vooruit.punt.nl


Wijs mij het land van zonneschijn en liefde

Het land van vrede en eeuwige rust

Daar waar nooit de haat een hart doorkliefde

Elke pijn of verdriet in de kiem gesust

 

Neem mij mee naar ’t land van eeuwige vriendschap

Daar waar zelfs vijanden vrienden willen zijn

Wij gevrijwaard zullen zijn van nijd en gramschap

Niemand zal benaderen met scherp venijn

 

Waar is dat land waar wij geluk zullen leren

Verdriet zijn intrede nooit heeft gedaan

Geen kwade macht ons zal kunnen deren

Breng mij naar het doel van het bestaan

Reacties


Ons hart nog steeds verkerend in de nacht

nog zoekend naar het stralend zonnelicht

zijn blikken naar de horizon gericht

vanwaar hij daag’lijks zijn heil verwacht.

 

Dan zullen wij de schone belofte zien

die ons werd gedaan in ’t ver verschiet

dan bloeien bloemen en klinkt het vogellied

dan is de schepping schoner dan voordien.

 

Dan heerst het zonlicht over alle duister

geen donk’re schaduw bedekt dan nog de dag

geen gevaar zal ons dan nog bedreigen

 

ons hart zal zich dan vervullen met luister

en iedere dag verblijden over wat ’t zag

nog enkel zich voor de schepper neigen.

Reacties


Eens zal mijn zang klinken
in tuinen wonderschoon
zal ik uit de beken drinken
‘t zuiver water heel gewoon.

Dan zal ik dansen door paden
tussen rozen aangelegd
in geur van hun weelde baden
voor alle mensen weggelegd.

Zie ik daar de hemelscharen
van engelen in een lange rij
hoef ik geen zorgen te baren
daar te zijn maakt enkel blij.

Kom verlang ook naar dat oord
waar de angsten zijn verslagen
geef Hem slechts je liefdeswoord
dan zal Hij al je lasten dragen.

Reacties

 

Er is een plek waar wij allen mogen komen

een heerlijke plaats waar wij allen welkom zijn

een plek van schoonheid, licht en louter zonneschijn

daar mogen wij rusten in schaduw van bomen

 

daar heerst eeuwig warmte van liefde en geluk

worden wij niet geweerd maar welkom geheten

 zal het ons nooit ontbreken aan drinken en eten

zijn wij voorgoed gevrijwaard van zorg en druk

 

op die plek staan de aller schoonste bloemen

langs blinkend gouden paden waar wij lopen

verwonderd zullen wij ons gezegend noemen

 

straks als wij daar komen gaan de poorten open

van het ons eens beloofde hemels Paradijs

naar die plek waren wij ons levenlang op reis.

Reacties

Vertel mij waar bloemen zo weelderig tieren

bossen met smaragdgroen horizon kleuren

rozen de paden tussen borders sieren

lucht bezwangeren met hun zoete geuren

 

waar men nergens komt voor gesloten deuren

overal wordt begroet door ware vrinden

niet alleen in vreugde maar ook bij treuren

en men bij verdriet altijd troost kan vinden

 

waar in bos bevolkt door hert en hinden

vanuit elke boom klinken vogelzangen

vrijheid door geen mens of machten te binden

daarnaar zoek ik mijn leven vol verlangen.

 

Ergens moet die plek vol schoonheid nog wezen,

waar in liefde de schepper wordt geprezen.

Reacties

In mijn droom mocht ik een tuin betreden

waar bloemen en vlinders eeuwig zijn

toegankelijk door gouden poorten

omvat door heldere zonneschijn.

 

En tussen al die bloemen en bomen

zag ik wonderschone vogels vliegen

in kleuren schoner als de regenboog

met zangen om alleen van te genieten.

 

En over de parelmoeren paden

gaan tuinlieden in blinkend wit

planten bloemen en zaaien zaden

zelfs rozen waar geen doorn aanzit.

 

Aan eind van het pad gekomen

zie ik een gouden altaar staan

toen  werd mijn droom ontnomen

ik mocht nòg niet verder die tuin ingaan.

Reacties

Onder warme zon werd ik wakker

tussen bedwelmende  bloemengeur

op een rijk bloeiende akker

vol bloemen in allerlei kleur.

 

Nog slaperig opende ik mijn ogen

begreep niet waar ik was,

langs de hemel kleurrijke bogen,

een wereld waarin ik vrede las.

 

Door de lucht klonken hemelse tonen

en zang van menig koor

dit was een oord waar ik wilde wonen

zo schoon, zo lieflijk in ’t gehoor.

 

Geen edelsteen of goud

maar slechts liefde en vrede

is wat hier waarde houdt

alsook oprechte bede.

 

Droom verstoord door aards geweld

menselijk werk en falen

hoe wordt Gods liefde niet geteld

omdat wij van Zijn paden dwalen.

Reacties
Als ik door die hof mag lopen
tussen bloemen wonderschoon
over paden belegd met lopers
op mijn hoofd een gouden kroon.
Ja, dan zal ik in de hemel wezen
na een leven vol goedheid en plicht
na mijn dood ben ik gerezen
omdat ik zoveel goeds heb verricht.
 
Ach, hoe kon ik mij vergissen
daar ik niets dan dorheid zie
ik dacht over eigen lot te beslissen
maar waar is nu mijn glans en glorie
slechts zie ik een ruw houten kruis
en een schare bedelaren
geen gouden kroon bedekt een kruin
en moedeloos sta ik daar te staren.
 
Maar vanaf het kruis hoor ik een stem;
“Mijn kind blijf daar niet staan dromen,
door Mijn liefde en gena mag je hier komen”.
En ik wist, mijn paradijs is enkel bij Hem.
Lees meer...
 
Daar waar altijd rozen bloeien
bij helder water uit de fontein
beken van overvloed vloeien.
Wie zou daar niet willen zijn?
 
Zachte bries waait door bomen
in heerlijk warme zonneschijn
wij op groene gazonnen dromen.
Wie zou daar niet willen zijn?
 
Waar wij horen zachte woorden
die troosten en verlossen van pijn
als muziek met schone akkoorden.
Wie zou daar niet willen zijn?
 
Mogen wij rusten van alle zorgen
dagelijks genieten brood en wijn
Één is daar Die voor ons zal zorgen.
Ja, altijd mogen wij daar bij Hem zijn.
Lees meer...   (1 reactie)
Overspoel me met liefde en geluk
en wijs me achter verre zeeën land
waar vrede en vriendschap heerst
om daar met jou te leven.
 
Vlieg me over hoogste bergen
naar oorden van schoonheid
zonder gebreken en rivieren
overvloeiend van liefde gevuld.
 
Breng me naar die hemelse plekken
ergens waar iedereen wil zijn
en gunt vriendschap en liefde
aan allen en iedereen.
 
Als we daar zijn aangekomen
met ieder delend liefde en geluk
weten we dat tijd is aangebroken
van Zijn eeuwig paradijs.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl