vooruit.punt.nl


Wat is het leven als er nadien niets is

Een nodeloze martelgang vol ellende

Bij verlies geen verdriet of gemis

Slechts een somber troosteloos einde

 

Waar leven we voor als er niets was nadien

Dat ons naar rust en toekomst doet verlangen

Geen plaats waar we naar uit mogen zien

Door geen aardse schoonheid te vervangen

 

Dan zou het leven hier van geen waarde zijn

Wat nu opgebouwd is voor de vrede

Daarvoor was het aards begrip te klein

En voor liefde en steun was geen rede.


Reacties
Mijn reis gaat door
daar waar men denkt
dat ik ben gestopt
 
daar bij die halte
gaat mijn trein
naar het punt
 
waar wij samen
zullen zijn.
 
Lees meer...   (1 reactie)
Eens als ons afscheid lang zal zijn
en van ’t weerzien wij niet weten
dagen vervuld van weemoed en pijn
tijd in angst en zorg versleten
zal dan onze liefde hoogtij vieren
weten we dat toch de tijden keren
dat wij elkaar  met bloemen sieren
in die tuin van paradijselijke sferen
 
leven zal daar opnieuw beginnen
daar in die wonderschone stad
daar zal ieder in liefde beminnen
die hij op aarde niet heeft liefgehad
klinkt die heerlijke engelenzang
in lof en aanbidding geweven
voedt geluk en vrede eeuwenlang
dankbaar een vreugdvol eeuwig leven.
Lees meer...
Nee, ze zijn niet weg van deze aarde
ook al zien wij hen hier nu niet meer
hun gedachtenis blijft ons ten waarde
weten zeker, straks zien wij hen weer
als wij ons daar bij hen mogen voegen
zal onze vreugd zo overstelpend zijn
met engelen die ons leven droegen
sámen feesten in het hemelse festijn.
 
Nooit zullen wij dan meer droevig wezen
altijd in vreugd en vriendschap bij elkaar
geen verdriet of dood valt dan te vrezen
worden behoed door onze Middelaar
allen waar wij ons van moesten scheiden
zien wij dan terug daar over de glazen zee
vriend en vijand zullen nooit meer strijden
daar heerst enkel blijdschap, enkel vree.
Lees meer...
Waar ik het liefst zou zijn, Heer,
is eigenlijk voor mij geen vraag.
Als ik mij tot Uw liefde keer,
de plaats waar ik geen zorg draag.
Die plek, de mooiste in mijn hart,
waart mij vrij van elke smart.
 
Waar ik het liefst zou zijn, Heer,
er is hier geen ene plek op aard,
waar ik Uw liefde beter leer,
gedachten aan Uw lijden bewaard,
waar ik voor eeuwig wens te zijn,
verlost van ellende en pijn.
 
Maar eens zal ik daar zijn, Heer,
aan Uw voeten voor Uw troon,
keer ik tot Uw oorsprong weer,
door de Geest mij zo gewoon.
Laat toch nog in Uw schepping,
mij nog éven wachten , Heer.
Lees meer...
Laat ons opgaan naar Jeruzalem
en vieren het feest van de bevrijding
herdenken in broden zonder desem
waarmee uittocht uit Egypte aanving
een feest van vreugd en dankgezangen
spijziging met vlees van het offerlam
dank aan Israëls God na diep verlangen
te eren al wat Hem ten dienste kwam.
 
Laat ons opgaan door de open poorten
bejubelen wij dat heilig Koningskind
strooien palmen voor Hem in vele soorten
een Koning zo geen mens op aarde vind
gezeten op een jonge ezel zal Hij komen
aard en hemel, alles buigt diep voor Hem
Hij is waarvan ouderen zouden dromen
en jongeren stil luisteren naar Zij stem.
 
Dan zijn wij in de Heilige Stad gekomen
en zullen zingen met de engelenkoren mee
wordt ons geen blijdschap meer ontnomen
want slechts God bepaalt ons heil en vree
kom laat ons opgaan door die open poorten
laat ons opgaan naar het heilig Jeruzalem
daar vinden wij mensen in vele soorten
en allen behoren zij tot het leger van Hem.
 
Lees meer...
Het was een stem die ik hoorde
zag daarbij geen enkel mens
een stroom die daartoe behoorde
verwarmde mij toch zo intens
 
een stem die riep van ver
te komen naar Zijn huis
de weg daarheen was een ster
Zijn zetel was een kruis
 
de poort die daartoe toegang gaf
was een afgewentelde steen
de toegang tot een open graf
waaruit eeuwig licht ons bescheen
 
het stond tussen tuinen vol van pracht
omgeven door aureolen van stralen
men kende er geen duistere nacht
niemand zal daar ooit nog dwalen.
Lees meer...
Vaag schijnt het licht
tussen herfstkleuren
in bundels gericht
een schoon gebeuren.
 
Vrede straalt tussen bomen
en stille hoop zonder woord
dat tijden snel zullen komen
waarin groter licht weer gloort.
 
In rust van stil verglijden
van ’t leven in de tijd
willen wij slechts verblijden
in dagen aan U gewijd.
 
Zien wij straks schone kleuren
in het licht van paradijselijk hof
kennen niet het aardse treuren
maar zingen nog eeuwig Uw lof.
Lees meer...
Heer wij leggen onze noden bij U neer
wilt Gij ze zien en verzachten
en spaar onze moeiten en krachten
dat wij ons kunnen richten naar Uw leer
 
Zie onze zonden leggen wij aan Uw voeten
vergeef toch in liefde en erbarmen
vangt Gij ons op in Uw troostrijke armen
zeg ons door Uw kruis niet te hoeven boeten
 
Ons hart willen wij aan U schenken
ons werken en leven richten naar Uw wensen
eens, als Gij ons tot Uw troon zult wenken
 
zingen wij met engelenschaar en mensen
die allen hun diensten geven in Uw leer
leggen wij onze dank aan Uw voeten neer
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl