vooruit.punt.nl

Wie zou vermoeden dat wij dichten voor de lol

En maling hebben aan hen die recenseren

Wat mij betreft, al schelden ze mij uit voor drol

Ze moeten eerst maar zelf eens schrijven leren

Reeds Bredero zei vroeger; het kan verkeren.

 

Waarom zou hij die slechts woorden kan vinden

Zijn mening mengt met stormen of iele winden

Alleen 't nut kennen van klanken die niets binden.

 

Dus zal ik mij door hen niet laten frustreren

Die denken mij met hun zotheid te beleren

Ze maken mij met hun kritieken heus niet dol

 Op mijn fantasie kan ik nog heel lang teren

Wie ’t niet wil lezen doet zijn broek maar vol.

 

Alleen dat resultaat kan mij al amuseren.

Reacties

Marjan heeft ’t zo te doen met alle lieve koeien

van nakomelingen en ‘t jonge kroost gescheiden

ziet men hen ook dikwijls nog niet heerlijk weiden,

‘t was prachtig als ze daar samen konden stoeien.

 

Haar partij neemt ’t dan ook enmasse op voor kalfjes.

Tja, wat verwacht je anders ook van die halfjes.

Reacties

Ach luister schone, zie mij thans hier staan

ballade zingend onder uw balkon

-als ik tenminste ook nog zingen kon-

kom, hoor met glimlach mijn gejammer aan.

 

Ach werp een roos vanuit uw hoog balkon

 zo u mij niet wil zien zal ik vertrekken

-ik zou verdomd van kou zowat verrekken-

straks krijg ik wegens overlast een bon.

 

Mijn stem is geen tenor en ’t lied wat raar

’t kan niet als tophit worden aangehoord

helaas ligt dat aan die verrotte gitaar

 

Waarom o schone, mijn illusie wreed verstoord

ik dacht, zij gooit een rooslein naar benee

helaas, waarom die zware bloempot mee? 

O mijn dappere edelmoedige Valentijn

ik dach, hij  zal mijn redder zijn

zo dapper, moedig onbekakt

wat zijt gij thans door 't ijs gezakt.

Reacties


Mijn droom van luchten, bries van warme zomer

de witte wolken zwevend langs het blauw

 vergeten, winter, hagel, sneeuw en kou

in mijmer over struik en bloem als dromer

 

en langs de oprit zie ik reeds de rozen

en lelie’s blanke kelken borders sieren

voor schoonste vormen heb ik steeds gekozen

ik zie de kleur’ge borders  nu al tieren

 

helaas een harde domper zal mij wachten

als na de winter bloemen niet ontspruiten

geen tulp of rozen kunnen pijn verzachten

 

maar straks geen bloemen struik of boom hier buiten

en heel misschien is ’t niet zo ongewoon

gezien de flat waarin ik sinds kort woon.

Reacties


In stijl gebleven is zij getrouwd

en wel met de man van haar leven

hij wilde alles aan haar geven

uiteindelijk heeft zij doorgedouwd

 

dat ze buiten zouden gaan wonen

in een villa met een grote tuin

heel dicht bij zee en strand, achter duin

met ruimte voor dochters en zonen.

 

Helaas duurde het geluk maar kort

ze liepen elkaar voor de voeten

zij werd te oud en hij was verdord

 

dus zou er één het huis uit moeten.

Hij heeft haar echt alles gegeven.

Nu kan zij daar heel vrolijk leven.

Reacties


Hij ergert zich een blauwe boon

en krijgt misschien een hartaanval

of rode pukkels veel in tal

wie weet is dat verdiende loon.

 

En toch heb ik met hem te doen

hij wil zich heus manifesteren

maar moet waarschijnlijk nog veel leren

hij zoekt nog steeds de juiste schoen.

 

Ik hoop voor hem dat ’t echt gelukt,

behandel hem met veel respect,

hij is niet van de pot gerukt

 

al klinkt ‘t comment niet opgewekt

ook luidt het niet echt opgetogen,

wens hem een schoen, geen eksterogen.

Reacties


Steeds tracht ik ritme, metrum weer te leiden

in banen van hoog naar laag en dan terug

van dal tot berg, daarna in diepte glijden

van klank tot klank verbinding als een brug.

 

De woorden wil ik laten rijmen, zingen,

hoop, dat iedereen daarvan genieten kan

ik zie de mensen nu al dansen, swingen

pas maar op en krijg er geen beroerte van.

Reacties


Van tsjingla, tsjingla boemsasa

in Holland staat een huis

daar vangt de kat een muis

en zit haar dan steeds na

Van tsjingla, tsjingla boemsasa

 

In Holland staat een huis jaja

daar vind je nu geen muis

het is er echt niet pluis

de hond die jaagt er katten na

In Holland staat een huis jaja

 

Van tsjingla, tsjingla, hopsasa

in Holland staat dat huis

noch kat, noch hond, noch muis

die lust daar pap noch vla

Van tsjingla, tsjingla, hopsasa

Reacties


Ik kan er wel mee leven

al zult u geen voldoende geven

ik lig er heus niet van wakker

zal ook niet teveel streven

’t is mij allemaal om ’t even

 

’t Is mij allemaal om ’t even

ik wil dansend door ’t leven

noem mij dus maar geen stakker

er valt nog zoveel te beleven

ik kan er best mee leven

 

Ik kan er best mee leven

met alle modderen en streven

uiteindelijk ben ik geen bakker

ben van hogedruk ontheven

’t is mij allemaal om ’t even

 

’t Is mij allemaal om ’t even

‘k kan ieder zijn zin niet geven

misschien ben ik gewoon een smakker

wordt niet door ambitie gedreven

ik kan er best mee leven

 

Hé, hó, wacht nou ’s even

wat zullen we nou beleven

al ben ik dan een rakker

je hoeft mij geen schuld te geven

dat ik vrolijk en vrij wil leven

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl