vooruit.punt.nl
Tussen hoop en vrees gedreven
twijfelend over nu en later
sta ik stil op keerpunt van leven
kijk angstig naar omhoog
en vraag richting aan te geven.
 
Geef steun waar ik dreig te vallen
onzekerheid mijn paden kruist
moed door te gaan mij zal ontvallen
in mijn hart de angst slechts huist
tot armoe en bedelstaf te vervallen.
 
Niet alleen die materiële zaken
waar wij zoveel heil in zien
kunnen mij gelukkig maken
als ik mijn medemens niet dien
wijs mij op mijn  sociale taken.
 Lees meer...
Diepte van gedachten
niet uitgesproken
met woorden
of door blikken
van ver gekend
 
ingekeerd wezen
achter gesloten deuren
afgewend uit zicht
geopende luiken
ook al is de poort dicht.
Lees meer...
 
Waai over water en velden
over halmen van graan of riet
door de bomen en om rotsen
emotie van lach of verdriet
toon schuilende  luwte zelden.
 
Beweeg als in zachte bries
het tere lover aan de twijgen
in een eenheid met ruimte
en horizon in gloeiende kleur
laat wereldleed nooit zwijgen.
 
Zoek in de verste uithoeken
verbinding tussen hemel en zee
breng vertroosting van lijden
hoor wat daar de noden zijn
breng ze in woorden mee.Lees meer...
Nieuwe dag waarin leven weer kan dansen
genieten van licht en zon
gegeven lach naar liefde en kansen
in een hart dat treurnis overwon
door woorden die verdriet begrepen
troostend kwamen als in een zang
 
nu geen dagen meer in duister
maar met open ogen door het licht
elk opgefleurd met zang en luister
door begripvol woord uit een  gedicht
dan duurt zo’n dag niet eindeloos lang
lijkt zich niet eeuwig voort te slepen.
Lees meer...   (2 reacties)
 
Blauwe nevels sieren gindse einder
bergen rijzen op als een watermuur
gele golven over dorre savanne
bijna geen leven tijdens ’t middag uur
 
recht boven staat daar in al zijn glorie
de niets ontziende brandende zon
men kent niet anders ’t is de historie
van klimaat waar niemand ontwikkelen kon
 
maar geen klimaat van weersomstandigheden
heeft daar de vooruitgang zo beperkt
reeds eeuwen heeft dit werelddeel geleden
 
nog  gelooft men dat echte hulp niet werkt
men noemt Afrika het verloren werelddeel
alleen de gedachte al vliegt mij naar de keel.
Lees meer...
Zacht zijn geluiden
uit ogen die spreken
woorden uit het hart
verwerpen de steen in je hand
 
zingend zijn gedachten
die begrip mogen ontvangen
verlossend gesproken
door woorden in sluimerende nacht
 
dan dansen de mensen
als dank voor hun redding
verlost van knagende pijn
bevrijd uit duistere tijden.
Lees meer...
Hoorbaar is de stilte
de mond die zwijgt
het hart dat koud is
de steen in je hand
 
stil zijn gedachten
die pijn herdenken
gevangen in de tijd
duister als nachten
 
pijnlijk zijn woorden
schreeuwend om begrip
een hand die redding vraagt
een mens hopeloos verloren.
Lees meer...   (1 reactie)
Sombere gedachte
is een donkere wolk
aan blauwe lucht
 
hij laat zich willoos
meevoeren
is koud
grillig
ongrijpbaar
alleen door warmte
op te lossen.
Lees meer...
Zoek het hart dat je kan helpen
handen die klaar voor je staan
voeten welke je willen dragen
vrienden die voor je door
vuur willen gaan.
 
Geef je hart aan die je lief hebt
je handen klaar voor iedereen
laat je voeten lasten dragen
voor vrienden ook door
zware vuren heen.
 
Ga wegen langs ontheemden
neem hen mee die nergens
welkom zijn, geef hen eten
aan vrienden en vreemden
zonder iemand te vergeten.
 
Naar het gebod van Christus ;
“Draag elkanders lasten!”
Lees meer...
Beschuldigen, niet vergeven,
Geen mededogen, slechts verdriet.
Alleen voor eigen rechten streven,
Een ander telt voor jou niet.
 
Alleen tellen je eigen rechten,
Waar een ander in daden faalt,
Is je eigen gevoel te slechten,
Daar je uit anders fouten winsten haalt.
 
’t Is “Oog om oog” je streven?
Vergelding slechts je doel?
Kun je met anders fouten niet leven?
Heb je geen hart en geen gevoel?
 
Smaakt soms de wraak je zoet?
Heb je je nooit afgevraagd,
Wat je die ander aandoet,
Die jou, volgens jou, belaagt?
 
Íéder mens maakt fouten,
Daarop ben óók jij geen uitzondering.
Maar vergeven van die fouten,
Is slecht gegeven aan een enkeling.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl