vooruit.punt.nl
Samen lopen langs de paden
door moeilijk en oneffen terrein
door smalle beken of rivieren waden
gewoon omdat we voor elkaar er zijn
 
over hoge steile rotsachtige bergen
dringend door het dichte woud
langs randen van gevaarlijke ravijn
waar ik jouw en jij mijn hand vasthoudt
 
In een onafzienbaar streven
en niet blind voor het gevaar,
bereiken wij samen de overzijde
blij omhelzen wij elkaar.

Lees meer...
Door stilte zal ik groeien
omdat er zoveel zijn
die woorden niet willen horen
niet luisteren naar muziek
schone klanken slechts verstoren
in eindeloze herhaling van kritiek.
 
Naar stilte wil ik luisteren
die eindelijk niet negatief
schoonheid af zal kraken
maar in begrip laat zien
hoe liefde mensen kan maken
tot steun ook voor u misschien.
 
Hoop op groei van nieuwe wereld
enkel door onderling begrip
behoefte elkaar niet te bezeren
vriendschap een heel leven lang
en steeds weer van elkaar te leren
verbondenheid in onderling belang.
Lees meer...
Toon mij
geen namen
van hen
die kleineren.
 
Toon mij
geen namen
van hen
die slechts eren.
 
Toon mij
de namen
van hen
die werkelijk
 
eerlijk zijn
en vrienden.
Lees meer...
Sereen  stil zwijgen loeiende wind
scheiding water stuivende
golven schuim koppende duin
eindloze vlakten ruisende velden.
 
Hoor ik je stem in zwoele warmte
boven loeiende wind bulderende golven
lach door koppende duin
eindloos ruisende velden van liefde.
 
Ga mee door ruisende velden
saam weerstaan loeiende wind
bulderende golven schuim
waar lach klinkt achter koppende duin.
Lees meer...
Alle dagen waren eender
grauw, mistig en troosteloos
kleurloos waren bomen en struiken
sombere schimmen van nevel
door beemd en veld.
 
Tot ik jou door die wei zag lopen
vlechtend bloemenkransen
en slingers om je hoofd
wat ik toen niet kon beseffen
dat ik nooit in elfjes had geloofd.
 
Laten we dansen samen
door velden met kleuren
onder bomen groen van blad
genieten van bloemengeuren
in liefdeskrans gevat.
Lees meer...   (1 reactie)
Zoek naar wat je niet vond
op alle plekken waar
je niet bent geweest
naar wat je dacht dat je
niet nodig hebt.
 
Zoek niet alleen met je ogen
maar ook met gevoel
en voor alles ook met
je verstand en liefde
met je hart.
 
En je vindt wat je niet miste
het mooiste en diepste
het meest pure en zuivere
want dan vind je geluk en
échte vrienden.
Lees meer...
Over heel de verre einder
hangt een waas van verwachting
een droom die toekomst heet
waar wij van afstand kijken
in hoop en zwaar verlangen
van nadering tot elkaar
 
geen afgunst of kijven
leven in menswaardig bestaan
en onze energie besteden
in ontwikkeling en hulp
aan hen die zwakker zijn
waar de einder nader komt
 
wie geen helpende hand wil bieden
heeft zelf een groot gebrek
waar hij de nood niet ledigt
ontbreekt ontwikkeling bij hém.
Lees meer...
Kun je mijn gedachten horen
’t denken dan verstaan
mijn gevoel beleven
angsten soms weerstaan
kun je mij vertrouwen geven
om naar de toekomst toe te gaan
 
sla je arm om mijn schouder
leg je hand in die van mij
samen worden we steeds ouder
maken ons van verleden vrij
jij kunt mijn gedachten horen
en mijn denken verstaan.
Lees meer...
Een vriend, die waarachtig is,
en vreugd en leed wil delen,
zo’n vriend is een getuigenis,
een weldaad voor velen.
 
Een vriend, die ieder mens waardeert,
altijd klaar staat voor een ander,
wordt door iedereen gewaardeerd,
is een voorbeeld voor een ander.
 
Zo’n vriend is een mens,
een mens, die God wil gedenken,
omdat hij leeft naar Zijn wens,
aan anderen aandacht te schenken.
 
Hij is vriend, een vriend van God,
Die in de mens de rede vond,
niet te handelen naar Zijn gebod,
maar gedenkt, Zijn eeuwig verbond.
Lees meer...
"Och, ik red me wel,
maak je om mij geen zorgen!".
"Is 't verkeerd als ik stel,
dat jij je verdriet hebt verborgen?"

"Nee, 't doet me niets,
laat hen hun gang maar gaan!"
"Is er toch niet iets,
waarmee men jou "in de kou" laat staan?"

"Ik ben het vergeten,
ik wil er niet meer over praten!"
"Toch wil ik je gevoelens weten,
voor je, in stilte, er om gaat haten".

"Laat me alleen,
ik wil 't liever stil verwerken".
"Oké, ik ga heen,
als je me nodig hebt, laat 't me merken".

"Ik trek me van geen mens iets aan,
ik ga mijn eigen gang".
"Toch kun je niet álle problemen aan,
ben je voor eenzaamheid bang".

Met woorden zeggen we zoveel,
zijn we zo stoer, zo sterk.
maar, tussen de woorden hoor je reëel,
wat je oppervlakkig niet merkt.

Met je gehoor hoor je ieder woord,
in een klank die je verwart.
Maar, als je de wérkelijke inhoud hoort,
luister je met de oren van je hart.

Dan hoor je de echte klacht.
Zoals je een klacht ook horen moet.
Dan hoor je zoals je van een ander verwacht.
Dan keurt ook God jouw liefde goed.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl