vooruit.punt.nl


Zal nu een zomer lang de zon weer schijnen
De dagen kleuren door bloem en kruid
Bomen weer jubelen van het vogelgeluid
Eindelijk kou en sombere wolk verdwijnen
.
Zal nachtelijke hemel weer vol sterren staan
Ergens in het hout de nachtegaal zingen
De wereld is weer vol jeugdherinneringen
En aan de hemel schijnt een glanzende maan
.
Dan wandelen we weer samen door ’t laantje
Waar ergens nog dat knusse bankje staat
Daar vrijden we zo dikwijls in ‘t volle maantje

Laten we gaan nu winter naar zomer overgaat
En genieten van zon en ontluikende natuur
Maak van heel je leven één mooi avontuurReacties


Als straks de maan de hemel zacht verlicht
De sterren haar terzijde staan
Dan schrijf ik voor jou een nieuw gedicht
Over romantiek en volle maan

Dan leen ik de liefdespen van Pierrot
En beschrijf het minnekozen
Alleen gaat dat tussen ons niet zo
Jij hebt voor een ander gekozen

Nu zit ik treurend voor het raam
In het licht der nieuwe volle maan
En fluister zacht jouw naam
Terwijl ik Venus daar zie staan


Reacties


Gedachten doen mij naar ’t ver verleden dromen
herinneringen aan jouw lach en schone jeugd
hoe graag laat ik die tijd weer tot mij komen
en mijmer over lieven minnekozen en deugd.

Doch tijd, d’ illusie van vervlogen vreugd,
heeft ons getekend tot het beeld van heden
dat slechts op verre toekomst zich verheugt
en liever niet meer denkt aan ver verleden.

Toch droom ik hoe ik jou toen heb aanbeden
en raak jou beeltenis uit die tijd niet kwijt
maar jij hebt mijn adoratie toen vertreden
de diepe pijn daarover voel ik nog altijd.

Maar ’t is slechts een zeer vage herinnering
ik heb liefde gevonden die jou ver verving.Reacties

Zal al wat ik heb vergank’lijk zijn
Ten prooi aan rot verderf of gisting
Geluk verwelken tot verdriet en pijn
Mijn spaargeld opgaan aan verkwisting.

Mijn leven worden tot gal en zuur
Mijn lichaam mij tot zware kwelling
Mijn geest verbranden als in hellevuur
Mijn gaan en staan op peilloze helling.

Wat zal mij dan op aard nog binden
Dan enkel wanhoop dat mij treft
Waar zal ik dan vertroosting vinden
Dat mij van verder ellende ontheft.

Maar altijd zul jij dan naast me staan
Om samen tot het einde door te gaan.

Reacties


Waarom zouden we niet zwijgen

als we samen zijn?

Zouden elkaar niet begrijpen

zonder woorden?

Moeten we ons manifesteren

om betekenis te hebben?

 

Slechts weinig woorden

zeggen dikwijls zoveel meer.

Alleen een blik,

een oogopslag

vertelt de  liefde

tussen jou en mij.

 

Waarom zouden we niet zwijgen

als we samen zijn?

Reacties


En ergens bestaat een groot geheim,

altijd tussen jou en mij gebleven

met onzichtbare hand geschreven

als zacht gefluisterd gedicht op rijm.

 

Een band van kleine innige woorden

alleen de klank verried wat het was

gesloten tussen jou en mij in ’t gras

bevestigd door nachtegaalakkoorden.

 

Krekels  begeleidden ons op violen

terwijl kikkers kwaakten in de plas

nooit zal ik vergeten hoe vredig het was

in die wei achter rietkraag verscholen.

Reacties


O kom bij deze volle maan toch vriend Pierrot

En wees mijn raadsman hoe ik haar kan winnen

Of dicht ik onder haar balkon als Marot

Wellicht kun jij het juiste woord verzinnen.

 

Zal ik voor haar zingen in schone poëzie

Of mijn vuur’ge liefde vertalen in ballade?

Mijn hart begeeft het haast als ik haar slechts zie

En zij zich diep buigt over haar balustrade.

 

Ik zal met stem en proza mij tot haar wenden

Geschreven op een heel groot vel wit papier

En dit per speciale koerier haar zenden

Geef mij raad vriend Pierrot, doe mij dat plezier.

Reacties

De straten hullen langzaam zich in duister licht

en eenzaam, depri dwaal ik tussen sombere muren

de ruiten staren als bolle ogen zonder licht

en houden geheimen verborgen in nachtelijke uren.

 

Een fluisterend paartje zie ik ergens in donker staan

verscholen voor nieuwsgierige spiedende ogen

ik loop glimlachend door in licht van ster en maan

zo’n tafereel kan mijn stemming weer verhogen.

Reacties

Gedichten zeggen woorden als gefluister

Van wind die mild het ritselend blad beroert,

Begrip van streling, liefdevolle luister,

Bij naderen zacht de ziel en ’t hart ontroert.

 

Als uitzien over velden groen smaragd

En geeft als spiegelend gladde zee de rust

Of klinkt als vogelzang in boom en struik zo zacht,

Een bruisend deinende branding aan vlakke kust.

 

Zo luidt jou roep als engelenzang in d’ oren

Jouw lach als echo schalt door berg en dal

Je stem, welluidend genot om aan te horen

Is, als ik ’t zou ontberen, nooit vergeten zal

 

Jouw woorden zijn als gedichten gefluister

’t Geluk waar ik liefdevol steeds weer naar luister.

Reacties


Met slapend dichte ogen droom ik ’t beeld van jou

je pracht’ge slanke frêle lijnen tegen ’t licht

geniet ik pose van je dans in ’t hemelsblauw

je bent een visioen, een droom, een schoon gedicht.

 

O zag ik jou bij volle licht der zonneschijn

zoals de nacht je schets in al mijn stoutste dromen

m’n wonderschone fee m’n liefste cherubijn

hoe zou ik ooit aan jouw pracht en praal ontkomen.

 

 Helaas, bij gloren in de vroegste ochtendstond

verdwijnt je beeld in damp als ‘t glanzend morgendauw

gedachten vormen visioenen ‘t etmaal rond

want wat ik daag’lijks zie is enkel ’t beeld van jou.

 

Des nachts ben jij het licht der dag en rooft mijn slaap

zo wordt mijn dag haast nacht en sta te kijk als aap.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl