vooruit.punt.nl


Sta oog in oog met de tijd

Zonder dat hij mij laat passeren

Er is geen voet zo snel

Of hij attaqueert iedere stap

En houdt het roer in handen

 

Nauwlettend houdt de tijd zijn oog

Gericht op elk gebeuren

Hij speelt de meester van het zijn

Maar is een ware slavendrijver

En drijft de wereld naar ondergang.

Reacties


Wij kennen de cirkel der seizoenen

De permanente rondgang van het jaar

Waarin dag en nacht elkaar verzoenen

Als zomer en winter verhouden tot elkaar

 

Maar toch kennen wij niet in ons leven

De tijden die gelijken dag op dag

Als een kleurrijk tapijt aaneen geweven

Zo nu en dan een traan, dan weer een lach

 

Iedere dag is als snoer van edelsteen

Die wij rond ons midden rijgen

Maar die past wat moeilijk er omheen

Als we te veel omvang krijgen.

Reacties


In kleine ruimten waarin

ons leven veilig geborgen

In stilte en vrede opgebouwd

Zonder leed of zware zorgen

Laat ons zo dikwijls

een ander koud

 

Laat ons maar in onze

Kleine ruimte leven

Tussen muren van beton en steen

Zonder ramen en geen deuren

De hele wereld is

Van ons alleen.

Reacties


Ik laat mijn gedachten tussen regels vallen

zo blijven ze blanco op papier

vertellen niet wat woorden willen zeggen

maar klinken in eigen akkoorden

en tonen waar ik nadruk wil leggen

zonder pressie of enige dwang.

 

Zo kan men lezen tussen regels

die ik beschreven heb

inter-pretentie van eigen gevoel

kan met mijn mening leren leven

in ruimte voor eigen interventie

en eigen woord zo ik bedoel.

Reacties


0nberoerd ligt maagdelijke grond
in reine vorm en structuur
verwachtingsvol te dromen
van rijke opbrengst, goede oogst

reeds zijn de ploegscharen
voor de komende tijd
geslepen en de eerste voren
ontmaagden vorm en structuur
en maken pijnlijk kenbaar
dat zonder verwarren
geen vruchtbaarheid kan leven
zo grond daartoe niet vervormd wordt.

Ontmaagd dan dagelijks mijn grond
die steeds harder en stugger wordt
en meng de vormen en structuren
door scherpe ploegscharen gesmeed in vuren.


Reacties


De levensweg is als deelname aan het verkeer.

Aan het eind van een “bomvolle” snelweg,

wordt je stuurmans­kunst beoordeelt

naar het aantal deuken en krassen

die je hebt veroorzaakt.

 

Zowel aan je eigen voertuig,

als aan dat van anderen.

Reacties


Waar ik me nu zo vreselijk over opwind

dat is de chaos in kamer en kabinet

ik denk dat elk mens dat ook wel vindt

je wordt als burger in je hemd gezet

en niemand die zich eens echt verzet

 

we moeten dit nou allemaal maar slikken

wie zorg behoeft laten ze maar stikken

en nooit, nee nooit kunnen ze genoeg pikken

 

tussen de groten en bonzen wordt je geplet

voor elke hulp wordt je in de wacht gezet

als ik dat eens kan ga ik beslist gezwind

naar belastinglage landen, zo is ’t maar net,

naar plekken waar me niemand ooit vindt

 

Hier ben je voor het rijk alleen maar Sint.

Reacties

Een samenleving

die de zwaksten

niet steunt,

zal nooit

in zijn geheel

tot volle bloei

kunnen komen

 

Ontzegging van hulp

aan ontwikkeling,

wil zeggen dat

er aan je eigen

ontwikkeling

iets tekort schiet

 

Weet je dat

“de verte”

meestal

heel dicht bij je staat ?  

 

De “derde wereld”

is precies

dezélfde wereld

als waar jij

toevallig op leeft.

Reacties

schrijver

Men schrijve tweeduizend één

voor een gesloten deal

en al die tijd was er geen

die over de gemaakte fouten viel

 

jaren zat het hele kabinet

verzadigd lui en fatsig in het pluche

voor zetelbehoud niemand uit gezet

en voor aardbeving zelfs geen ajuus

 

na veertien jaren navelstaren

schrok men zich eensklaps rot

er naderden verkiezingsgevaren

de doos-van-Pandora ging plots van slot

 

ministers hoofd, oud en grijs

zou nu vallen in het stof

misschien wel niet zo wijs

maar de oppositie oogstte lof

 

er is dus een keer goed nagedacht

na de verkiezing over een maand

slaapt heel de kamer minstens weer

twee á drie jaar heerlijk zacht.

Reacties

Wat is de waarheid,

niets anders dan verschil

wat naar andere mening leidt

in bereidheid of in wil

 

de één verklaart

zo is het normaal

terwijl een ander ontwaart

’t is leugen allemaal

 

zoveel zaken in stramien

worden als dagelijkse loop

als heel gewoon bezien

en geveegd op één hoop

 

wie waarheid van andere kant bekijkt

komt dikwijls tot de ontdekking

dat de realiteit toch wel eens afwijkt

door gezichtsbedrog of -beperking

 

niet de massa heeft altijd gelijk

al voert zij in meerderheid

uiteindelijk blijkt toch de praktijk

ook wel neer te leggen bij minderheid.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl