vooruit.punt.nl
Ik weid mijn schapen
over de heide
maar ik ben geen herder
 
mijn hond houdt
de schapen bijeen
ik heb geen herdershond
 
we lopen kilometers
en ik kan nog geen
honderd meter lopen
 
ik heb mijn laptop
om op een bankje
bij de schaapskooi te dichten
 
en  ik ben gelukkig
omdat ik van dit alles
toch kan dromen
in de zon op m’n terras.
Lees meer...
Kun jij de pijn verdrijven
die brandt als loeiend vuur
je lichaam verteert
je hart doet krimpen
je hoofd houdt in een tang
 
heb jij de angst overwonnen
die jou drijft naar eenzaamheid
in duister laat zoeken
en licht doet mijden
je beklemt als een stalen ring?
 
Weet je waar je rust kunt vinden
een leven in evenwicht
een Vriend die je kunt vertrouwen
en die je met woorden
de troost weer brengt?
Lees meer...
Zullen wij onze vrijheid bij U  vinden
vrijheid die U enkel  aan ons bieden kan
als wij teleurgesteld zijn door onze vrinden
en verstrikt dreigen te raken in duivelsplan
gevloerd door vele banden van angst en dood
gebonden vanuit ons menselijk falen
waaruit niemand ons eens redding bood
wilt U ons dan nog uit onze ellende halen.
 
Telkens Heer zullen wij Uw redding zoeken
omdat wij iedere keer ons van U wenden
om steeds in eigenwaan succes te boeken
vergetend  onze gebeden  tot U te zenden
daardoor halen wijzelf onze banden aan
die in ons leven binden en beknellen
en belemmeren om vrij naar U te gaan.
 
Eens  mogen wij keren tot Uw zalig oord
al zijn wij gewond door smaad en hoon
U hebt ons bevrijd door Uw genezend woord
en het offer door Jezus Uw eigen Zoon
Lees meer...
Waar zijn nu al mijn vrienden Heer
waarop ik dacht te kunnen bouwen
van hen zie ik nergens iemand meer
terwijl ik dacht hen te vertrouwen.
 
Ik heb getracht hen steeds bij te staan
te ondersteunen in moeilijkheden
door diepe dalen met hen mee te gaan
maar nu mis ik hen in het heden.
 
Nu ik angstig om mij heen zie Heer
is er niemand die met mij opgaat
slechts voor U buig ik mij nog neer
het is zo stil als ook U mij verlaat.
 
Want in de stilte hoor ik toch Uw stem
zo helder en zo duidelijk tot mij spreken
niet buitenaf, vanbinnen hoor ik hem
steeds opnieuw mijn aandacht smeken.
Lees meer...
Duizend dagen,
duizend zorgen,
duizend vragen.
Duizendmaal, geborgen!
 
Duizend zonden,
duizend klachten,
duizend wonden.
Duizendmaal, verzachten!
 
Duizend schulden,
duizend bleven,
die duizend bekers vulden.
X-maal-duizend-maal,... vergeven!!
Lees meer...
Toen we keerden was er geen terug
alleen afgrond  en vreselijk hoge bergen
en geen begaanbare wegen.
 
Elke poging strandde in begin
we hadden de verkeerde weg gekozen
hij liep naar één kant en niet terug.
 
Het ergste was niet dat de weg
ons niet meer zou leiden naar veilig oord
ook de hoop bleek geheel vervlogen.
 
Wat is dan het leven zonder hoop
slechts door angst tot wanhoop gedreven
een uitweg zoeken in geloof.
 
De weg naar ’t paradijs is afgesloten
maar God Zelf opende een nieuwe weg
wie op Hem vertrouwt wordt nooit verstoten.
Lees meer...
Ik draai mijn gezicht
richting de zon
ontvang het licht
waar ik nooit buiten kon
met golven warme stralen
van het gelukzalig genot
ons uit de hemel komt bestralen
in zegeningen van God.
 
Ik buig mijn hoofd
voor Hem mijn Heer
heb steeds geloofd
in Zijn gena en leer
en wil voor Hem knielen
knielen voor het dankaltaar
bij twijfel zal Hij mij bezielen
en mij oprichten aldaar.
 
Ik wend mijn hoofd tot Hem
die al mijn daden ziet
en luister naar Zijn stem
vereer Hem met mijn lied
‘k wil zitten aan Zijn voeten neer
daar in die hemelszalen
zien hoe Hij troostend en teer
alle mensen tot Hem wil halen.
Lees meer...
Waar U mij bij de hand wil nemen
en leiden op de paden van mijn leven
ben ik niet vrij van zorgen of problemen
maar geeft U mij Uw wijze uitleg
waarom mij tegenslagen overkomen
terwijl ik toch hopeloos zoek
aan ongemak en onrust te ontkomen
met eigen oplossing geen vreugde boek.
 
U  kijkt mij dan met mededogen aan
vraagt mij om niet te wanhopen
neemt mij aan Uw hart om door te gaan
aan Uw hand in vertrouwen mee te lopen
dan geniet ik op mijn weg Uw rust
mag ik aardse druk en stress vergeten
ben ik van Uw liefde en zorg bewust
zal dat ook bij tegenslag steeds weten.
Lees meer...
Een bron van vloeiend goud
en licht als uit zilveren fontein
door bossen van palissanderhout
meanderende beken puur en rein
watervallen schoon als kristal
met oevers als groen smaragd
schoonheid rondom en overal
Uw schepping die tot ons lacht.
 
Heel de aarde wil U dank betonen
gans de kosmos bezingt Uw eer
laat ons in Uw huizen wonen
buigend voor Uw grootheid neer
U die hier dagelijks onze zorgen ziet
wil troosten in Uw groot erbarmen
en veracht niet ons klein verdriet
neem ons in Uw liefdevolle armen.
Lees meer...
Heer, wat hebt U ons veel verantwoording gegeven
zaken die U van ons in gehoorzaamheid verwacht
U vraagt ons de aarde te verzorgen waarop wij leven
en hebt al zolang op de goede oogsten gewacht.
 
Heer, vraagt U misschien niet te veel van Uw schepping
wij kunnen, als mensen, amper deze  zware taken aan
alles als Uw paradijs te onderhouden is onze roeping
maar het is net of wij Uw opdracht nooit hebben verstaan.
 
Uw mooie hof is een puinhoop van verderf en rot
geen bloemen die in schoonheid hier nog bloeien
of geuren tot meerdere glorie van onze God
wij lijken bezig het leven op aarde uit te roeien.
 
Maar zo geen plant of dier de wereld meer zal bevolken
de aarde ligt verdord en alle bomen straks dood
zult U in al Uw goedheid het heil de volkeren vertolken
en Uw schepping redden van de vernietigingsnood.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl