vooruit.punt.nlDe dag begint met roze gloed

en rood glanst heel de horizon

als de zon de aarde weer begroet

en  rijst als warme vurige ballon

de dag beschijnend met haar stralen

en toont ons weer het smaragden veld

om aan het eind der dag te dalen

verlicht de kim daar tegengesteld.

 

Dan eindigt weer de dag in roze gloed

dan daalt de zon als vurig rode ballon

en brengt de dag een laatste groet

voor ze verdwijnt achter de horizon.


Reacties


Ik zal nooit wennen aan de drukte in de stad

al heb ik vele jaren daar op school gezeten

en heb in broeierige klassen zitten zweten

maar had ’t na veertien jaren al wel schoon gehad.

 

Ik heb gezworven door de weidse landerijen

genoot de vrije frisheid en het ruime zicht

en ied’re dag in warmte van het zonnelicht

aanschouw ik vlucht van vlinder en gezoem der bijen.

 

Doch zie ik aan de kim beton steeds naderen

het ruime veld verdwijnt achter flat en dijken

hoe ‘t verder gaat, mij stolt ’t bloed in d’ aderen,

 

misschien dat groen en akkers voor huizen wijken

dan gaat ook ruime horizon voor goed verloren

de vraag is, hoeveel vogels wij dan nog horen.

Reacties


We leven naast de zee

onder weidse luchten

genietend van deining

en bruisende branding.

 

Het golvend helmgras

over glooiende duinen

waar achter de velden

in velerlei kleuren.

 

De draaiende molens

wuivende kragen riet

en nevelige bossen

in ‘t verre verschiet.

ReactiesAls nieuw geboren leven in het ochtendlicht

Begint met stralend glanzen aan d’ horizon

Terwijl in bomen vogelzang gedempt begon

Ontwaakt in mij een ware drang tot nieuw gedicht

 

De wereld opent traag de ogen na de nacht

En kleed in vele kleuren bloemen, bos en veld

Verblind door schoonheid staat ieder mens versteld

Bewondert heel de aarde om haar scheppingspracht.

 

Waar wolken zweven over verre polderland

In alle rust het vee daar graast in vette weiden

Het riet in golven wiegend langs de waterkant

 

Daar zie ik bootjes zachtjes over water glijden.

Dan denk ik Hendrik Marsman had echt groot gelijk

Als ik zo rondom naar het kleine Holland kijk.


Reacties


Nu straalt het zonlicht in de nieuwe dag

En schuchter klinkt een lied door kale bomen

Reeds geurt de lucht als lieve lentelach,

Beweegt een bries het riet en onze dromen

Van leven, dartel springend door het veld,

Zo hier en daar in ‘t gras ontspruiten  bloemen

De aarde fleurt weer op en kleur herstelt

Geen grauwe doodsheid, bijen hoort men zoemen

 

Helaas speuren wij nog geen lentetijden

De zomerwarmte ligt nog in ’t verschiet

Nog kan de koude over velden snijden

Na  nachten vorst, de pluimen wit van ’t riet

 

Maar thans bewijst die kleine bloem zijn waarde

Het leven zal niet blijven in de aarde.

Reacties


Op paden tussen mooi begroeide bermen

geniet ik alle rust en bloemengeuren

de rijke pracht waartussen bijen zwermen

en vlinders zwevend daar in vele kleuren

 

gelijk een schilderij met groene weiden

en wazig blauwe bossen in ‘t verschiet

het weidse veld door sloten slechts gescheiden

waar mens en dier met volle teug geniet

 

zo is het land waar ‘k leef en wens te wonen

in vrijheid, frisse lucht en onder wolken

de stadsmens mag dan schimpend er om honen

in straten stof en stank die zij bevolken

 

geniet hier ied’re dag natuur en vrede

 de pure lucht, dat is voldoende rede.

Reacties

Niet zo ver van hier

burelen de bronstige herten

showen hun geweien fier

zijn hoorbaar tot in verten

 

roep van oernatuur

tussen bomen, door paden

tot in middernachtelijk uur

schalt door bos en herfstblad’ren

 

rondom laveit hun roedel hinden

 symbool van natuur en vrijheid

niet aan plaats te binden

vrije ongebonden eenheid.

 

Reacties


Waar vindt men schoner glans

dan op bedauwde weiden

waar zich als parelenkrans

de vroege nevels vleiden

beschenen door eerste zonnestralen

fonkelend als schitterend zirkoon

ons iedere morgen weer onthalen

dagen huldigend met een kroon

 

geweven tussen pluimend riet

in lange rijen als diamant

tere snoeren die men nauwelijks ziet

kunstig fijn en briljant

aan alle twijgen schitteren robijnen

tussen glanzend zilver en smaragd

geen kunstenaar die dit kan verfijnen

zo’n zonsopkomst na donkere nacht.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl