vooruit.punt.nl


De weg die ik alleen wil lopen

Is eenzaam en zwaar

Zit vol vallen  en klemmen

En overal gevaar

 

Daarom reik mij een hand

En wil mij veilig leiden

Daar naar een vredig land

En van angst bevrijden.

Reacties


Schilderij van Hans Versfelt

Ik droom de dagen van weleer als in het heden
De dagen onbezorgd van jeugd, geluk en spel
Toen tijden onbekommerd om de toekomst streden
Gedachten aan zorg en last waren niet in tel

Ik droom de wereld geschapen in zijn eenheid
Met menig hemellichaam en sterren en maan
Die ongeschonden door menselijke domheid
Als ‘t paradijs vol bloemen en bomen zal staan

Ik droom mijn dromen van liefde geluk en hoop
Dat ooit op deze aarde de vrede zal komen
Een eind zal komen aan ellende en wanhoop
Dat elk volk zal koesteren deze dromen

Wie weet wordt ooit mijn droom nog eens realiteit
Al wordt hij nu aangezien voor kinderlijkheid.Reacties


Wat zijn nog seconden op een wijzerplaat

De dagen in een lange eeuwigheid

Een leven gerekend naar een aardse maat

Ze draaien mee met de molen van de tijd

 

En staat soms de tijd toch heel even stil

Gaan toch wijzers, eeuwigheid en leven door

Omdat draaiing van de aard niet stoppen wil

In wezen gaat hier geen enkele tel teloor

 

Wij draaien mee met de molen van de tijd

Leven hier in uren van de aardse maat

Pas later komt voor ons de eeuwigheid

Dan bestaan noch seconden, dagen of wijzerplaat.

Reacties


De dag heb ik doorgebracht in overweging

De droom te volgen die ik gisteren nog had

Een beeld dat ik vandaag zou willen bouwen

En in de toekomst gebruiken als bestemming

Een droom van liefde, vrede, geluk en rust

 

Een droom die heel de aarde moet omvatten

 Als bij de schepping als een hemelsparadijs

Maar ik zo weten waar ik moet beginnen

Ieder mens is zo verschillend van natuur

Nee, voor elk zit de ware vrede en liefde binnen.

Reacties


Er was geen schoner zicht over landerijen

Dan onder blauwe koepel tot de horizon

Bedekt met nevel beschenen door de zon

Aan d’ einder staan de molens in lange rijen

 

En op de rimpelloos spiegelende meren,

Bekleed aan de oevers met ruisend wuivend riet,

Waarin men weerspiegeling van vele bootjes ziet

Daar was ’t voor ieder eindeloos recreëren

 

En op het water aan d’ andere zijde

Zag men een eenzame visser in zijn boot

Die  alle aandacht aan zijn dobber wijdde

 

Zijn ontspanning veel, zijn vangst niet bijster groot

Zo was heel de zomer daar een heerlijk toeven

Herinnering aan vakantie en niets hoeven.

Reacties


Heb gezocht op het pad

naar de toekomst

naar het punt

waarheen ik wil gaan

een stip waar

ik misschien licht vind

een warm hart

 

ik wijk af van de weg

van dood verleden

verlaat de plek

waar geen heil meer is

ga naar de horizon

en zoek daarover

waarheen ik wil gaan

 

misschien is daar de vrede

Reacties


Ergens in een laan met bomen

Staat een ruw houten bankje

Soms in de schaduw

Soms in de zon

Zomaar ergens een rustig plekje

Om te genieten van vogelzang

Om weer helemaal

Tot rust te komen.

ReactiesDat Amor en Eros verbroederen mogen
En samen dragen de toorts van ‘t liefdesvuur
Alsof ze leven in zelfde tijd op zelfde uur
En ieder mens eens leren elkaar gedogen.

Mensen als Venus en Apollo samen gaan
In eensgezindheid het oorlogsvuur bestrijden
De wereld van honger en ellende bevrijden
Tezamen Ares en Mars door liefde verslaan

Hoe droom ik dat ooit die tijd eens zal komen
Gedreven door een Geest die brengt ons vrede
En waarheid wordt die niet zal blijven bij dromen

Een Geest die elk verzet overwint door rede
Reeds hoort men Hem door zachte bries in bomen
Waarmee Hij ook in ’t paradijs de aard beklede
Reacties


Hoe dikwijls beangst in benarde situatie
Gevoel van vogelvrij in zijn lot
Onbeduidend zonder enige statie
Overgeleverd aan schimp en spot

Een vogel tussen havik en adelaar
Klein en nietig geschapen voor liefde
Loopt hij steeds weerloos gevaar
Als de klauw der rovers hem kliefde

Vlieg als die vogel tussen havik en adelaar
En vrees niet hun scherpe klauwen
Brengers der liefde lopen geen gevaar
Daar ze aan werelds toekomst bouwen


Reacties


Kwam ooit de droom
die ik heb eens uit
werden wensen vervuld
van alle mensen
geluk gezondheid en vrede
door geen onlust,
jaloezie of haat gestuit.

Vrede op de wereld
voor elk ras en iedereen
geen oorlogen,
onderdrukking of dood
geen koude, armoede
of hongersnood
niemand minder,
niemand meer,
wij allen hebben
de aarde in leen.
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl