vooruit.punt.nl

Mijn ziel huilt vandaag miljoenen doden

zo zinloos gemarteld, afgeslacht

uit alle delen van de wereld bijeen gebracht

’t waren niet alleen joden

 

hoe hebben de schoorstenen van Auschwitz gerookt

en bouwden de barbaren daar dijken

niet van klei of zand maar verkoolde lijken

 door machtsgevoelens enkel opgestookt

 

de wereld heeft het gezien en wij herdenken

maar naar schijnt niet meer in pijn en rouw

zijn wij niet meer de vaderen trouw

die ook voor ons de vrijheid niet lieten krenken

 

’t kwaad steekt steeds de kop weer op

van verdrukking en discriminatie

met loerend gevaar van autocratie

loop eindelijk voor waarheid eens voorop.

Reacties

Kerstfeest en Nieuwjaar

het zou zo mooi wezen

als alles was als vorige jaar

met hele familie samen

niet meer herinnerd

aan die rij met droeve namen

 

de pijn komt nogmaals hard

meedogenloos ’t gedenken

wat is de zin, de rede,

dat mensen elkaar zo krenken

dompelen in duistere smart

juist nu in deze tijd

die schreeuwt om geluk en vrede.

Reacties

Een naam in koude steen gebeiteld

bepaald herkenning van verleden

geeft niet terug warmte die is geweest

erkent slecht het gemis in ’t heden

verzekert dat vervlogen is wat was

vergaan de hoop van jaren.

 

Is onze toekomst dan die naam

daar in die koude steen gebeiteld

aan welks voet de grond zich sloot

het werk van een leven lang

in korte tijd verbrijzeld

beëindigd door een wrede dood.

Reacties

Wat brengt de mens tot waan

daden die de mensheid schaden

niet voor elkaar verantwoord staan

zichzelf als onschuld beladen.

 

Ontkend wordt ieder feit

van onmenselijk handelen

met ieder recht in strijd

in onwaarheid wandelen.

 

Bezoedeld menselijke waardigheid

als dieren trachten recht te halen

door leugen en bedrog ontwijd

zo zal eens hun leven falen.

Reacties

Verdriet verscheurt de mensen

leed door mensen aangedaan

om meer en meer steeds te wensen

te eisen zelfs in hun waan.

 

Recht aan God ontnomen

bestrijden anders recht

denken te kunnen ontkomen

het hemelsgerecht te ontgaan.

 

Dikwijls moeten onschuldigen lijden

door eerzucht en dwaas gedrag

van hen die slechts strijden

onder aards of hels gezag.

Reacties

Nergens kan stilte zo intens zijn

dan waar zij hoorbaar spreekt

veroorzaakt daar de zielenpijn

als zij contact verbreekt.

 

Oorverdovend als een donderslag

waaraan geen bliksem vooraf ging

leven, zo stil verbroken op een dag,

slechts blijft de droeve herinnering.

 

En ergens spreekt het geluid;

“Het is geweest de tijd draait door!”

En niemand die de wonden sluit.

Zoals steeds, het leven gaat door.

Reacties

Het is stil,

stil in huis.

Geen woord,

geen klank.

Overal stil.

Eenzaamheid.

 

Rumoer in straten,

straten vol lawaai.

Gegons van woorden

en vol muziek.

Overal rumoer

Straten vol herrie.

 

In huis is het stil

stil en eenzaam

geen rumoer

geen muziek

geen klanken.

Eenzaamheid.

Reacties

 

Als het gekrookte riet in de morgen

de afgebroken takken op het pad

de schuimlaag langs de oevers

 het wrakhout aan de kust

verwaaid zand achter duinen.

 

Een verloren wereld in chaos

verwoest door dreiging en geweld

ontredderd, hopeloos verloren

in waanbeeld, eer, roem en macht

de burger slechts het lot beschoren.

 

Het lot van ellende en lijden

als heiligst streven voorgesteld

dood als vrijheid geprezen

schone toekomst voorspeld aan hen

die niet weten waar zij voor strijden.

Reacties

Luister naar de woorden van de wind

de zangen van de bomen

branding waar zee het strand vindt

water en land tezamen komen.

 

Zie het graan golven op het land

kleur van duizenden gele aren

gevat in één gouden bestand,

een weelde niet te evenaren.

 

Luister naar de woorden van de wind

die van zo ver moet komen

de hulproep van het kind

dat slechts van genoeg kan dromen.

 

Zie de moeder bij het graf

van het kind dat zij baarde

waarvoor de aarde niet voldoende gaf

en zijn leven niet spaarde.

Reacties

V. N. heeft resolutie gesloten

de vrede is inzicht

de dictator terug gefloten

de tekst klinkt als gedicht.

 

De mortieren zullen zwijgen

het wordt zo het eens was

 geen gevaar zal nog dreigen

van butaan of mosterdgas.

 

De wereld is tevreden

en ziet genoegzaam toe

dat is dus het heden,

wij zijn het helpen moe.

 

Wij hebben onze bevrijding

nog maar net gevierd

en zien totaal geen aanleiding…,

misschien zijn we niet zó gemanierd.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl