vooruit.punt.nl


Wat zeggen woorden dan alleen slechts klanken
Als ze slechts door lippen uitgesproken zijn
Soms is ’t niets, een andere keer puur venijn
En vraag je af waar heb ik dat aan te danken

Hoe oppervlakkig kunnen mensen wezen
Bij uitschakeling van hun ziel en brein
En doen onnadenkend anderen veel pijn
Als woord en daad niet uit ‘t hart zijn gerezen

Maar als jij spreekt hoor ik een schoon ballet
Een melodie om louter van te dromen
Een lied recht vanuit je hart ontsproten

Een dans van niet zo ver met lichte tred
Hoor ik in vlindervlucht tot mij komen
Van elk moment dat jij er bent heb ik genotenReacties


Vertel mij niet waar jaren zijn gebleven
Vertel mij niet hoeveel het zijn
Allen passeerden ze in mijn leven
Ze kwamen lopend en gingen met de trein

Ik hoef niet onthouden wat ze brachten
Niet dagelijks leven met hun pijn
Sommigen waren als duistere nachten
Anderen waren volop zonneschijn

Onthoud de dagen dat we lachten
Dansend door het leven zijn gegaan
En laten we hoopvol wachten
En ons door tegenslagen slaan


Reacties


Stil, er ruist een zachte wind door de kruinen
Stil, een roep van ver laat zich horen
Stil, hoor je de zee bruisen achter de duinen
Stil, luister naar dat carillon in een toren

Ergens zingt een vogel in de bomen
Ergens klinkt een vrolijke kinderlach
Ergens zit een paartje op een bank te dromen
Ergens, zomaar op een mooie pinksterdag
Reacties


Ik ken je nog van een lang verleden
Blozend en blakend gezond
Reeds stiekem heb ik je toen aanbeden
Alleen al om je haar zo krullend blond

Je lach en parelwitte tanden
Je stralende ogen en je blos
De gratie van je welgevormde handen
Maar je sloeg je er ook wel boos op los

Als ik liet merken naar je te verlangen
En kwam dan iets te dichtbij
Kreeg ik een flinke mep op m’n wangen
En ik herhaal niet wat je dan zei

Ik ken je van een lang verleden
En al ben je nu niet meer zo blond
Je bent nog steeds dezelfde in ’t heden
Dat meisje wat ik toen zo schattig vond

Reacties


Zal nu een zomer lang de zon weer schijnen
De dagen kleuren door bloem en kruid
Bomen weer jubelen van het vogelgeluid
Eindelijk kou en sombere wolk verdwijnen
.
Zal nachtelijke hemel weer vol sterren staan
Ergens in het hout de nachtegaal zingen
De wereld is weer vol jeugdherinneringen
En aan de hemel schijnt een glanzende maan
.
Dan wandelen we weer samen door ’t laantje
Waar ergens nog dat knusse bankje staat
Daar vrijden we zo dikwijls in ‘t volle maantje

Laten we gaan nu winter naar zomer overgaat
En genieten van zon en ontluikende natuur
Maak van heel je leven één mooi avontuurReacties


Als straks de maan de hemel zacht verlicht
De sterren haar terzijde staan
Dan schrijf ik voor jou een nieuw gedicht
Over romantiek en volle maan

Dan leen ik de liefdespen van Pierrot
En beschrijf het minnekozen
Alleen gaat dat tussen ons niet zo
Jij hebt voor een ander gekozen

Nu zit ik treurend voor het raam
In het licht der nieuwe volle maan
En fluister zacht jouw naam
Terwijl ik Venus daar zie staan


Reacties


Gedachten doen mij naar ’t ver verleden dromen
herinneringen aan jouw lach en schone jeugd
hoe graag laat ik die tijd weer tot mij komen
en mijmer over lieven minnekozen en deugd.

Doch tijd, d’ illusie van vervlogen vreugd,
heeft ons getekend tot het beeld van heden
dat slechts op verre toekomst zich verheugt
en liever niet meer denkt aan ver verleden.

Toch droom ik hoe ik jou toen heb aanbeden
en raak jou beeltenis uit die tijd niet kwijt
maar jij hebt mijn adoratie toen vertreden
de diepe pijn daarover voel ik nog altijd.

Maar ’t is slechts een zeer vage herinnering
ik heb liefde gevonden die jou ver verving.Reacties

Zal al wat ik heb vergank’lijk zijn
Ten prooi aan rot verderf of gisting
Geluk verwelken tot verdriet en pijn
Mijn spaargeld opgaan aan verkwisting.

Mijn leven worden tot gal en zuur
Mijn lichaam mij tot zware kwelling
Mijn geest verbranden als in hellevuur
Mijn gaan en staan op peilloze helling.

Wat zal mij dan op aard nog binden
Dan enkel wanhoop dat mij treft
Waar zal ik dan vertroosting vinden
Dat mij van verder ellende ontheft.

Maar altijd zul jij dan naast me staan
Om samen tot het einde door te gaan.

Reacties


Waarom zouden we niet zwijgen

als we samen zijn?

Zouden elkaar niet begrijpen

zonder woorden?

Moeten we ons manifesteren

om betekenis te hebben?

 

Slechts weinig woorden

zeggen dikwijls zoveel meer.

Alleen een blik,

een oogopslag

vertelt de  liefde

tussen jou en mij.

 

Waarom zouden we niet zwijgen

als we samen zijn?

Reacties


En ergens bestaat een groot geheim,

altijd tussen jou en mij gebleven

met onzichtbare hand geschreven

als zacht gefluisterd gedicht op rijm.

 

Een band van kleine innige woorden

alleen de klank verried wat het was

gesloten tussen jou en mij in ’t gras

bevestigd door nachtegaalakkoorden.

 

Krekels  begeleidden ons op violen

terwijl kikkers kwaakten in de plas

nooit zal ik vergeten hoe vredig het was

in die wei achter rietkraag verscholen.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl