vooruit.punt.nl


Lang heb ik gezocht naar dat ene woord

Naar die regel of zin die het omvat

Zo weinig wordt het nog gehoord,

 “Ik heb jouw altijd LIEF gehad”

 

Dat woord, het wordt zo weinig nog gevoeld,

De diepte die het in zich heeft

 Waarmee ook werkelijk wordt bedoelt

Dat iemand zijn hart jouw geeft.

 

De eeuwige LIEFDE die ik altijd heb gezocht

Wordt toch gegeven in zo’n eenvoudig woord

De naam aan Wie ik mijn leven heb verkocht

Het is Gods naam, aan Wie ik altijd heb behoord.

Reacties


Het zachte licht gaat schuil in donker

één voor één sieren sterren de hemelboog

stralend met hun helder geflonker

in ’t zilveren schijnsel der maan

klinkt fluisterzacht door kruinen der bomen

als in engelenkoor jouw naam

 

velden kleden zich in blinkende sluier

 als een bruid die op haar minnaar wacht

komend over de stroom der liefde

gedreven door verlangen en hoop

dat zijn geliefde hem met blijdschap verwacht

tot in een eeuwig durende huwelijksnacht.

Reacties

Liefde die ik niet vind bij mensen

Heer, het doet zo’n pijn,

ik zoek ’t nu bij U, wat kan ik anders wensen,

U alleen kunt mijn vertroosting zijn.

 

Al laten allen mij alleen,

U zegt, “Ik zal je nooit verlaten.

Altijd en overal ben ik om je heen.

Wees niet bang, ook als mensen je haten.”

 

Wat zou nu elke pijn mij nog deren

nu ik altijd op U mag vertrouwen

zal ik Uw grote goedheid en liefde eren

mijn leven en mijn toekomst op U bouwen.

Reacties

Kom Bruidegom over velden bergen en meren

kom snel naar waar Uw bruid vol verlangen wacht

zich hoopvol opmaakt voor Uw huwelijksnacht

en al Uw wensen vol ontzag wil eren.

 

Kom Bruidegom, de feestzaal is ingericht,

toon ons Uw glans,Uw oneindige schoonheid,

dans heel de nacht met haar, door U bevrijd,

gun ons vreugde van Uw glanzend aangezicht.

 

Grote held zij heeft U in haar hart gesloten

verheugd wijdt zij U haar schoonste zangen

vanuit haar innerlijke liefde ontsproten.

 

O Bruidegom kom en vervul ons verlangen

om op te mogen gaan tot Uw bruiloftsfeest

waartoe U ons hebt genodigd door Uw Geest.

Reacties

Ergens heb ik je ontmoet,

een vluchtig zijn,

een stille groet,

een zucht als refrein.

 

Een oogopslag,

zo even zijdeling

verholen lach

toen jij voorbijging.

 

Ik zag jouw open ziel

in het licht

dat uit je ogen viel

je was een gedicht.

 

Eenmaal heb ik je ontmoet,

we zeiden beiden niets

toch bij een volgende groet

zeg ik jou wel iets.

Reacties

Ook deze dag

geeft nieuwe kans

op vrede

en op vriendschap

liefde die U deze morgen

aan ons schonk

om te delen

met onze naasten.

Reacties

Zie je woorden tot over de horizon

daar waar de golven verdwijnen

aan kim waar ’t leven eens begon

en ook ooit weer weg zal kwijnen.

 

Laat gedachten zweven op de wolken

over zee en over oceaan

toevend tussen verre volken

ver, maar niet zó ver bij je vandaan.

 

Open je oren voor stemmen in de wind

en hoor het vragen en de klachten

van een eenzaam dolend kind

om zijn leed en pijn te verzachten.

 

Geef je medeschepsel aandacht,

liefde, óók als hij er niet om vraagt

voor hulp kreeg ook jij de macht

van Hem die ook jouw lasten draagt.

Reacties

Geen offer kan ik U bieden

dat mijn eerbied tot U uit

dan met hart en ziel te vlieden

tot U, die mij in Uw armen sluit.

 

Welk geschenk kan ik U geven,

U die zelf ons alles gaf,

gaf ons ook Uw eigen leven

en ontving voor ons de straf.

 

Nee, geen offer kunnen wij U brengen,

alles wat wij hebben is van U

ook vraagt U ons geen tranen te plengen

slechts onze keus vraagt U van óns nu.

Reacties

Geschreven staat een woord

in duidelijke regels

hoe wij te leven naar de wet

en werken zo ’t hoort

zaligheid verdienen.

 

Ach leven wij daarop gericht

dat wij dat woord slechts volgen

gelezen zo het is bedoeld

in vrije wil en keus ons geboden

tussen regel en letter zo ’t staat.

 

Gericht op louter liefde!

Reacties

Ergens op een rustige plek
zal mijn naam geschreven staan
gebeiteld in koude steen
waarschijnlijk niet ver hier vandaan

ergens in schaduw der bomen
in een keurige rechte rij
velen zullen daar langskomen
maar ik ben er niet bij

wie weet zal men nog zeggen;
Kijk die man schreef menig gedicht.
En daarna weer verder lopen.
Ach, ik deed niet meer dan mijn plicht.

Wie zal de woorden nog herinneren
die ik schreef tot eer van God
waarschijnlijk zal men ze vergeten
maar dat is mijn schrijverslot
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl