vooruit.punt.nl

Reeds vol belofte klinkt de morgen
met geruis van zachte wind
en duizenden vogelzangen zorgen
dat ik ook nu de rust weer vind.

Zang als uit hemelse hoven
zuiver zacht en puur
waarmee zij op aarde loven
Uw grote goedheid van uur tot uur.

U dankend voor hun heldere stemmen
kleuren waarmee U hen tooit
enthousiasme dat niet is te remmen
in een loflied dat nooit is voltooid.

Zelfs de kleinste geeft U zijn plaats
in het wonderlijk koor van klanken
geeft ook hem een ereplaats
om op zijn wijze U te danken

ReactiesStil hoor ik in het ruisen der bomen

De stem die zwijgend tot mij spreekt

Een zachte roep die vraagt te komen

Daar waar geen liefde of warmte ontbreekt.

 

En in het hoge hemelruim zie ik de wolken

Geruisloos zweven door het azuren blauw

In vormen die een droom vertolken

Over oorden waar ieder mens wel wezen wou.

 

En zwijgend spreekt mijn hart de woorden

Die U in mij voor eeuwig hebt geplant

Zingt mijn ziel stil de lof akkoorden

Zwijgend doe ik Uw grote wil gestand.

 

Zwijgen doe ik voor U uit grote eerbied

Dat mijn stem de Uwe niet verstoort

Ondanks dat mijn oog op aarde niet ziet

Heb ik toch Uw roepstem gehoord


ReactiesIk kwam U al tegen in de vroege morgen

Bij het rijzen van de allereerste zonnestralen

Reeds toen voelde ik mij bij U geborgen

Voor een dag vol schoonheid en behagen

 

Onder  hemel bekleed met witte wolken in ‘t blauw

Boven grazige weiden van smaragdgroen

Bestrooid met glanzende parelen van Uw dauw

Een schouwspel als een paradijselijk visioen

 

Tussen de dieren grazend in Uw grote weide

Voederend de vogels vliegend door de lucht

In natuur die zich in Uw aanwezigheid verblijdde

Ik hoorde Uw stem in de bomen als een zuchtReacties


Eens zal ook ik geroepen worden
Te naderen voor Uw heilige troon
Tot die reis mij aan te gorden
In het voetspoor van Uw Zoon

Heer dan hoor ik Uw koren zingen
En zal met vreugd Uw wegen gaan
Waarop Uw engelen mij omringen
Totdat ik voor Uw troon zal staan

Heer wilt U mij dan ook ontvangen
In liefde en Uw eeuwige gena
Heer, nu kan ik reeds verlangen
Naar dat moment dat ik tot U ga

Dan mag ik in Uw paradijs komen
Luisteren naar die schone klanken
Zittend onder schaduwrijke bomen
U voor alle liefde en goedheid danken

Reacties


Niet altijd kan ik juichen en zingen
Niet altijd lacht het leven mij toe
Ook door tegenslag ben ik wel eens moe
Of ben te druk met andere dingen

Maar steeds komt mij mijn Hulp ten goede
En beurt mij uit het diepe dal
Hij vult mijn ziel en overal
Neemt Hij mij weer opnieuw in Zijn hoede

Zo blijft mijn leven een eeuwig feest
En zing ik steeds over Zijn goedheid
Omdat Hij mij altijd uit bood bevrijdt
Dan zing ik omdat Hij steeds bij mij is geweest.Reacties


Elke bloem getuigt Zijn schoonheid
Iedere vogel zingt Hem lof
Alle schepselen moeten Hem eren
Ieder mens is welkom in Zijn hof.

Heel de wereld is getuigenis
Door leven dat Hij schenkt met gulle hand
In het feit dat Hij alom aanwezig is
Met Zijn zorgzame Vaderlijke band.Reacties


Waarom zou ik deze dag niet dansen
niet gebruik maken van nieuwe kansen
niet zingen en springen
verblijden over nieuwe dingen.

Waarom zou ik gaan kniezen
mijn humeur verliezen.

Ik wil heel gewoon vrolijk zijn
genieten van een slokje wijn.

Daarom wil lachen, leven,
iedereen liefde geven
en vooral de blik heffen naar boven
om de hemelse schepper te loven.

Reacties

Heer in Uw nabijheid hoef ik niet te spreken

ook als ik zwijgend aan Uw voeten zit

zal Uw aandacht mij niet ontbreken

hoort U waar ik in stilte U om bid.

 

Ook dan legt U op mijn hoofd Uw hand

en ik voel Uw liefde door mij stromen

hoe U mij bindt in onzichtbare band

waardoor ik steeds tot U mag komen.

 

Heer, ieder woord is mij te veel

Uw liefde doet mij steeds ontroeren

Uw liefdevolle blik omsluit mij geheel

zwijgend wil ik Uw wil volvoeren.

Reacties

 

Zo vol van klank en schone melodie

vanaf de hoogste tak der eikenkruinen

in bos of park danwel in menig tuinen

een kleine vogel zingend gelijk poëzie.

 

Verscholen tussen ‘t dichte groene blad

door mensenogen bijna niet gevonden

vertelt hij blij en vrolijk onomwonden

wie hem zijn stem en lied gegeven had.

 

Nu sluit ik ‘d ogen als ik hem weer hoor

en dank de Heer die alles schiep en leerde

dat Hij die vogel nooit uit ’t oog verloor,

 

die door zijn zangen Hem steeds vereerde.

 Hoe menigmaal is nog die zang te horen

in eik of beuk en vele vogelkoren.

 

Reacties


Het hemels perk versierd met kleur van bloem en geurig kruid

geplant ter meerd’re glorie loven ’s Heren naam tezaam

in Zijn voorhoven zingend over Zijn gena en faam

een ieder ere Hem met harp en zang en blijde fluit

 

het schoon waar Hij de aarde mee versierd in vele vorm

en schept de blijde levensvreugd waar vrede blijft en rust

de velden op doet kleuren, warm en lieflijk toegerust

voor mensens heil en zielenrust naar levensstijl en norm

 

hoe zeer betreur ik thans verlies van vaste waarden

in rots en steen, een stevig veilig steunend fundament

waar storm en wind nog waterstromen kunnen schaden

 

wanhopig bidden  wij om eeuwig vredig advent

de komst van hemelshof waar alle vromen samen

de Heer eerbiedig roemen om Zijn grote namen.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl