vooruit.punt.nl

Zacht glijd ik door de wind
mijn vleugels ver gespreid
zoekend de drijvend thermiek
die mij stuwt naar hoogten
over bossen en bergen heen

die laat zweven over landen
over zeeën en blanke stranden
vliegend als de adelaar
langs ravijnen en kloven
hoogtes en dalen in het leven

en laat me landen daar
waar geen stormen woeden
slechts zacht een koele wind
kruinen van bomen doet wiegen
en leven alleen vrede vindt

Reacties

Het spiegelbeeld waarmee ik mijzelf spiegelde
Gaf niet het beeld wat ik mijzelf voor ogen hield
Voor anderen was het, het tegengestelde
Het heeft mijn vertrouwen en eigenwaan vernield

Aan duigen ligt nu de glans van het spiegelglas
De werkelijkheid toont zich nu hard en wreed
Hoe men volgens waarheid is ontdekt men pas
Als men zich met “Keizers kleren” heeft gekleed

Dan blijkt het naakte uiterlijk in puur contrast
Gekleed in klatergoud te staan voor Jut en Jul
En blijkt transparantie vanuit binnenste gepast
En voor de rest vanbuiten slechts flauwe kul

Ik keer de spiegel waarin ik kijk nu dus om
Om naar een aangeklede nar te zien is domReacties


Wat is een God, Zijn naam betekend liefde,

De schepper van al wat is en leeft

Die met Zijn geest het hemelruim doorkliefde

Aan ieder schepsel Zijn genade geeft

 

Hoe zou die God, die liefde is

Van Zijn schepselen dood kunnen vragen

Of vervloeken met hel en verdoemenis

En niet Zijn Eigen kinderen verdragen

 

Maar hier op aarde heerst Zijn antagonist

In vele vormen als dodelijk rivaal

Hij is de nietsontziende antichrist

Voor heel de schepping is hij fataal.

Reacties


Langs wanden van ’t verleden

Klim ik door ’t heden heen

Naar een toekomst van gedroomde

Beelden van hoop en bidden

Vrij van afkeer of aversie

 

Beklim de toren van toen

Die slechts angst en onwil kent

Legde op mijn doen geen zegen

 

Zie in spiegelglas van ’t heden

De breuken en barsten

Door gedachten, woorden

En daden die elkaar bestreden.

Reacties


De woorden die ik in mijn hart geborgen houd
alleen voor eigen vrede en rust bedoeld
zijn niet wereldschokkend noch beledigend
maar beschermd tegen zinloos geweld
in mijn diepste innerlijk en overtuiging

Mijn gedachten die ik nooit uitspreken zal
zijn de bescherming van mijn woorden
behoeden mij voor strik en val.Reacties


Mijn schaduw alleen getekend door ’t licht
in ’t schijnbeeld van mijn eigen wezen
niet anders dan door eigen zijn verricht
is ’t duister slechts bij lichte dag te lezen.

Hoe schril de tegenstelling van nacht en dag
de schijn van zon, de sterren en de maan
zo ook de tijden van verdriet en van lach
het feest van komen, de treurnis van gaan.

Zo loopt de mens in wankel evenwicht
tussen licht en duister in eigen spoor
naar welke zijde hij zijn schreden richt
dagen dat hij zichzelf vindt of ook verloor.


Reacties


De natuur voegt zich naar de tijd van ’t jaar
in zichtbare afzondering en gesloten ogen
somber grijs zonder vooruitzicht
toekomst stil verholen
in mist en nevel.

Wat is geweest en was dat sluit zij af
met somber herinnerend zwijgen
achter grijs verhullend gordijn
laat aan de toekomst
de nevels klaren.

Reacties

De tijd, de tijd, ze drijft en jaagt een ieder voort

want haar ontbreekt de tijd om zelf de tijd te nemen

en ‘wijls gebeurt het haar dat zij niet wordt gehoord

zodat ze menig tijd en adem kan benemen

 

in stroom bevlogen jacht van tijden wordt verzwegen

dat dag en nacht het licht in tijd gedragen leven

gespaard van week tot maand een jaar aaneen geregen

de bloei verstaat wat leeft bij rust en tijd gegeven

 

wat is de tijd nog waard wanneer ze blijkt vervlogen

verdwijnt met stille trom in verre blik van ‘t heden

wie drijft en jaagt ons voort met krappe tijd voor ogen

de tijd, de tijd, ze drijft en zet op juiste schreden.

 

Reacties

De tijd wat is de tijd dan vliegen, door te rennen,

om steeds terug te zien wat was en verder gaan

nog meer gebruik van tijd en niet te blijven staan

dat is verloren tijd en moet je niet aan wennen

 

de tijd, de tijd jaagt voort en kent noch tijd noch rust

onzeker is de klok die onze tijd bepaalt

van ’t komen en gaan de tijd wordt duur betaald

is reeds in vroege ochtendstond op jacht belust

 

doch bij het gaan der jaren vergrijst vervliegt de tijd

en kunnen wij nog slechts kleine uren sparen

die ons nog zijn bedeeld in snippers toebereid

 

was tijd geen spiegeling van hoop in onze jaren

dat is waarom wij nooit en nimmer konden vermijden

verdriet in alle eeuwigheid van vervlogen tijden.

Reacties


Geen tijd gaat ongemerkt voorbij

in dagen van jagen en jachten

als een zee met wisselend getij

gaan en komen steeds gedachten

 

verleden leeft in de herinnering

als vaststaand alledaags beleven

van gewone en niet gewone dingen

van ontvangen en geven

 

in stilte wordt de tijd gesleten

onopgemerkt aan ons voorbij

tot plots toekomst laat weten

in een slag keert het tij.


Beeld van Zadkine; voorbeeld van het uigerukte hart van Rotterdam. Nu van vele wereldsteden.


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl