vooruit.punt.nl


Ik hoorde de stem

Van iemand

Die nooit is gezien

Maar vol van

Liefde, genade

En grootheid

 

Ik voelde een stroom

Van lucht

Die vulde

Mijn longen

En hart en ziel

Met warmte

En vertrouwen.

Reacties


Duister valt en ik verdwijn in ’t niets

Geen hand voor ogen, in donker

Is geen schaduw te zien

En in de stilte

Klinkt geen stem.

 

Duister valt als schaduw van de dag

Elke lichtschijn schijnt overwonnen

Keert ooit de morgenstond terug

Als glorieus overwinnaar van de nacht

 

Maar zie het licht spreekt als met vuur

Met duizenden warme tongen

Zelfs in het donkerste uur

Vanuit de Geest ontsprongen

Een woord van eeuwige duur.

Reacties


Als zachte bries door kruinen der bomen
En warme tongen van onblusbaar vuur
Bent U tot de mens op aarde gekomen
Geleidt hem van geboorte tot stervensuur.

U geeft hem de gave van ’t zien en horen
De blijdschap en daag’lijkse verwondering
Van bloemenpracht tot zang der vogelkoren
Zo U ooit schiep zonder uitzondering.

O Heilig vuur doe onze harten kloppen
Gedreven door Hem die U gezonden heeft
Dat wij niet onze oren toe zullen stoppen
Maar erkennen dat Hij is opgestaan en leeft.

Laat ons dan telkens weer om vrede bidden
Om die reden kwam U toch in ons middenReacties


Nog ben ik niet aan ’t eind
Aan ’t eind van die lange weg
Die weg die leidt naar Emmaüs
Door brandende zon en stof
Verbitterd door schrijnend leed
Verlaten door een wrekend God
Een vraag waar ik geen weg mee weet
Laat Hij Zijn Zoon over aan aards lot?

Een stem die mij ten diepste roert
En raakt in innerlijke strijd
Wijst mij de weg die naar Kapernaüm voert
Waarheen Hij ons voor zou gaan
Zo, volg dan nu de weg tot Emmaüs
Wellicht komt u ook eens in Kapernaüm aan
En vertel dan aan Zijn broeders daar
De Heer is werkelijk opgestaan!Reacties


Er is een fakkel ontstoken
Verlicht het duister op aard
Heeft angst en twijfel gebroken
De hoop en liefde bewaard

Nu gaat dat licht over de aarde
Verwarmt een ieders hart
Dat Zijn gena aanvaarde
Die de dood heeft getart

Hij draagt het vuur van het geloof
En elk mens die Hem nooit griefde
Maar bij Hem aan de maaltijd schoof
Schenkt Hij de kracht der liefde.

Er is een fakkel ontstoken
Met zacht en helderlicht
Hij heeft de duisternis doorbroken
Op aard weer vrede gesticht

Reacties


Laat Vuur dat nooit wordt geblust,

mij niet van binnen zal verteren,

maar vrede brengt en eeuwig rust,

heel mijn wil en verlangen beheren.

 

Laat dat Vuur mij tegen kou beschermen

behoeden tegen angst en pijn,

bij onrust over mijn ziel ontfermen,

in eenzaamheid steeds bij mij zijn.

 

Ik zou niet zonder dat Vuur kunnen leven

die de twijfel in mij steeds kalmeert

Hij is mij door mijn God gegeven

Die sindsdien daarmee mijn leven beheert.

Reacties


De warmte van Uw heilig vuur

zendt U vooruit in Uw natuur

verwarmt daarmee onze koude harten

Trooster van onze pijn en smarten

gezonden vanaf Vaders troon

gedenkende Zijn enige Zoon

 

Als tekenen in vuur en vlam

was U het die Zijn plaats innam

o steun en toeverlaat nooit gezien

schep vertrouwen in wat wij niet zien

wat U ons in ons hart onthult

en schenk voor de toekomst ons geduld.

Reacties


Zacht waait een bries om ons hoofd

en zacht bewegen de bladeren

en ik denk aan wat eens is beloofd

reeds aan de vroege vaderen

in wind dat vuur deed gloeien

en vonken als warme regen

van geloof op deden bloeien

als teken van vrede en zegen.

 

En met de wind waaide het woord

in alle talen over heel de aarde

door de Geest wordt het gehoord

voor ieder die in zijn hart bewaarde

dat elk mens in Gods verbond

in rust en vrede mag leven

door de Trooster die Hij ons zond

die ons slechts door genade is gegeven.

Reacties

Zend, Heer, mij die begeleider

die naast mij is, dag en nacht,

laat mij Hem zien als bevrijder

mijn juk verlicht en last verzacht

 

leer mij door Hem verstaan

talen die de wereld spreekt

waardoor mijn hart zal opengaan

in gevoel dat hardheid breekt

 

geef de gloed die kou doet wijken

laat mij getuigen met vuur en vlam

wil mij de juiste woorden reiken

dat ik openlijk belijd  over het Lam.

Reacties

Een witte vogel zag ik gaan

langs donker wolkendek

vliegend in lichtende baan

een vurige krans rond zijn nek

 

achter hem klaarde de lucht

en scheen een heldere zon

vanaf begin van zijn vlucht

eeuwigheid van de Vredesbron.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl