vooruit.punt.nl


Nu verwachten wij de dagen van het licht
dagen dat weer de zon op aarde gaat schijnen
dat wolken en zorgen opeen gepakt en dicht
door vrede en liefde voorgoed verdwijnen.

Nu zal iedereen elkaars vrienden zijn
en samen zingen op het grote feest
dan heerst overal rozengeur en maneschijn
in een sfeer of het altijd zo is geweest

Wij reiken dan elkaar de hand
bezielt door verwachting in de geest
en scheppen ons een vredesband
maar helaas lijdt nu de Jarige het meest.


Reacties


Wij zijn somber als deze donkere dagen
tijd dat geen zon of maan haast schijnt
de luchten slechts loodzware wolken dragen
de kleur van blauw en groen overal verdwijnt
en overvloedig tranen huilt het zwerk
vermoeid door dagen van zorg en leed
en aan verdriet komt paal noch perk
geen lichtpunt dat aan hoop denken deed

De wereld gaat in duistere tijden onder
gebukt onder oorlogsgeweld en vrees
niemand verwacht nog meer een wonder
voor velen is dat geloof helaas geweest
we blijven somber in deze donkere dagen
kijken slechts passief uit naar het licht
en kunnen niet meer om het wonder vragen
dat God toch meer dan eens heeft verricht.Reacties


Wat zoeken wij het licht in duister
licht wat reeds eeuwen op aarde is
gekomen in een nacht vol luister
daar verdreef een ster de duisternis.

Daar werden mensen bijeen geroepen
getuigen van dat licht te zijn
dat ze ieder toe konden roepen
over dat Kind in de kribbe zo klein.

Het licht vanuit de kribbe beantwoord
het licht van de vrede in die stal
dat licht is voor elk die er van hoort
Licht dat vrede op aarde brengen zal.


Reacties


Begrijpen wij niet het wonder verkeerd
het wonder dat Hij ons zond in die nacht
het wonder dat wij zo fel hadden begeerd
het wonder van vrede zo lang verwacht.

Wij dromen van liefde en rust in overvloed
gebracht in een stal door dat ene Kind
die ons eeuwig behoed voor rampspoed
het wonder dat hemel en aard verbindt.

Hij wás het wonder waarop wij wachtten
Hij bracht ons de Liefde en de rust
Hij versloeg voor ons de kwade machten
na zoveel jaren zijn wij dat nóg niet bewust.


Reacties


Wij hopen iedere jaar op vrede
Die komen zal uit Betlehems stal
Een kind die de wereld redden zal
De Zoon van God doet Zijn intrede.

Hij komt voor armen en voor rijken
De engelen kondigen Hem aan
Hij wisselt Zijn troon voor aards bestaan
Zijn naam zal eeuwig als heerser prijken.

Maar is nu twintig eeuwen nadien
De vrede eindelijk gekeerd op aard?
Of is er iets mis gegaan misschien.

Is wellicht Zijn woord na zo’n tijd verjaard?
Nee God vergeet niet wat Hij belooft
Wij hebben onszelf van vrede beroofd.Reacties


Al zijn de dagen somber grauw
met zonlicht als door gordijn
een hemel melkwit zonder blauw
’t hart beklemd vol verdriet en pijn
de einder in nevel verdwenen
geen uitzicht of wijds veld
toch heeft ook voor ons die Ster geschenen
die van eeuwige vrede heeft verteld.

Hij kwam ook tot ons in somber duister
en maakte donkere nacht tot licht
Hij kwam niet in macht en luister
maar als kind heeft Hij zich tot ons gericht
Hij was als knecht die ons wilde dienen
en zetelde niet in een paleis
Zijn gunst hoefden wij ook niet te verdienen
Hij brengt ons uit gena naar het paradijs.Reacties

De wereld ligt zo somber en stil
teruggetrokken als in verdriet
geen zon lijkt meer te schijnen
en geen toekomst in verschiet
moe van dagen en van tijden
uitgeblust van kracht en levensmoed
niet in staat meer om te strijden
waar alleen nog onraad woedt.

Maar toch is er stille spanning
als wonderbare diepe glans
achter de kim der hemeloverspanning
een belofte en nieuwe kans
want een held is ons beloofd
om aard en hemel te verbinden
en al wie in de Liefde gelooft
voor eeuwig van straf zal ontbinden.

Reacties


Door een engel in duist’re stille nacht
is aan herders ’t blijde nieuws gebracht
van een kind geboren in een stal
die op heel de aarde vrede brengen zal.

U vindt Hem in de kribbe in doeken gehuld
Zoon der Allerhoogste die u daar vinden zult
wacht niet maar ga en geef Hem eer
Hij brengt de mensen vrede weer.

Zing dan met alle engelenkoren
laat over heel de wereld het horen
dat in die stille duistere nacht
God aan Zijn belofte heeft gedacht.


Reacties


’t Zijn niet de donkere dagen
waardoor kersttijd wordt gekend
geen eenzaamheid
die wordt gedragen
of vrede die wordt aangewend

meer nog zijn het volle straten
en warenhuizen vol rumoer
waar geen mens kan laten
te kopen boven zijn budget
en wordt elk moreel opzij gezet

wie zou nog aan ’t principe denken
van een eeuwenoud fatsoen
nu neon en reclame wenken
er een schepje bovenop te doen
en een glaasje extra te schenken

overal ziet men kramen verrijzen
met allerlei goedkope spullen
verhandeld voor de hoogste prijzen
en bovenal zullen we straks smullen
van zeer veel overvloedige spijzen.


En op de straathoek staat die Syriër
die op zee bijna verdronk
ver van huis en haard verdreven
niemand die hem een blik waardig schonk
zelfs geen avond onderdak wil geven.

Reacties


Door een engel in duist’re stille nacht
is aan herders ’t blijde nieuws gebracht
van een kind geboren in een stal
die op heel de aarde vrede brengen zal.

U vindt Hem in de kribbe in doeken gehuld
Zoon der Allerhoogste die u daar vinden zult
wacht niet maar ga en geef Hem eer
Hij brengt de mensen vrede weer.

Zing dan met alle engelenkoren
laat over heel de wereld het horen
dat in die stille duistere nacht
God aan Zijn belofte heeft gedacht.


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl