vooruit.punt.nl

Waar dood leek ingetreden

onder witte sereniteit

van doodslaken en versterving

gehuld in zwijgen van het graf

van wereld afgesloten.

 

Waar duister licht had verdreven

het leven door aarde afgedekt

hoop op nieuw gloren opgegeven,

scheen uit donkere spelonk

een lichtstraal voor nieuw leven.

Reacties

 


Toen ik golven hoorde bruisen

ben ik over het duin gegaan

gekeken naar deining tot de horizon

zag de schuimkoppen op ’t water

bleef in gedachten staan.

 

Hoorde roep van vreemde vogels

zag wolken naar de verten gaan

voelde zout mengen met mijn woorden

terwijl de wind ze verder blies

over zeeën, bergen en rivieren.

 

Als antwoord kwam van over de kim

een prachtige zachte gloed gloren

een gedachte nam mij mee

naar de nieuwe lichtende tijd

daar op die derde dag ver weg over zee.

Reacties

Zie de glans van de ochtendgloed

bezoedeld door het kruis op Golgotha,

reinheid, besmeurd met bloed

van onze Redder.

 

Zie de smaad op deze dag,

ellende die wij ons zelf bezorgden

wij smaden liefde en gezag

van onze Redder.

 

Zie de striemen Hem geslagen,

de doornenkroon op Zijn hoofd gezet

en wij horen nog geen klagen

van onze Redder.

 

Zie hoe Hij wordt begraven.

In een tuin, in een donkere spelonk,

herdenken wij de gaven

van onze Redder.

 

Hoor hoe bij de eerste ochtendgloed

bazuinen klinken en verheffen glorie

de dag wordt schoon, de dag is goed

“Hij is onze Redder! Victorie!”

Reacties

Zo ik geen zorgen en geen zonden kende

slechts waande op het goede pad te gaan

mij nooit tot God om hulp wende

enkel tevreden met dit aards bestaan.

 

Ik zou geen kruis achter Hem hoeven dragen

de weg niet hoeven gaan naar Golgotha

Hem om vergiffenis vóór mijn sterven vragen,

niet uitzien naar Zijn liefde en gena.

 

Maar zo ik niet met Hem zou zijn gestorven,

begraven in het aarde donker graf

had ik ook geen opstanding verworven

maar daalde eenzaam in het dodenrijk af.

Reacties

Wie dacht dat hij

uit het graf zou treden

en levend tot je kwam

om je te zeggen;

“Ja, ook jóú heb Ik vergeven”

Reacties

Niet blind zal mijn oog staren

in de ruimte van universum

maar ook daar licht ontwaren

waar geen zon of maan schijnt

 

verblind door stralende liefde

zal ik daar lopen in verblindend licht

van stralende warmte

dat zelfs “Zwarte gat” doorkliefde

 

zekerheid die ik nergens zal ontberen

dan heb ik geen licht van zon of maan,

geen warmte van zonnestralen nodig,

slechts dat Licht met Pasen opgestaan.

Reacties

Liefdeswoorden horen we vanaf het kruis

belofte voor de eeuwigheid.

“Heden komt u bij Mijn Vader thuis

daar u in dit laatste uur uw trouw belijdt”.

 

“Vergeef hen Vader die niet weten wat ze doen

Ikzelf heb hen hun onkunde vergeven

vergeef hem die Mij verraadde met een zoen

wees met de mens die Ik ten voorbeeld ben gegeven.”

 

“Vader, Mijn lichaam sterft, neemt U Mijn ziel,

totdat Ik in glans opsta uit het graf,

de verslagen vijand aan Uw voeten leg,

verslagen door liefde die U Mij gaf”.

 

Hoe wonderlijk licht te zien door duisternis,

het leven door graf en dood

zien dat er genade en vergeving is

opstanding uit der aarde schoot.

Reacties

Dit jaargetij doet ons kond

dat nieuwe vreugd is opgestaan

vanuit koude dode grond

treedt nu weer leven aan.

 

De aarde opent het kille graf

van alles wat gestorven leek

maar in zaad bewaard, achteraf

in moederschoot toch levend bleek.

 

Kou, dood en kilte in de grond

waren niet bij machte

dat warmte die de hemel zond

pijn en lijden niet verzachtte.

Reacties

Diep moeten wij buigen voor Uw graf

Te zien het licht dat daaruit straalt

Zagen slechts windsel dat U omgaf

De steen voor de opening gehaald.

 

Diep moeten wij buigen voor Uw gena

Vergiffenis die U zo rijkelijk schonk

Want nog horen wij vanaf Golgotha

Vader vergeef hen deze bittere dronk.

 

Diep moeten wij buigen aan Uw voet

Wenend om wat wij hebben gedaan

Dan horen wij Uw stem zo zoet;

“Kom, u mag met Mij zijn opgestaan.”

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl