vooruit.punt.nl

Onzichtbare mantel
die de aarde omvat
streelt met satijnen handen
beweegt wat statisch lijkt
grenzeloos verbind
volken en vele landen

verspreidt geruchten
van kennis en vrede
over bergen en zeeën
adem der schepping
voor ieder een rede
gelijkheid te zien.

en leven in vredeReacties


Hoe lang zal tijd ons nog ten dienste staan

Verlangen wereldvrede eens beschaven

De volken als eenheid  tezamen gaan

Op heel de aarde haat en nijd begraven

 

En zullen wij dan de dorstigen laven

Ons louter samen aan de liefde wijden

En geven ied’re vreemdeling veil’ge haven

Om tegen ellende en nood te strijden

 

Dan zal de aarde bevrijd zijn van lijden

De banden verbroken van dwang en slavernij

De ziekte en pijn zullen we bestrijden

Is ieder mens van lasten en zorgen vrij

 

Hoe schoon zullen de bloemen dan weer bloeien

Als ieder elks welzijn dan weer zal boeien.

Reacties


Vandaag kwam ik de vrede tegen

En heb hem gevraagd waar hij al die tijd was

Ik zei; “U hebt zolang gezwegen,

Terwijl toch iedereen over oorlog las”

 

Hij zei; “Ik heb reeds zolang op aarde gezworven.

En geen media erkende mij.

Door al dat leed ben ik duizenden doden gestorven

Niemand luisterde, wat ik ook zei.

 

Zolang de mensen elkaar niet willen horen

De één zich boven de ander verheven voelt

  Is de wereld geen vrede beschoren

Wordt elke poging reeds in de kiem bekoeld.

Reacties


Hoe eenvoudig is het stenen te werpen

Naar hen die weerloos zijn

Die machteloos slechts vrede wensen

Die wars zijn van spot en venijn

 

Hoe eenvoudig schuld te schuiven

Op schouders zwak en smal

Eigen verantwoording weg te wuiven

En brengen zwakkeren ten val

 

Hoe moeilijk moet het voor ons wezen

Iedere naaste te dienen als onszelf

Zo wij als levensopdracht voor ons lezen

Dan daalt vrede onder ’t hemelgewelf.

Reacties


Op mijn eigen kleine plekje

Ergens op de wereldkaart

Niet groter dan een vlekje

Heb ik stil ’t geluk bewaard

 

Ergens zonder strakke grens

En vooral geen hoge muur

Toch toegankelijk voor elk mens

En geluk te delen op den duur.

Reacties

 

 

 

https://youtu.be/MZR4sNVMJeM


Wens elk mens een rustige vredige dag

die begint met schone welluidende klank

zodat een ieder zingen mag

uit pure blijdschap en dank

 

beginnend in het blinkend ochtendlicht

rijzend met de stralen van de zon

als een veel belovend vooruitzicht

dat sombere stemming overwon

 

en heel de dag horen we nog die tonen

die ons het hart verblijden

alsof ze in ons hoofd blijven wonen

in goede en in slechte tijden.


Reacties

Be there in the Morning

be there everywhere

be to every Friend

be to everyone you Love

 

be to everyone

who needs your help

in other Words

be all over the World

with Love.

Reacties

Zullen we vandaag

eens samen oplopen?

Naar werk,

naar school,

of zomaar

ergens naar een park.

 

Laten we samen

genieten van dingen

schoonheid in de natuur,

gezellige winkelstraten,

en vooral genieten

van onze vriendschap.

Reacties

Was ’t decennia of langer geleden,

ach wat doet ’t er ook toe

dat ik je daar op straat zag lopen

koud, nat en ook behoorlijk moe

ik heb je een lift aangeboden

maar jij sloeg die gedecideerd af,

heb ik je overgelaten aan de weergoden

dat was voor mij voldoende straf.

 

Was ’t geen paar maand later

dat ik je weer zag in ’t theater

en ik vroeg hoe of ’t met je ging

maar jij keurde mij geen blik waardig

zag in je ogen even een flikkering

flauwe nauwelijks verholen glimlach

en ’t klinkt misschien merkwaardig

 je leek vriendelijker dan ik je voor ’t eerst zag.

Reacties

De zorgen voor vrinden,
gedragen in een hart
waar men rust kan vinden,
verzachten alle smart.


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl