vooruit.punt.nl


Zolang is de reis naar Bethlehem

Vol gevaren en moeilijkheden

Gehoor gevend aan roepende stem

Komend uit verschillende steden

Hoever is de reis naar Bethlehem

 

Wie wijst de weg vanuit Nazareth

Door dorre vlakte vol noden

Heeft ons het goede pad uitgezet

En ons alle hulp daar geboden

Hoever is de reis vanuit Nazareth

 

Hoe gaan wij, vanaf Jeruzalem

Via de weg der drie wijzen

Geroepen door hemelse stem

Nadat wij Zijn ster zagen reizen

Wanneer komen wij in Bethlehem

 

Hoever is die moeilijke weg naar Bethlehem

Wanneer komen we daar eindelijk thuis

Geroepen en gelokt door kinderstem

Via Golgotha en het kruis

Hoelang nog is die weg naar Bethlehem.

Reacties


Als wij eens de vrede van Kerst

Echt zouden leren begrijpen

Weer wensen het ware geluk

Liefde voelen en tonen voor alle mensen

Bereid tot delen van voedsel en bezit

 

Dan zou de aarde hemelse glans vertonen

Vrij van jaloezie en haat

 

Wat scheidt ons nu dan nog ver van liefde

Door egoïsme en dom gedrag

Nee, als wij werkelijk Kerst leren begrijpen

Komt ook eens werkelijke vrede op een dag.

Reacties


Lui en traag rekt de dag naar het licht

Maar gaat nog schuil achter wolkengordijn

De hemel blijft nog gesloten en dicht

Wolken wijken nog niet voor zonneschijn

 

De aarde lijkt gehuld in kleurloos grauw

Met tranen vult de hemel rivieren

De horizon tekent in nevelig blauw

De kale bomen die de kim sieren

 

En de natuur houdt zich ademloos stil

Alsof ze wacht op grote dingen

Tot in die nacht voor wie dat horen wil

De engelen hun liederen weer zingen.

Reacties


Ver verleden heeft ons een weg gewezen

Ergens naar een kleine warme stal

Boven een ver land is een ster verrezen

Die ons de weg in ’t leven wijzen zal

 

En zullen wij die weg ook volgen

Ver van hier en ver van huis

Waar ons de wereld zal vervolgen

Op die lijdensweg tot aan het kruis

 

Dan zal toch die ster ons pad verlichten

En leiden naar waar wij moeten zijn

Zonder ons tot diensten te verplichten

Altijd zal Hij er voor ons zijn.

Reacties


Als straks de klokken luiden door de stille nacht

Loopt hij eenzaam door de kille donkere straten

Hij komt van ver en niemand die op hem wacht

Hij moest huis en haard en familie verlaten

 

Nu loopt hier verdoold als een ontheemde

Nergens wacht een rust plek of een warme haard

Hier is hij slechts een paria niets dan een vreemde

Slechts herinnering aan ‘t verre heeft hij bewaard

 

En vanuit de open kerkdeur klinken orgeltonen

Halleluja zingt het engelenkoor en vrede op aard

Om ons te troosten kwam Hij bij ons wonen

Maar niemand voelt zich om die vreemde bezwaard

 

Het is toch de pas geboren Heer die ons zal helpen

Wij hoeven ons daar geen zorgen om te maken

Hij zal tot in de eeuwigheid onze tranen stelpen

Wat zou het verdriet van die vreemdeling ons raken?

Reacties


We vieren feest met brood en wijn

En uitgebreid menu

Omdat er eens een kindeke klein

Op aarde kwam voor mij en u

 

We versieren heel het huis met licht

En kerstboom heel feestelijk

Gaan ’s avond naar de kerk gericht

Want kerst heeft toch iets geestelijk

 

Maar vroeger in die donkere nacht

Waar ’t kindje ter wereld kwam

Was niemand die cadeautjes bracht

Al was Hij koning uit Davids stam

 

Wat meten wij ons dan in waan

En uit pure eigenbaat

Grootsheid en schijnheiligheid aan

Met een egoïsme dat nooit verzaad.

Reacties


Wees stil

En luister

Naar stilte

Naar muziek

Naar engelenkoor

En een woord

 

Kijk

En zie

Het licht

Dat in de morgen

Duister verdrijft

 De ochtend gloort

 

Spreek

Van de stilte,

Van het zien,

Het verdreven duister.

Tot het oor

Dat altijd hoort.

Reacties


Eens werd een kleine stal

Nog groter dan een paleis

 

Eens werd donkere nacht

Lichter dan een zomerdag

 

Eens werd een voederbak

Schoner dan een hemelbed

 

Eens werd een heel klein kind

Belangrijker dan alle

wereldmachthebbers tezamen.

Reacties


Lieve Heer, ik hoop dat U het niet erg vindt
als ik juist vandaag een beetje boos op U ben
om al dat verdriet en ellende op deze aarde
U kunt ons toch beschermen tegen alle kwade?

Lieve Heer soms ga ik aan U twijfelen
en zie ’t geloof niet even zitten meer
als U niet antwoordt op al mijn vragen
en voel alsof ik elke last alleen moet dragen.

De wereld huilt in diepe rouw
en U blijft eeuwig zwijgen
de ene mens doet steeds de ander verdriet
en U, U ziet het waarschijnlijk niet.

Bent U daarvoor in die stal gekomen
enkel als een sprookje, als een ster
waardoor wij over Uw macht mogen dromen
maar verder blijft U zo ver.

Lieve Heer leer ons door Uw woord en lijden
door het voorbeeld wat U ons gaf
nu zélf ook tegen ’t kwade strijden
en daardoor delen in Uw overwinning op het graf.
ReactiesEen hart is warm en schijnt door licht
een zonnestraal een ster op ons gericht
als zomer in alle jaargetijden
een warmtebron die zelfs in winter niet is te mijden

Zo is te midden van die winterse kou
een heel klein vlammetje al schijn ’t nog zo flauw
een hart ergens als een warme stal
dat bij ieder mens de kou verdringen zal.

Een feest dat midden tussen duistere dagen
aandacht voor licht en vrede komt vragen
want waar dat licht niet schijnt blijft ’t koud en guur
als ijzige winter en wordt de vrede duur.Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl