vooruit.punt.nl

Dwarrelend in wind of storm

als blad over verlaten weg

zelf geen richting kennend

maar door willekeur gedreven

 naar alle richtingen gesleurd.

 

Verward gerukt van oorsprong

uit beschutting van samenzijn

in dans als vogel zonder vleugels

van aard getild en losgelaten

geen enkel luwte mag nog baten.

Reacties (4)
Zware nachten.
 
Nachten van schuilen
zuchten zonder lucht
in verdriet geen tranen
in plezier geen lach
in gedachten
geen woorden.
 
Zware nachten.
 
In bewegen
geen woelen
tranen zonder pijn
niet alleen en niet samen
hier, maar toch
afwezig zijn.
 
Zware nachten.
 
Nachten met longontsteking
Lees meer...
Ik neem je hand
kijk in je verwonderde ogen
het schept een band
meer ligt niet in je vermogen
het moment kun je aanvaarden
al besef je niet het belang
in mijn liefde zul je niet aarden
en als ik weerkom ben je bang.
 
Toch neem je weer mijn hand
en zoek je weer mijn ogen
steeds schep je weer een nieuwe band
en wil je mij opnieuw gedogen.
Lees meer...
Langs ijle wegen loopt contact
van onze gedachten tot woorden
in banen die slechts moeilijk leidbaar zijn
langs begrip, gevoel niet elkaar te bezeren
in vlinderlichte akkoorden strelend
pijnen van ieders hart.
 
Over onbegrepen wegen
waar wij eenzaam denken te kunnen gaan
zonder anderen zien staan of te gedenken
of missen aandacht aan onszelf niet
omdat wij lopen, die ijle wegen van contact
die onze gedachten in begrip leiden tot woorden
Lees meer...
De pijnen die mij teisteren
bij nacht als ook de dag
en ik niet kan ontlopen
ze volgen mij overal
 
mijn geest wil blijven leven
in vrije opgeruimde aard
los van een lichaam
verkrampt door pijn
 
neem mijn hand dat ik kan dragen
en nog steeds verder kan gaan
in onbeperkt vertrouwen
een menswaardig bestaan.
Lees meer...
Verten lachen toekomst dichterbij
en tijden verdwijnen in luchtledig
verleden door gaten zo zwart
als nacht zonder kennis of weten.
 
Rumoer verstomt tot weeïg zwijgen
lachen stort zijn tranen uit en spreken
vraagt om stille aandacht luisteren
onwezenlijkheid in klanken.
 
Waar mensen waren die verzorgen
zijn nu wezens angstaanjagend vreemd
in ruimten klein als cellen tussen muren
en leven slechts vandaag tot morgen.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl