 
Hij “dronk” de woorden van zijn Heer,
en groeide, als “visser”, in diens leer,
later zou hij mensen vangen.
 
Op Meesters vraag deed hij belijdenis,
beleed deze getuigenis,
tot..., hij door angst werd bevangen.
 
En toen zijn Meester werd verraden,
bedreigde hij hen, die Hem smaden,
en stond voor hen als een rots.
 
Maar, toen zijn Meester was gestorven,
heeft hij verdrietig rond gezworven,
weg, was heel zijn trots.
 
Op een dag is hij naar ‘s Meesters graf gegaan,
bleef daar vol afschuw staan,
men had Hem weggenomen.
 
Hij had zo weinig nog geleerd,
van Hem, die hem toch had geleerd,
dat Hij zou wederkomen.
 
Het was de Opgestane Heer,
die tot hem sprak;”Verbreidt Mijn leer!”
En Petrus ging!
 
Verkondigde van land tot land,
ook aan het uitgestrekte strand,
waar hij zo menig vis eens ving.
 
Hij ging niet meer zijn eigen weg,
maar wandelde in ‘s Meesters overleg,
bekeerde, tot geloof, de heiden.
 
Zat hij, moegestreden, aan de kant,
sprak zijn Meester; “Geef Mij uw hand.
Ik zal u leiden!”
 
Lees meer...
Vanuit mijn hart vol verlangen
zie ik naar U omhoog
met een ziel vervuld met zangen
verwacht ik U in de hemelboog.
 
Geheel mijn geest verwacht Uw komst
zoals U op de wolken bent weggevaren
en verwelkomt ons bij thuiskomst
tesaam met hemelkoor en snaren.
 
En het mooiste is wat U hebt beloofd
dat U eeuwig Uw woord zult houden
voor allen die in U hebben geloofd
nooit Uw liefde hen zult onthouden.
 
Dan zullen wij vrolijk zingen
van al Uw goedheid hier op aard
de schoonheid van alle dingen
vanaf de schepping voor ons bewaard.
Lees meer...
Als ik mij terugtrek naar stil moment,
een moment om alleen met U te zijn
en mij besef dat U mij zo diep kent,
voel ik mij, Heer, zo zondig en klein.
 
Dan voel ik mij als een heel klein kind
durf niet tot Uw grootheid heen te gaan.
Stilte loeit dan als een hevige wind,
waarin mijn goede voornemens ondergaan.
 
Gij sprak Heer; “Laat de kinderen komen,
Ik wil zorgen met liefde en vertrouwen.
Laat hen in grote drommen tot Mij stromen,
 
op hen zal Ik eens Mijn Koninkrijk bouwen.
Geloof dus met het geloof van een kind,
dat u bij de Vader rust en liefde vindt”.
Lees meer...
O Heer bij het eerste ochtendgloren
sprong reeds mijn hart van blijdschap op
toen ik de eerste jubeltoon mocht horen
in machtige bomen van Uw scheppingstop
zong mijn  hart mee met die blijde zangen
en dans ik vol vreugde op dat lied
naar Uw wonderen Heer kan ik zo verlangen
prijzend Uw belofte in het verschiet.
Lees meer...
Door kloven en ravijnen,
door diepe dalen heen
alle ellende in dit leven
zoekend geluk en vreê
hopeloos ziend naar boven
verwachtend vandaar
liefde en gena.
 
Zoekend naar zon
schijnsel dat duister verlicht
warmte in die diepte
geen aardse hulp biedt
vrede voor toekomst
zover ‘s mensen oog ziet.
En tóch ..., glánst Goddelijke hoop
Lees meer...
Geef het wachten niet op aan de poort
eens zal ontsluiten ieders hart
zul je bemerken dat menigeen je hoort
met een open oor voor je smart.
 
Geef het vragen niet op om erbarmen
maar blijf leven met zekere hoop
dat Hij je eens ontvangt in Zijn armen
Hij heeft je aangenomen met Zijn doop.
 
Blijf leven in de Geest die Hij je zond
Hij die je vanaf je prilste leven kende
sloot voor eeuwig met ons dit verbond
beloofde ons te redden uit ellende.
Lees meer...
Eens leefde ik in weelde,
totdat ik mij een god verbeelde,
maar was een sterfelijk mens.
 
Eens liep ik tussen cederbomen,
kende nog geen angst of dromen,
maar wandelde naar Gods wens.
 
Ik heb Zijn gebod overtreden,
woon niet meer in ’t Hof van  Eden.
Het is mijn eigen schuld.
 
Ik heb mijn God beledigd.
Wie nog, die mij verdedigt?
‘t Ligt in de toekomst verhuld.
 
In ’t zweet mijns aanschijn moet ik werken,
Maar Zijn woord zal mij steeds sterken.
Al brengt de aarde doornen voort.
 
Moeite en zwangerschap heeft Hij verzwaard,
maar het leven blijft in haar bewaard,
zolang de mens wil leven naar Zijn woord.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl